tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
OSUSZACZE - wynajem, usuwanie wilgoci, tel. ...
czytaj dalej »

UWAGA. DO TEJ KATEGORII OGŁOSZENIA BĘDĄ ...
czytaj dalej »

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI płynnych i stałych, Firma ...
czytaj dalej »
 
Teren

 Wójtowie pozytywnie skwitowani

 
Wójtowie w gminach Inowłódz i Rzeczyca to nowi ludzie na tych stanowiskach. Wpływ na kształt i realizację ubiegłorocznego budżetu mieli wprawdzie głównie ich poprzednicy, ale wójtowie Chojnacki i Kaźmierczyk przyjmują otrzymane absolutoria na poczet kredytu zaufania dla przyszłych poczynań.

Podczas VIII sesji Rady Gminy Inowłódz, która odbyła się 29 czerwca, radni mieli okazję zapoznać się z problematyką przyszłych obrad. O wsparcie zwrócili się do Rady gminni strażacy ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Gromadzą środki na zakup nowego wozu bojowego. Potrzebują ok. 600 tys. zł. Z różnych źródeł zebrali pół miliona. Potrzeba jeszcze 100 tys. zł. Strażacy sugerują, by wsparła ich tą kwotą gmina odpowiedzialna za bezpieczeństwo na swoim terenie. Na dziś pieniędzy takich w budżecie nie ma. Trudno przesądzać, czy się znajdą.
Radni zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Inowłódz za 2010 rok, a także sprawozdanie finansowe gminy za rok ubiegły. Na wniosek Komisji Rewizyjnej, poparty opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, Rada jednogłośnie, przy 14 uczestniczących w sesji radnych, udzieliła skwitowania wójtowi Zenonowi Chojnackiemu.
Wprowadzono ponadto bieżące korekty do obecnie realizowanego budżetu, a także do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2011-2014.
Trzech zasiadających w inowłodzkiej radzie Piotrów odebrało kwiaty i życzenia, a swoistą atrakcję stanowiła ustawiona w sali posiedzeń makieta inowłodzkiego zamku w docelowym kształcie.
***
W Rzeczycy sesja absolutoryjna odbyła się w czwartek, 30 czerwca, tym razem w sali widowiskowej OSP, przy sporym udziale mieszkańców gminy, zainteresowanych zarówno dorocznym skwitowaniem wójta, jak i innymi, żywotnymi dla gminy decyzjami, które Rada miała podjąć w tym dniu. I tutaj wójt Marek Kaźmierczyk otrzymał wraz z absolutorium kolejny kredyt zaufania. Na wniosek RIO i Komisji Rewizyjnej jednogłośnie, przy komplecie radnych, Rada udzieliła wójtowi absolutorium. Wcześniej zatwierdziła sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z realizacji ubiegłorocznego budżetu.
Te ważne dla gminy i jej mieszkańców uchwały dotyczyły obiektów użyteczności publicznej, będących własnością gminy. Pierwszy to Gminny Ośrodek Zdrowia. Został ostatnio gruntownie wyremontowany i prezentuje się doskonale, ale jedynie z zewnątrz. Na podobnie gruntowny remont czeka wnętrze obiektu. Gospodarze gminy szukają inwestora, który zechce się tym zająć, a przede wszystkim wyłoży środki na odpowiednią adaptację. Inwestor taki potrzebuje jednak odpowiedniej gwarancji i zachęty. Stąd podjęta właśnie uchwała o wydzierżawieniu budynku ośrodka na 20 lat.
Drugi obiekt, o którego losach gmina musi zdecydować, to budynek byłej już szkoły podstawowej w Bobrowcu. Kilka lat temu zlikwidowano tutejszą placówkę oświatową i szukano, niestety bezskutecznie, zastosowania dla sporego pustostanu. Miał tu być m.in. dom spokojnej starości, ale nie powstał.
Mieszkańcy Bobrowca, którzy budynek traktowali jak wspólną ojcowiznę, bo ich rodzice i dziadkowie mieli udział w jego wznoszeniu, nie chcieli słyszeć o sprzedaży. W efekcie od trzech lat budynek stoi pusty, bez użytkownika, niszczejąc z wolna. Sensownym rozwiązaniem wydaje się sprzedaż obiektu komuś, kto zechce weń zainwestować, stworzyć nowe miejsca pracy. Wychodząc z tego założenia, Rada podjęła decyzję o sprzedaży byłej szkoły. Teraz trzeba poszukać kupca. Warunkiem consensusu była gwarancja, że wszystkie uzyskane ze sprzedaży pieniądze przeznaczone zostaną dla Bobrowca i jego mieszkańców, np. na budowę świetlicy.


Marek Miziak   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 27 (1094) z dnia 8 Lipca 2011r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator