tomaszowski informator tygodniowy
 
Aktualności

 Bronią linii nr 25

 


Sprawa wyłączenia z eksploatacji odcinka linii kolejowej nr 25 z Tomaszowa Maz. do Skarżyska-Kamiennej zatacza coraz szerszy krąg. Za jego utrzymaniem opowiadają się już nie tylko pasażerowie, przedsiębiorcy, samorządowcy, ale też politycy i związki zawodowe. Tylko władze naszego miasta i powiatu nie podjęły jeszcze żadnych kroków.
PKP Polskie Linie Kolejowe w połowie lutego ogłosiły decyzję o planowym wyłączeniu z eksploatacji (od grudnia tego roku) 2 tys. km linii kolejowych w całej Polsce, w tym 86-kilometrowego odcinka z Tomaszowa Maz. do Skarżyska-Kamiennej. Ta decyzja uderzyła przede wszystkim w przedsiębiorców i zakłady produkcyjne, zlokalizowane wzdłuż linii nr 25, których działalność w dużej mierze opiera się o transport kolejowy. Poparli ich samorządowcy z województwa łódzkiego (z powiatu opoczyńskiego) i świętokrzyskiego, ale również parlamentarzyści, związani z tym regionem.
Do ministra transportu Sławomira Nowaka (jemu podlega PKP PLK) trafiają interpelacje poselskie, opowiadające się za utrzymaniem linii kolejowej nr 25. Podobne stanowisko w tej sprawie zajmują posłowie koalicji i opozycji. Argumenty przedstawiane przez nich są bardzo podobne. Wskazują, że zamknięcie tego odcinka spowoduje zapaść w przemyśle ceramiczno-budowlanym w tym rejonie, wzrost bezrobocia i pogorszenie infrastruktury drogowej z powodu przeniesienia transportu z kolejowego na kołowy.
W obronie linii 25 stanął też Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy ?Solidarność?. Zarząd Regionu Piotrkowskiego uważa, że decyzja jest nieuzasadniona i domaga się wstrzymania działań zmierzających do likwidacji odcinka linii nr 25, podkreślając jego znaczenie dla lokalnego rynku pracy i rozwoju gospodarczego. Swoje stanowisko związek skierował do rządu, parlamentarzystów, władz samorządowych i kolejowych. PKP PLK ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie po konsultacjach z samorządami. Ciekawe, czy w rozmowy z przedstawicielami kolei włączą się również władze naszego miasta i powiatu, które w tej sprawie nie zabrały jeszcze głosu.
Władze województw łódzkiego i świętokrzyskiego stworzyły już wspólny front w obronie linii kolejowej nr 25. Ich plany odnośnie tego odcinka są zupełnie inne. Chcą, w oparciu o tę linię, uruchomić szybkie połączenia kolejowe z Łodzi do Kielc.
W tych założeniach rewitalizacja odcinka Gałkówek - Tomaszów jest przewidziana na lata 2014-2015. Natomiast w latach 2015-2016 miałaby zostać wykonana modernizacja i elektryfikacja odcinka Tomaszów - Skarżysko-Kamienna wraz z budową łącznika ze Słomianki do stacji Opoczno-Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej. Na lata 2018-2020 władze obu województw zaplanowały budowę nowej linii z Końskich do Kielc. Przekonać do tych rozwiązań zarządcę linii będzie jednak bardzo trudno.


ag   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 13 (1184) z dnia 29 Marca 2013r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator