tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
Sprzedaż Choinek Świątecznych. Tomaszów ul. ...
czytaj dalej »

JAN MINCER - specjalista ginekolog, położnik, ...
czytaj dalej »

NAPRAWA AGD - lodówki, zamrażarki, pralki ...
czytaj dalej »
 
Różności

 Świadczenie pielęgnacyjne wyższe, ale nie dla każdego

 
Od 1 stycznia zmienił się system świadczeń pielęgnacyjnych: kwota świadczenia będzie wyższa (620 zł), ale będzie ono przysługiwało tylko rodzicom i najbliższym krewnym dzieci niepełnosprawnych. Pojawi się za to specjalny zasiłek opiekuńczy (520 zł).

- W myśl noweli prawo do świadczenia pielęgnacyjnego będą mieć głównie rodzice lub opiekunowie faktyczni dzieci z niepełnosprawnością wymagających stałej opieki, którzy - aby sprawować tę opiekę - zrezygnują z wykonywania pracy zawodowej - wyjaśnia Monika Kubacka, zastępca dyrektora tomaszowskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. - Świadczenie to będą mogły otrzymać także inne osoby niż rodzice, np. dziadkowie, brat lub siostra, czyli osoby zobowiązane do alimentacji, jednak pod warunkiem, że rodzice dziecka nie żyją albo sami są niepełnosprawni, albo zostali pozbawieni praw rodzicielskich.
Świadczenie pielęgnacyjne, którego wysokość wzrośnie z 520 zł do 620 zł, nie będzie uzależnione od dochodu na osobę w rodzinie (dodatkowo każda uprawniona do niego osoba będzie miała opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z budżetu państwa) i wypłacane będzie co miesiąc. Ustawa przewiduje, że osoby dotychczas otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne (czyli te, które mają aktualne decyzje wydane przez ośrodki pomocy społecznej o prawie do tej formy pomocy) zachowają prawo do niego przez sześć miesięcy - od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. - i będą otrzymywać je w wysokości 520 zł. Od 1 lipca br. świadczenie pielęgnacyjne będzie wypłacane już tylko osobom uprawnionym do niego na podstawie nowych przepisów. Obecnie w tomaszowskim MOPS świadczenia pielęgnacyjne pobiera ok. 380 osób.
Nowela wprowadza także do systemu świadczeń rodzinnych nowe świadczenie - specjalny zasiłek opiekuńczy. Będzie on wynosił 520 zł miesięcznie. Przysługiwać będzie wtedy, gdy niepełnosprawność została stwierdzona czy nabyta po 25. roku życia lub związana jest np. z wiekiem osoby, nad którą trzeba sprawować opiekę. Zasiłek przyznawany będzie rodzicom, ale tylko w przypadku, kiedy jedno z nich zrezygnowało z pracy zawodowej. Zasiłek nie będzie przysługiwał rodzicowi, który nigdy nie podejmował pracy.
Otrzymywać go będą również inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a które zrezygnują z pracy w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad członkiem rodziny legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności. Osoby sprawujące opiekę nie będą miały prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, np. wtedy, gdy mają już ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także zasiłku pielęgnacyjnego. Nie będą mogły go otrzymać także osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów.
- Zgodnie z wymogami ustawodawcy, osoba wnioskująca o specjalny zasiłek pielęgnacyjny musi liczyć się także z tym, że przed przyznaniem jej świadczenia, zostanie przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy w celu zweryfikowania jej uprawnień do zasiłku - dodaje Monika Kubacka.
Specjalny zasiłek opiekuńczy będzie uzależniony od kryterium dochodowego. Ma przysługiwać, gdy łączny dochód dwóch rodzin: rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki - w przeliczeniu na osobę - nie przekroczy obowiązującego kryterium dochodowego dla osób otrzymujących świadczenia rodzinne (w tym wypadku 623 zł na osobę).


MarMajs    

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 1 (1172) z dnia 4 Stycznia 2013r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator