tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
Sprzedaż Choinek Świątecznych. Tomaszów ul. ...
czytaj dalej »

DIETA dr. J. Kwaśniewskiego, żywienie optymalne, ...
czytaj dalej »

SPECJALISTA NEUROLOG MARIA PIASTA*, ul. Rolna ...
czytaj dalej »
 
Teren

 Walka o otoczenie zabytku

 Konserwatorzy chcą ochronić
sąsiedztwo kościółka
przed szpecącą zabudową.


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi od nowa rozpoczął procedurę wpisywania do rejestru zabytków otoczenia kościoła św. Idziego w Inowłodzu. A wszystko przez niejasne przepisy. Pojawiły się jednak poważne problemy, a w skrajnym przypadku procedura może zostać zawieszona, a nawet umorzona.
Rzadko się zdarza by konserwatorzy decydowali się na ochronę większego terenu przyległego do zabytku. Przypadek z Inowłodza jest jednak wyjątkowy. Niezwykle urokliwy kościółek romański położony jest bowiem na skraju wysokiej skarpy tuż nad doliną Pilicy. Zadaniem specjalistów kościół z wieżą tworzy niepowtarzalną dominantę architektoniczną nad doliną rzeki i miejscowością. Jest on widoczny ze wszystkich kierunków i dlatego należy mieć wpływ na to, co dzieje się w najbliższym jego otoczeniu. Niekontrolowana zabudowa mogłaby mieć fatalne skutki na jego rys historyczny i architektoniczny.
Starania o wpisanie otoczenia kościoła do rejestru rozpoczęły się w 2009 r. Konserwatorzy nie spodziewali się, że podczas prowadzenia procedury pojawią się tak poważne problemy.
- W granicach otoczenia zabytku znalazło się około stu prywatnych posesji - mówi Piotr Ugorowicz z WUOZ w Łodzi. - Ze względu na liczbę właścicieli postanowiliśmy przeprowadzić wpis w trybie uproszczonym. Poinformowaliśmy mieszkańców o naszych zamiarach zamieszczając ogłoszenie w lokalnej prasie i zawieszając informacje na gminnej tablicy. Niestety ten sposób działania zakwestionowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
A wszystko przez nieprecyzyjne zapisy prawne. Bezspornym w sprawie była pozytywna decyzja o objęciu ochroną obszaru wokół świątyni. Zgodziło się z tym ministerstwo, które jednocześnie miało wątpliwości co do sposobu poinformowania właścicieli nieruchomości. Procedura uproszczona może być stosowana w przypadku wpisywania do rejestru układu urbanistycznego miasta lub wsi albo zespołu budowlanego. - W przepisach odnoszących się do otoczenia zabytku nie ma zapisu, który by umożliwiał nam działania w trybie uproszczonym, ale i nie ma takich, które by zabraniały - mówi P. Ugorowicz. - Dlatego zdecydowaliśmy się początkowo na prowadzenie trybu uproszczonego.
Obecnie ministerstwo nakazało przeprowadzenie procedury ponownie. Tym razem jednak konserwatorzy muszą poinformować każdego właściciela nieruchomości indywidualnie.
- To ponad sto posesji - mówi P. Ugorowicz. - Nie wszyscy prawni właściciele żyją, nie zawsze do końca doprowadzone zostały sprawy spadkowe. Inni wyprowadzili się z gminy. Szukamy ich adresów w lokalnym samorządzie i w centralnej bazie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nie wszystkie informacje są jednak aktualne.
Przed historykami sztuki bardzo trudne zadanie. Tym bardziej, że nie wszystkim mieszkańcom podoba się pomysł wpisania otoczenia zabytku do rejestru. Procedura więc nie przebiegnie szybko i sprawnie. W skrajnym przypadku, gdy nie uda się ustalić niektórych właścicieli posesji lub miejsca ich zamieszkania staranie o wpis może zostać zawieszone lub nawet umorzone. W takim przypadku jest realne zagrożenie, że w sąsiedztwie kościółka wybudowane zostaną nieruchomości szpecące całą skarpę. I urok malowniczo położonego zabytku pryśnie.


war   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 32 (1151) z dnia 10 Sierpnia 2012r.
W dziale Teren dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator