tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
BIURO Podatkowe "Berry", księgi, ewidencje VAT, ...
czytaj dalej »

BICOM mgr. E. RUSINEK Komputerowe testowanie i ...
czytaj dalej »

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI płynnych i stałych, Firma ...
czytaj dalej »
 
Aktualności

 Trwają przygotowania do wyborów prezydenckich

 

Ponad 100 mln zł otrzymają z budżetu państwa za pośrednictwem Państwowej Komisji Wyborczej samorządy na organizację wyborów prezydenckich. Pieniądze te nie obejmują wydatków ponoszonych na kampanię przez komitety wyborcze. Ich lwia część przeznaczona będzie na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych. Drobną część z tej sumy otrzyma również nasze miasto.
W końcówce kwietnia prezydent miasta wyznaczył urzędnika wyborczego do wykonywania zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem na terenie miasta wyborów prezydenta RP. Jest nim Przemysław Sepkowski, inspektor ds. prawnych w Biurze Prawnym Urzędu Miasta.
Prezydent powołał też ośmioosobowy zespół pomocniczy do wykonywania zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na terenie miasta.
Do 16 maja samorządy mają obowiązek podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych. Już w czwartek, 13 maja zostaną powyższe informacje wywieszone na słupach ogłoszeniowych. W Tomaszowie od 2007 r. nic się nie zmienia. Mamy taką samą liczbę obwodowych komisji wyborczych, w tym cztery obwody zamknięte w trzech domach pomocy społecznej i w szpitalu. Nie ulegają też zmianie siedziby komisji i ich obszar.
Z kolei do 28 maja pełnomocnicy komitetów wyborczych mają czas na zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.
Nowością tegorocznych wyborów jest możliwość ustanowienia pełnomocnika osoby niepełnosprawnej (przepisy szczegółowo określają, jakie warunki musi spełniać osoba uznana za niepełnosporawną) lub osoby, która ukończyła 75 rok życia. Pełnomocnikiem może być osoba: wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Pełnomocnik będzie mógł w dniu wyborów, w komisji obwodowej, w której zarejestrowana jest osoba, oddać w jej imieniu głos. Procedura ustanowienia pełnomocnika jest dość skomplikowana.
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek do prezydenta miasta. Formularz wniosku można pobrać w Biurze Ewidencji Ludności w UM lub ściągnąć ze strony internetowej UM.
Do wniosku należy dołączyć: pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania, kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat, kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.
Po złożeniu w UM wniosku osoba ubiegająca się o ustanowienie pełnomocnika może spodziewać się wizyty urzędnika, by w jego obecności złożyć podpis na ustanowionym pełnomocnictwie. W dniu gosowania pełnomocnik musi, oprócz dokumentu potwierdzającego tożsamość, przedstawić akt pełnomocnictwa. Jak dotychczas nikt w Tomaszowie nie zainteresował się ustanowieniem pełnomocnika w dniu wyborów. Jednak osoby, które chcą to uczynić, mają czas do 10 czerwca.
W najbliższych numerach TIT będziemy pisać o dalszych procedurach związanych z głosowaniem 20 czerwca. Wszystkie istotne informacje można też znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce „wybory prezydenta RP”.

Pozostałe terminy wyborcze:
do 6 czerwca - powołanie przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych, sporządzenie spisów wyborców przez gminy,
do 10 czerwca - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,
- składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców,
do 15 czerwca - składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania,
20 czerwca w godz. 6.00-20.00 - głosowanie.


(ał)   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 19 (1034) z dnia 13 Maja 2010r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator