tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
Grupa Balex Metal to międzynarodowa organizacja z ...
czytaj dalej »

FHU REMONT - PROFI remontowo-wykończeniowe, ...
czytaj dalej »

NAPRAWA AGD - lodówki, zamrażarki, pralki ...
czytaj dalej »
 
Aktualności

 Parkowanie płatne od października

 
Przedświąteczne obrady miejskiego samorządu.


Porządek obrad trzydziestej szóstej w tej kadencji sesji Rady Miejskiej w Tomaszowie był wyjątkowo obfity, ale większość punktów dotyczyła sprawozdań za ubiegły rok z wykonania rozmaitych miejskich programów. Do najważniejszych uchwał, podjętych na sesji, należy wprowadzenie stref płatnego parkowania, obejmujących dość szeroko rozumiane centrum miasta, oraz ustalenie nowych stawek opłaty na targowiskach miejskich.

Na początku sesji samorządowcy zostali zaskoczeni wystąpieniem Powiatowego Rzecznika Konsumentów, która złożyła wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu związanego z płatnym parkowaniem w mieście.
Agnieszka Drzewoska Łuczak uważa, że projekt uchwały powinien być konsultowany i poddany weryfikacji, czy jego zapisy nie naruszają zbiorowych interesów konsumentów. Jej zdaniem tak jest i konieczne jest wprowadzenie zmian.
Nie głosowano tego wniosku, gdyż radca prawny magistratu Paweł Chodzicki powiedział, że Rzecznik Praw Konsumentów nie ma kompetencji do składania takich wniosków. Mogą to czynić tylko radni.
W tej sytuacji chwilę później wniosek o zdjęcie parkowania z porządku obrad zgłosił radny Krzysztof Barański. Prezydent miasta Rafał Zagozdon zaapelował o odrzucenie wniosku, a poparła go większość radnych. Punkt pozostał.

Budżet zmiennym jest
Pierwszym merytorycznym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2013-2043. Zmieniono okres prognozowania do 2022 roku i w ten sposób dostosowano dokument do wymogów Ministerstwa Finansów. Ponadto do wydatków bieżących wpisano realizowany przez MOPS projekt ?Wsparcie?, a do inwestycji budowę boiska ze sztuczną murawą, budowę ulic: Łącznej, Skłodowskiej-Curie, Narew-skiego i Chrobrego, zagospodarowanie terenu przy Grotach Nagórzyckich oraz rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 13, przy której ma powstać przedszkole.
Choć od uchwalenia tegorocznego budżetu miasta upłynęło zaledwie dwa miesiące, to Rada dokonała w tym dokumencie pierwszych zmian. Najważniejszą informacją jest, że planowane dochody zmniejszono o prawie półtora miliona złotych. Zapisano je w wysokości 179.415.961 zł.
Wydatki pozostawiono na poziomie 185 mln zł. W ten sposób już na początku roku zwiększono deficyt do 5,5 mln zł.
Do budżetu wprowadzono nowe zadania inwestycyjne. W Przedszkolu nr 2 zostanie wymieniona instalacja c.o. wraz z zamianą pieca węglowego na gazowy (135.000 zł). Kosztowny będzie też zakup samochodu dla Straży Miejskiej, na który przeznaczono 80.000 zł.
Radni znaleźli dodatkowe pieniądze na dwa boiska, których budowa po przetargach okazała się kosztowniejsza niż planowano. 280 tys. zł dołożono do inwestycji przy Gimnazjum nr 6, a 100.000 zł na dokończenie boiska na terenie OSiR.

Handlowanie droższe,
ale niewiele
Przed rokiem Rada Miejska po długich sporach ustaliła nowe stawki dziennej opłaty targowej. Planowano 50-procentową podwyżkę, ale po protestach kupców radni przyjęli podwyżki tylko 10-procentowe. Ustalono wtedy, że podwyżek należy dokonywać co roku, a nie - jak dotychczas - raz na siedem lat. Dlatego teraz do radnych trafił projekt uchwały o podwyżce opłaty targowej na 2013 r. Prezydent miasta zaproponował, by podnieść stawki o podany przez GUS wskaźnik inflacji za ubiegły rok, czyli o 3,7%. Radni podjęli uchwałę bez dyskusji.
Na targowisku na pl. Narutowicza zajęcie stanowiska do sprzedaży kosztuje 2,30 zł za każdy rozpoczęty mkw. (sprzedaż z ręki 1,15 zł). Na targowiskach przy ul. Mazowieckiej i Akacjowej 1,70 zł za mkw., a w innych miejscach 2,30 zł. Urzędnicy oszacowali, że z tytułu tych opłat w tym roku do kasy miasta wpłynie 770 tys. zł.

Troszczą się
o bezdomne zwierzęta
Radni przyjęli ?Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2013?, który samorząd musi przyjmować corocznie, choć wielkiego sensu w tym nie ma. Nic dziwnego, że i dyskusji nie było. Tylko radny Krzysztof Kuchta zapytał, kto powinien wyłapywać bez-domne psy, bo schronisko dla zwierząt czasem odmawiało podejmowania interwencji. Wiceprezydent Grzegorz Zań wyjaśnił, że ma to robić podmiot zarządzający schroniskiem.

Debata
o płatnym parkowaniu
Od wielu miesięcy w mieście toczyła się dyskusja o wprowadzeniu stref płatnego parkowania. Zdaniem wielu mieszkańców może to rozwiązać problem braku miejsc parkingowych w szeroko rozumianym śródmieściu. Projekt uchwały trafił do Rady Miejskiej w lutym, ale został zdjęty z porządku obrad poprzedniej sesji. Radni zyskali czas na przedyskutowanie tematu.
Dłużej sprawy nie udało się odwlekać i radni zajęli się uchwałą. Komisja Budżetu i Działalności Gospodarczej wypracowała i zgłosiła dwa wnioski. Pierwszy, by czas płatnego parkowania w dni robocze wydłużyć o dwie godziny, od 7 rano. W głosowaniu wniosek przepadł, poparło go tylko pięciu radnych.
Drugi wniosek dotyczył rozszerzenia uprawnionych do bezpłatnego parkowania o pojazdy należące do jednostek powiatu. Za było 13 radnych.
Jerzy Kowalczyk zgłosił wniosek starosty tomaszowskiego, by ze strefy płatnego parkowania wyłączyć fragmenty ulic św. Antoniego i Szkolnej, gdzie parkują petenci starostwa. Motywował tym, że przyjeżdżają ludzie z całego powiatu, których sprawy często trwają kilka godzin. Nie powinno się ich obciążać dodatkowymi kosztami. Wniosek zyskał poparcie tylko sześciu radnych - jedenastu było przeciw.
Rzeczniczka konsumentów, której wcześniej nie udało się zablokować procedowania uchwały, zgłosiła wniosek, by wprowadzić dodatkową stawkę opłaty abonamentowej dla mieszkańców posesji w strefie płatnego parkowania. I tym razem radca prawny wyjaśnił, że Agnieszka Drzewoska Łuczak nie ma możliwości składania wniosków.
W tej sytuacji, po krótkiej przerwie na konsultację, identyczny wniosek zgłosiła Wacława Bąk w imieniu klubu radnych PiS. Zaproponowała, by opłata miesięczna wynosiła 10 zł, a roczna 100 zł. Wiceprezydent Zań powiedział, że to zaprzecza idei wprowadzenia płatnego parkowania. Za tak niewielkie pieniądze z pewnością wiele ludzi zechce parkować na ulicy, zamiast na posesjach. Z tym poglądem zgodziła się większość radnych. Wniosek poparło siedmioro radnych, a przeciw oddano 10 głosów.
Uchwała z poprawką została przyjęta głosami dziewięciorga radnych. Nikt nie był przeciw. Od głosu wstrzymali się radni PiS i PO.

Tu będą parkometry
Rada wyznaczyła dwie strefy płatnego parkowania.
Pierwsza obejmuje obszar ograniczony poprzez: Wolbórkę od mostu na ul. św. Antoniego do mostu na ul. Legionów, ul. Legionów do al. Piłsudskiego, al. Piłsudskiego do ul. Zgorzelickiej, ul. Zgorzelicką do ul. Słowackiego, ul. Słowackiego do ul. Jerozolimskiej, ul. Jerozolimską do ul. św. Antoniego, ul. św. Antoniego do mostu na rzece Wolbórce, przy czym ulice: Legionów, Zgorzelicka (odcinek od Piłsudskiego do Słowackiego), Słowackiego i św. Antoniego (odcinek od pl. Kościuszki do mostu na Wolbórce) znajdują się poza obszarem strefy, wyznaczając jedynie jej granice.
Strefa nr II obejmuje teren ograniczony: ul. św. Antoniego do ul. Żwirki i Wigury, ul. Żwirki i Wigury do ul. Polnej, ul. Polną do ul. Szkolnej, ul. Szkolną do ul. św. Antoniego, ul. św. Antoniego do ul. Głowackiego, ul. Głowackiego do ul. Niecałej, ul. Niecałą do ul. Bohaterów 14 Brygady, ul. Bohaterów 14 Brygady do ul. Mościckiego, ul. Mościckiego do ul. Nowowiejskiej, ul. Nowowiejską do ul. Browarnej, ul. Browarną do ul. Mościckiego, ul. Mościckiego do ul. POW, ul. POW do ul. św. Antoniego, przy czym ulice: Głowackiego, Niecała i Nowowiejska wyznaczają granicę, znajdując się poza obszarem strefy.

Parkowanie
będzie kosztować
Radni uchwali stawki opłat za parkowanie pojazdu samochodowego w strefach w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00.
Są to opłaty jednorazowe w wysokości: złotówka za pół godziny, 2 zł za pierwszą godzinę, 2,40 zł za drugą, 2,80 zł za trzecią oraz 2 zł za czwartą i każdą następną. Całodzienny postój kosztuje 15 zł.
Są też opłaty abonamentowe dla licznych przedstawicieli władz miasta i powiatu, dla mieszkańców posesji w strefie płatnego parkowania oraz dla przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w obszarze strefy. Miesięczny abonament będzie kosztował 200 zł, a roczny 1200 zł.
Ponadto wprowadzono miesięczną opłatę zryczałtowaną w wysokości 500 zł za zastrzeżone stanowisko postojowe (tzw. koperta).
Jest też kara za niewniesienie opłaty za parkowanie w wysokości 50 zł.
Uchwała ma zacząć obowiązywać od 1 października tego roku.

Nie wszyscy będą płacić
Dopuszczono bezpłatne parkowanie w strefie (stawka zerowa) pojazdów osób niepełnosprawnych (posiadających kartę parkingową), parkujących w miejscach specjalnie wyznaczonych i oznakowanych, autobusów i pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach oraz taksówek osobowych, parkujących wyłącznie w miejscach wyznaczonych (postojach taxi), motocykli i motorowerów, trwale oznakowanych pojazdów Straży Miejskiej, pogotowia wodno-kanalizacyjnego, pogotowia gazowego, pogotowia energetycznego, Urzędu Miasta i jego jednostek organizacyjnych oraz starostwa i jego jednostek.

Kto na tym zarobi?
Jak wyjaśnił radnym Dariusz Banaś, zastępca naczelnika Wydziału Inżyniera Miasta, strefą płatnego parkowania będzie zarządzać operator, który zostanie wyłoniony w przetargu. Zwycięzca zainwestuje w strefę - zainstaluje parkomaty (ok. 60 sztuk), zapewni ich obsługę, jak również program do kontroli systemu przez miasto.
W strefie jest około 1500 miejsc parkingowych. Każde może dać roczny dochód między 1000 a 1.500 zł. To w sumie około 2,5 mln zł. Założono, że około 30 procent tej kwoty trafi do miasta i powiatu.
Radni pytali, czy wobec tego miasto samo nie powinno zająć się organizacją strefy? Prezydent Zagozdon wyjaśnił, że jest ryzyko, bo nie wiadomo, czy będą chętni do płatnego parkowania, ani czy nie powstaną centra handlowe z dużymi parkingami (np. galeria Herbapol), więc czy będą zyski. Dlatego miasto nie będzie ponosić ryzyka. To decyzja i pieniądze inwestorów. Jeśli będą zyski, to miasto skorzysta, może mniej, ale bez potężnych nakładów. Inwestycja szacowana jest na ok. 3,5 miliona złotych.

Pojemniki na śmieci
w gestii miasta
Od 1 lipca będzie rewolucja śmieciowa. Gospodarkę odpadami przejmie miasto. W grudniu ubiegłego roku Rada Miejska podjęła pakiet uchwał, regulujących tę tematykę. Między innymi podjęto uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zapisano w niej, że właściciele muszą zapewnić sobie pojemniki na śmieci i dbać o ich czystość.
Na początku roku Sejm znowelizował ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe przepisy umożliwiają gminom przejęcie obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki. Dlatego radni zmienili grudniową uchwałę i teraz gmina, poprzez wynajętą firmę, będzie dbać o utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.


Przydałby się
autobus do Spały
Radni byli chyba zmęczeni długimi obradami, bo zwykle aktywni w punkcie interpelacje i zapytania, tym razem ograniczyli wystąpienia. Głos zabrało troje radnych.
Z pierwszą interpelacją wystąpiła Krystyna Wilk. Zaapelowała o uruchomienie w sezonie letnim linii autobusowej do Spały, szczególnie w dniach popularnych jarmarków. Prezydent Zagodon powiedział, że o takiej linii będzie decydował rachunek ekonomiczny. Jeśli będzie opłacalna, to będzie działać.
Krzysztof Kuchta po raz kolejny w ciągu ostatnich miesięcy poruszył sprawę studzienek na ul. Białobrzeskiej, których pokrywy bardzo hałasują pod kołami ciężarówek. Wcześniej z miasta odesłano go do Zarządu Dróg Wojewódzkich. ZDP odpisał radnemu, że studzienki są w gestii Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie. Zapytał więc prezydenta, jaka jest prawda. R. Zagozdon powiedział, że da odpowiedź na piśmie.
Wacława Bąk poruszyła problem braku miejsc parkingowych przy szpitalu. Parking przy stojącym obok markecie na noc jest zamykany, a podobno deweloper, który kupił ten teren od miasta, obiecywał, że parking będzie ogólnodostępny. Czy to jest zapisane w umowie sprzedaży. Prezydenta obiecał, że sprawę wyjaśni.


Ryszard Pożyczka   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 13 (1184) z dnia 29 Marca 2013r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator