tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
Sprzedaż Choinek Świątecznych. Tomaszów ul. ...
czytaj dalej »

GABINET pediatryczno-pneumonologiczno-alergologicz ...
czytaj dalej »

UWAGA. DO TEJ KATEGORII OGŁOSZENIA BĘDĄ ...
czytaj dalej »
 
Aktualności

 Wyniki sprawdzianów coraz słabsze

 
Nie mają czym pochwalić się tegoroczni szóstoklasiści ani ich nauczyciele. Średni wynik uzyskany przez nasze miasto, jak i powiat, jest niższy niż średni wynik wojewódzki i średni wynik krajowy.Szóstoklasiści, którzy pisali sprawdzian kilka lat temu, uzyskiwali dużo wyższe wyniki niż obecni absolwenci szkół podstawowych.Informacje podane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, jak i Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi dotyczące wyników tegorocznych sprawdzianów dla szóstoklasistów są niepokojące. Ich analiza i porównanie z wynikami z poprzednich lat jednoznacznie wskazują, że z polską oświatą dzieje się coś niedobrego. W tym roku z przygotowanymi przez CKE zadaniami szóstoklasiści poradzili sobie jeszcze gorzej niż przed rokiem. Średni wynik w skali kraju uzyskany przez szóstoklasistów w ubiegłym roku to 25,27 punktów na 40 możliwych do zdobycia, dwa lata temu - 24,56 pkt, a trzy lata temu 25,8 pkt. Na tegorocznym sprawdzianie uczniowie uzyskali średnio 22,75 pkt (w województwie łódzkim - 22,9 pkt). Jest to więc najgorszy wynik od trzech lat. Niestety uczniowie tomaszowskich szkół wypadli jeszcze słabiej. W skali miasta średni wynik wyniósł 22,49 pkt. W skali powiatu był nieco wyższy - 22,56 pkt. Powodów do zadowolenia więc nie ma.
- Rzeczywiście wyniki sprawdzianu dla szóstoklasistów są w tym roku wyjątkowo niskie - przyznaje LeszekTomczyk, naczelnik Wydziału Edukacji w tomaszowskim magistracie. - Ale jest to nie tylko nasz problem, lecz ogólnopolski. Można przypuszczać, że jest to wynik ciągłych reform, które wdraża się w szkołach, ale przy tym nie bada się ich efektów i nie wyciąga wniosków. Coraz niższe wyniki sprawdzianów i egzaminów notowane są już od kilku lat. Przy starym systemie pracy były o wiele wyższe niż obecnie.
Wśród tomaszowskich szkół najlepiej wypadli szóstoklasiści z SP 1 - 23,9 pkt, SP 6 - 23,5 pkt oraz SP 12 - 23,1 pkt. Tylko te placówki zanotowały wyższy wynik niż średnia wojewódzka i średnia krajowa. Z najsłabszym wynikiem zakończyli sprawdzian szóstoklasiści z SP 14 - 20,8 pkt. Wyniki pozostałych szkół to: SP 7 - 22,1 pkt, SP 10 - 21,9 pkt i SP 13 - 21,6 pkt.
- Wyniki sprawdzianów i egzaminów stanowią istotny element oceny jakości pracy szkoły, ale musimy także pamiętać, że zależą one od różnych czynników, takich jak np. uzdolnienia uczniów, środowisko, z jakiego rekrutują się dzieci, wykształcenie rodziców czy sytuacja materialna, czyli nie zawsze zależne są tylko od wydajności pracy nauczycieli danej placówki - mówi L. Tomczyk.
Niskie wyniki CKE tłumaczy z kolei tym, że tegoroczny sprawdzian był nieco trudniejszy od ubiegłorocznego. Według danych komisji uczniowie nieźle poradzili sobie z czytaniem i pisaniem, a najsłabiej poszło im z zadaniami wymagającymi wykorzystywania posiadanej wiedzy w praktyce. Średni wynik uzyskany przez szóstoklasistów w okręgu łódzkim (woj. łódzkie i świętokrzyskie) w zakresie czytania wyniósł 6,2 pkt, w zakresie pisania - 6,03 pkt, rozumowania - 4,07 pkt, korzystania z informacji - 2,75 pkt, wykorzystania wiedzy w praktyce - 3,66 pkt. Prace tegorocznych szóstoklasistów rzadko dowodziły posiadania bogatego słownictwa i umiejętności posługiwania się różnego typu zdaniami. W porównaniu z wynikami krajowymi w naszym okręgu jest też mniejszy odsetek uczniów o najwyższych wynikach. Wynik maksymalny - 40 punktów - uzyskało 98 uczniów (z czego 63 maksymalne wyniki zostały przypisane laureatom konkursów) na 34.288, którzy przystąpili do sprawdzianu w okręgu łódzkim.
Tak jak w ubiegłych latach wyniki dziewcząt są wyraźnie wyższe od wyników chłopców. Na tę różnicę w największym stopniu wpływa umiejętność pisania dłuższego tekstu oraz czytanie ze zrozumieniem. Za to za rozwiązanie zadań matematycznych z obszaru ?Rozumowanie? oraz ?Wykorzystanie wiedzy w praktyce? dziewczęta statystycznie uzyskiwały mniej punktów niż chłopcy.
Jeśli chodzi o wyniki sprawdzianu w poszczególnych gminach powiatu tomaszowskiego, to najlepiej wypadła gmina Rokiciny, której średni wynik - 26,24 pkt - jest dużo wyższy nie tylko od miejskiego, ale także wojewódzkiego i krajowego. Szóstoklasiści z tej gminy poradzili sobie najlepiej nie tylko z pisaniem i czytaniem, ale także rozumowaniem, korzystaniem z informacji oraz wykorzystaniem wiedzy w praktyce. Najsłabiej wypadli uczniowie w gminie Żelechlinek. Ich średni wynik ze sprawdzianu to 19,79 pkt. Wyniki pozostałych gmin: Będków - 21,2 pkt, Budziszewice - 22 pkt, Czerniewice - 22,49 pkt, Inowłódz - 22,8 pkt, Lubochnia - 22,83 pkt, Rzeczyca - 21,06 pkt, Tomaszów - 23,31 pkt, Ujazd - 22,89 pkt.


MarMajs    

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 24 (1143) z dnia 15 Czerwca 2012r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator