tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
Sprzedaż Choinek Świątecznych. Tomaszów ul. ...
czytaj dalej »

BIURO Podatkowe "Berry", księgi, ewidencje VAT, ...
czytaj dalej »

UWAGA. DO TEJ KATEGORII OGŁOSZENIA BĘDĄ ...
czytaj dalej »
 
Teren

 Zmiany w budżecie, bezpieczeństwo i sprawy gospodarcze

 
Gmina Ujazd

To zasadnicze tematy sesji RG w Ujeździe z 27 lutego. Gospodarczą część narady poprzedziło wystąpienia podinspektora Piotra Skrzypczyńskiego, komendanta komisariatu w Rokicinach i jego zastępcy. Funkcjonariusze przedstawili informację o stanie ładu i porządku na terenie objętym działaniami komisariatu oraz rozliczenie służb ponadnormatywnych pełnionych latem w sołectwach gminy Ujazd.
Z przedstawionej statystyki wynikało, że gmina należy do spokojniejszych w powiecie, naruszeń prawa znacząco nie ubywa, lecz są mniejszej wagi. Samorząd Ujazdu rozpatrzył pismo Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie, która zwróciła się o dofinansowanie zakupu radiowozu dla komisariatu w Rokicinach. Radni zdecydowali, że gmina dołoży do pojazdu 20.000 zł.
Blok gospodarczy rozpoczęto od zatwierdzenia zmian w tegorocznym budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. Dochody ustalono na poziomie 31.253.610 zł, a wydatki na 35.644.018 zl. Uchwalono też zabezpieczenie wielomilionowego kredytu WFOŚ przyznanego na rozbudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków. Gwarancję stanowią działki ze stojącymi na nich budynkami przychodni lekarskich w Niewiadowie i Ujeździe.
Radni zapoznali się z wnioskami mieszkańców, którzy wnoszą propozycje do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uwagi zostały skierowane do rozpatrzenia w komisjach problemowych, z udziałem zainteresowanych.
Radni Ujazdu, podobnie jak z innych gmin powiatu, gdzie funkcjonują przedszkola, podjęli uchwałę z odpowiedzią na skargę prokuratora rejonowego w Tomaszowie, skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wnoszą o jej oddalenie ze względu na brak racjonalnych uzasadnień, których nie zakwestionowały wcześniej służby nadzoru wojewody i Regionalna Izba Obrachunkowa. Władze gminy podkreślają, że zaskarżone przepisy nie zawierają istotnego naruszenia prawa.
Kolejna sesja, na której komisarz wyborczy dokona zaprzysiężenia nowego wójta, odbędzie się 15 marca w godzinach przedpołudniowych.


Józef Michalik   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 10 (1181) z dnia 8 Marca 2013r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator