tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
Sprzedaż Choinek Świątecznych. Tomaszów ul. ...
czytaj dalej »

FHU REMONT - PROFI* remontowo-wykończeniowe, ...
czytaj dalej »

REMONTY, KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, glazura, ...
czytaj dalej »
 
Aktualności

 Szpital ma się dobrze

 
Obrady powiatowego samorządu


Nietypowo, bo w środę (28 marca) odbyła się trzydziesta druga w tej kadencji sesja Rady Powiatu. Obrady przyspieszono o dzień, bo niektórzy radni nie chcieli fatygować się do starostwa w Wielki Czwartek. Największe zainteresowanie wzbudziło sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności szpitala.
Większy kontrakt,
większy zysk
Początek roboczej części sesji poświęcony był sprawom szpitala. Tradycyjnie (raz na kwartał) prezes Elżbieta Błaszczyk przekazała informację z działalności finansowej Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Tym razem za cały ubiegły rok, który spółka zamknęła sporym zyskiem.
Przychody ze sprzedaży usług wyniosły 54.192.713 zł, w tym 51.755.450 zł w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Kontrakt został przekroczony o 6,5 procent. To tzw. nadwykonania, za które szpital będzie domagał się zapłaty.
Koszty - 52.919.366 zł są większe od ubiegłorocznych o prawie sześć procent. Największą pozycję stanowią wynagrodzenia ze wszystkimi pochodnymi. To blisko 70 procent wszystkich wydatków.
Ogółem z innymi niewielkimi dochodami wynik finansowy był dodatni i wyniósł 1.283.885 zł, ale po odprowadzeniu podatku dochodowego zostało 1,137 mln zł zysku.
Szpital obecnie dysponuje 426 łóżkami. W ubiegłym roku leczono 22.302 pacjentów, w tym 3.310 spoza powiatu (15 proc.). Średni czas pobytu chorego to 5,4 dnia.
Tomaszowskie Centrum Zdrowia cały czas inwestuje. W minionym roku na zakup sprzętu i wyposażenia wydano ponad 2,7 mln zł. Najdroższy (913.602,95 zł) był agregat prądotwórczy, na który spółka dostała dotację unijną.
Sukcesywnie prowadzone są remonty i modernizacje. Dzięki tym nakładom szpital obecnie spełnia wymagania, które nakłada NFZ przy ubieganiu się o kontrakt. TCZ stoi przed trudnym wyzwaniem. Do 2016 roku musi dostosować szpital i poradnie do wymogów technicznych, określonych przez ministra zdrowia. Może to kosztować kilkanaście milionów złotych.

Podwyżka
zmniejszonej opłaty
Z przepisów prawa o ruchu drogowym wynika, że w przypadku zmiany adresu właściciel pojazdu jest zobligowany do wymiany dokumentów komunikacyjnych. Opłaty za wydanie nowego dokumentu określa rozporządzenie ministra infrastruktury. Obecnie to 54 zł. Jednak w przypadku, gdy zmiana adresu została spowodowana decyzjami administracyjnymi, mogą być stosowane niższe opłaty, które ustala samorząd.
W powiecie tomaszowskim przyjęto, że ta opłata będzie na poziomie kosztów, które ponosi powiat, kupując dokument od Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponieważ PWPW ostatnio podniosła cenę, to radni musieli zmienić stawkę. Opłata wzrośnie z 29,72 zł do 30,81 zł.

Aktywizacja
niepełnosprawnych
Co roku powiat otrzymuje pieniądze z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych. Rada Powiatu określa, jak te pieniądze zostaną wydane. Na 2013 rok powiat dostał 3.070.142 zł, w tym 1.849.500 zł tzw. funduszu celowego na pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej.
Na zadania z rehabilitacji społecznej, realizowane za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przeznaczono 2.570.142 zł, z czego większość pójdzie na warsztaty.
Na różne wydatki na rzecz osób fizycznych zapisano 680.642 zł. Ponad 400 tys. zł przeznaczono na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Tylko 204 tys. zł zaplanowano na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i technicznych. Ponadto jest 76.000 zł na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.
Na zadania z rehabilitacji zawodowej, prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy, jest pół miliona złotych. Tylko 140.000 zł przeznaczono na pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Jest jeszcze 115.000 zł na wspieranie niepełnosprawnych poszukujących pracy. 245.000 zł przeznaczono na zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla niepełnosprawnych, w tym 140.000 zł dla sektora publicznego i 105.000 zł dla innych podmiotów.

Dotacje i ich rozliczenie
Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówkom niepublicznym. Uchwała taka działała już od dawna, ale zmiany wielu ustaw, w tym nowelizacja ustawy oświatowej, spowodowały, że nowe przepisy trzeba wdrożyć w życie w samorządach. Zmiany są kosmetyczne, ale konieczne. Zgodnie z ustawą zapisano np. że dla szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, dotacja przysługuje tylko na uczniów, którzy w miesiącu uczestniczyli w minimum połowie zajęć.

Przystanki dla miasta
Na drogach powiatowych znajduje się ponad trzysta przystanków autobusowych. Powiat nie zajmuje się komunikacją publiczną, więc przystanki należą do niego tylko formalnie. Ani ich nie stawia, ani się nimi nie zajmuje. Jednak ustawa nałożyła na powiatowy samorząd obowiązek wyznaczenia lokalizacji oraz określenia warunków korzystania z nich, co też uczyniono.
Zadanie zarządzania przystankami jest przekazywane gminom. Na sesji Rada podjęła uchwałę o przekazaniu miastu w zarząd ponad 120 przystanków, usytuowanych przy ulicach powiatowych w Tomaszowie. Przekazała też dziesięć przystanków gminie Budziszewice. Pozostałe przystanki będą przekazywane gminom na kolejnych sesjach.

Aktualizacja LPR
Lokalny Plan Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego na lata 2007-2015 z poszerzoną prognozą do roku 2020 obowiązuje od 2007 r. Przez pięć lat był już ponad dwudziestokrotnie zmieniany. Rzecz w tym, że w przypadku starania się o dotacje unijne, zapisy we wniosku aplikacyjnym muszą być identyczne jak w LPR. W dodatku plan ten musi być absolutnie zgodny z budżetem. Do LPR-u muszą zatem być wprowadzanie wszystkie nowe zadania.
Powiat aplikuje obecnie o dotację na nową inwestycję pn. ?Wykonanie geoportalu powiatowego wraz z dostarczeniem baz referencyjnych SIP dla powiatu tomaszowskiego?. Zarząd Powiatu zdecydował o przystąpieniu do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Dlatego koniecznym było wpisanie tego nowego zadania do LPR-u, jak też do budżetu powiatu na 2013 r.

Więcej pieniędzy na halę
Zaledwie po dwóch miesiącach od uchwalenia radni po raz drugi zmienili tegoroczny budżet. Zmiany są spore. Przede wszystkim o pół miliona złotych zwiększono nakłady na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 przy ul. Strefowej. Ponadto wprowadzono do budżetu nowe zadanie pt. ?Budowa lądowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Tomaszowskiego Centrum Zdrowia?. Zapisano 180.000 zł na przygotowanie koncepcji i dokumentacji obiektu.
Ze zmianą budżetu wiąże się konieczność zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2011-2038. Wynika z niej, że na koniec roku powiat będzie miał ok. 58 mln zł długu. Zadłużenie będzie więc w miarę bezpieczne. Wyniesie ok. 54 procent dochodów własnych, a ustawa dopuszcza zadłużanie samorządów do 60 procent.


Ryszard Pożyczka   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 14 (1185) z dnia 5 Kwietnia 2013r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator