tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
SKUP AUT, kupię każde auto uszkodzone, rozbite ...
czytaj dalej »

TRANSPORT - 1,5 t i 6,5 t, winda, przeprowadzki, ...
czytaj dalej »

PRYWATNY gabinet ginekologiczno-położniczy lek. ...
czytaj dalej »
 
Aktualności

 Skończyło się na naganie

 

16:07 2009-11-05
Obrady samorządu powiatowego

Szpital ma się dobrze, firma Ezbud-Interster także

W ubiegły czwartek (29 listopada) odbyła się XLIV sesja Rady Powiatu. W jej porządku było ponad 30 punktów, ale obrady zdominowały sprawy tomaszowskiego szpitala, dróg ekspresowych oraz działki przy ul. Nowowiejskiej, którą powiat sprzedał przed dwoma laty firmie Ezbud-Interster.

Szpital zlikwidowany,długi powiatowe
Robocza część sesji rozpoczęła się tradycyjnie od omówienia sytuacji tomaszowskiego szpitala, a właściwie dwóch placówek - dawnej i obecnej.
Przypomnijmy, że w marcu tego roku Rada Powiatu podjęła ostateczną uchwałę o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 1 lipca SP ZOZ przestał świadczyć nam usługi. Teraz jego dyrektor Jacek Chyliński poinformował radnych, że likwidacja dobiegła końca. W październiku został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego.
Głównym powodem likwidacji SP ZOZ było jego olbrzymie zadłużenie, które przed dwoma laty sięgnęło 57 milionów złotych. Proces restrukturyzacji i związane z nim umorzenia, a także zyski w ostatnim okresie działalności doprowadziły do znacznego zmniejszenia długu.
Ostatecznie po likwidacji szpitala wierzytelności w kwocie 42,5 mln zł przeszły na powiat.

Starosta jest optymistą
W maju rząd przyjął wieloletni program pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”, w mediach przedstawiany jako program „Ratujmy polskie szpitale. Plan B”. Powiat tomaszowski jest pierwszym w kraju, który przekształcił szpital w spółkę prawa handlowego i stara się o rządową pomoc. Niebawem w Warszawie powinny zapaść ostateczne decyzje dotyczące wysokości tego wsparcia.
Starosta Piotr Kagankiewicz powiedział zebranym, że na pewno będzie bardzo poważne umorzenie długu. Z Ministerstwem Zdrowia uzgodniono już redukcję 32 mln zł zadłużenia, a staramy się jeszcze o zaakceptowanie kolejnych 3,5 mln zł. W najgorszym wariancie powiatowi zostanie do spłaty 10 mln zł, a w najlepszym 6,5 mln zł.
Radni chcieli się dowiedzieć, w jaki sposób powiat będzie spłacał należności. Czy będzie to jednorazowy wydatek, czy też w ratach? Starosta wyjaśnił, że w praktyce pozostanie nam do spłaty kredyt bankowy, który szpital zaciągnął w kwocie 20 mln zł, a który powiat poręczył. Obecnie do spłaty pozostało 17 mln zł, a suma ta jeszcze zmaleje po rządowym wsparciu.
- Mam nadzieję, że z bankiem uda się uzgodnić spłatę na obecnym poziomie i wtedy raty będą na tyle niewielkie, że pokryje je czynsz za obiekty szpitalne, które wnosi spółka, obecnie prowadząca szpital.

Nowy szpital zarabia
Od 1 lipca usługi szpitalne świadczy nam spółka Tomaszowskie Centrum Zdrowia. Prezes zarządu Jan Krakowiak przedstawił Radzie informację o wynikach finansowych spółki za pierwszy kwartał działalności. TCM w ciągu trzech miesięcy wypracowało zysk wysokości 1.026.438,43 zł.
Przychody netto ze sprzedaży usług wyniosły 12.568.714,73 zł, w tym za zrealizowany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia 12.264.684,01 zł. Do tego szpital ma jeszcze tzw. nadwykonania za ponad 1,2 mln zł. Koszty zostały poniesione, a NFZ nie chce za wykonane procedury płacić. Tak jest zresztą w całej Polsce. Prezes Krakowiak twierdzi jednak, że jeśli nie cała, to przynajmniej znaczna część tej kwoty będzie odzyskana. Jeśli nie dadzą efektu negocjacje z Funduszem, to spółka będzie dochodziła swych roszczeń na drodze sądowej. Nadwykonania dotyczą bowiem procedur ratujących życie, a na to nie ma limitów.
Prezes opowiedział też o zmianach, które już zaszły w szpitalu oraz o planach na najbliższą przyszłość, ale to już temat na zupełnie inne opowiadanie.

Popieramy likwidację
i ograniczenia
w służbie zdrowia
W szpitalu w pobliskiej Rawie Mazowieckiej nie dzieje się najlepiej. Dlatego tamtejsza Rada Powiatu zdecydowała się pójść w ślady Tomaszowa i postanowiła zlikwidować tamtejszy SP ZOZ. Przygotowała projekt uchwały tzw. intencyjnej w sprawie zmian organizacyjno-prawnych szpitala, którą teraz muszą zaopiniować sąsiednie samorządy. Tomaszowscy radni nie mają zamiaru przeszkadzać kolegom zza miedzy i wydali pozytywną opinię.
O kolejne dwie opinie do projektu uchwał w sprawie ograniczenia działalności szpitali wystąpił do nas Sejmik Województwa Łódzkiego. W Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr. W. Biegańskiego w Łodzi mają być zlikwidowane poradnie chirurgiczna i gabinet stomatologiczny dla pacjentów z HIV/AIDS. Natomiast w WSS im. Pirogowa w Łodzi ma być zlikwidowana Konsultacyjna Poradnia Alergologii dla Dzieci i Dorosłych.
Sejmik zamierza też ograniczyć działalność Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi poprzez likwidację „Zespołu podstawowego P-18”, działającego na terenie Konstantynowa Łódzkiego i gminy Lutomiersk. Rzecz w tym, że WSRM nie świadczy już tam usług od dawna, bo konkurs wygrała i podpisała kontrakt z NFZ prywatna firma.

Powiat pomaga
Co roku powiat otrzymuje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych spore pieniądze, które w dodatku w ciągu roku rosną. Niedawno zarząd PFRON-u zwiększył pieniądze na zadania na rzecz niepełnosprawnych o blisko 270.000 zł.
Rada Powiatu uchwałą z 19 lutego określiła zadania realizowane w 2009 roku w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Teraz uchwałę tę należało zmienić, by rozdysponować dodatkowe fundusze.
W sumie w tym roku na aktywizację zawodową niepełnosprawnych przeznaczono ponad 509 tys. zł (wzrost o 109.000 zł, a realizuje to zadanie Powiatowy Urząd Pracy). Reszta, czyli prawie 2,6 mln zł (wzrost o 160.000 zł), trafiła do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej niepełnosprawnych,

Dostosowujemy
prawo lokalne
Powiat i jego jednostki, jak wszystkie samorządy, mają wiele aktów prawnych i dokumentów. A że w Polsce ciągle zmieniane są ustawy, to i prawo lokalne musi się do nich dostosowywać. Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie ma statut całkiem świeży, bo nadany we wrześniu 2006 roku. Jednak po zmianie kilku ustaw stał się już mocno nieaktualny i konieczne było wprowadzenie do niego licznych zmian.
Podobnie konieczne były zmiany w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego. Ale te były skutkiem poprzednich decyzji Rady. Zlikwidowany bowiem został Zespół Ponadgimnazjalnych Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i musiał on w końcu zniknąć także z wykazu jednostek powiatowych w regulaminie.

Dzierżawna biurokracja
Kolejne uchwały dotyczyły wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym dwóch nieruchomości w Tomaszowie. Pierwsza to działka z pawilonem handlowo-usługowym przy ul. Langego o powierzchni 42 mkw. Nieruchomość ta ma dzierżawcę od lat, ale co roku podpisywana jest z nim nowa umowa. Dzieje się tak, bowiem Rada Powiatu wyraża zgodę na dzierżawienie tylko przez tak krótki okres. Obecna umowa obowiązuje do końca grudnia i konieczna była kolejna zgoda radnych.
Tak samo jest z garażem przy ul. Akacjowej. To wprawdzie budynek gospodarczy, ale użytkowany jest jako garaż. Umowa z dzierżawcą wygasała z końcem października i Rada wyraziła zgodę, by przedłużyć ją na kolejny rok.

O ekspresowych drogach
powoli
Kolejne dwa punkty dotyczyły przyszłych dróg ekspresowych, które będą przecinać nasz powiat. Jedna jest już pewna. Droga krajowa nr 8 ma być po prostu przebudowana do parametrów drogi ekspresowej i za kilka lat będzie się nazywać S-8. Roboty mają się rozpocząć już wiosną przyszłego roku i na naszym odcinku mają zakończyć się w ciągu trzech lat.
Natomiast nowe połączenie drogowe Łodzi z Kielcami przez Tomaszów, opisywane jako droga ekspresowa S-74, jest dopiero na etapie wizji.
Zakres robót na K-8 oraz przebieg przyszłej S-74 był omawiany na sesji, na którą zaproszono przedstawicieli władz wojewódzkich i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz szefów okolicznych samorządów. Dość licznie dopisali wójtowie, był też Grzegorz Haraśny, wiceprezydent Tomaszowa, ale poza nimi nie pojawił się prawie nikt. Omawianie spraw (z długimi przerwami) trwało ponad dwie godziny, a zbyt wiele się nie dowiedzieliśmy.

Pomoc dla miasta
Niebawem władze Tomaszowa zaczną wielkie roboty w śródmieściu. Projekt pn. „Rewitalizacja centrum miasta” zyskał wielomilionowe wsparcie z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Jednak udział własny miasta i tak będzie ogromny. Dlatego władze szukają dodatkowych pieniędzy. Pomocną dłoń wyciągnął powiat tomaszowski. Rada Powiatu uchwaliła, że udzieli pomocy finansowej i rzeczowej miastu w wysokości 2 procent wartości zadania, jednak nie więcej niż 1.767.501,94 zł. Gotówki jednak powiat przekaże niewiele, ok. 150.000 zł. Podaruje za to miastu trzy działki o łącznej powierzchni niespełna 40 arów, które wycenił na 1,6 mln zł. Inna sprawa, że na tym terenie stoi potężny budynek, w którym były warsztaty szkolne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (mechanik). W gmachu tym ma powstać Mediateka. Pozostałe działki, w części należące do ZSP 1, a w części do I LO, przeznaczone są pod budowę nowej ulicy zwanej roboczo Biblioteczną.
Radni próbowali dopytać się wiceprezydenta miasta Grzegorza Haraśnego, jak ma wyglądać przyszłe skrzyżowanie Bibliotecznej ze św. Antoniego, która jest ulicą powiatową, ale nie dowiedzieli się kompletnie niczego.
Darowizna większością głosów stała się faktem. Władze miasta mogą się brać za rewitalizację (przynajmniej tej części miasta).

Opłaty za obiekty sportowe
Najlepsze hale sportowe w mieście są przy szkołach prowadzonych przez powiat. Nic zatem dziwnego, że do korzystania z nich jest masa chętnych. Dotychczas zasady wypożyczania obiektów i pobieranie za to opłat były w gestii dyrektorów. Teraz Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie ustalenia zasad udostępniania obiektów sportowych szkół i placówek oświatowych. Upoważniła też Zarząd Powiatu do ustalenia wysokości opłat za ich wykorzystywanie.
Dla nas, mieszkańców, najważniejszym punktem uchwały jest wyrażenie zgody na bezpłatne udostępnianie hal wszystkim chętnym na zajęcia rekreacyjno-sportowe w formach niezorganizowanych. Nie będą też płacić grupy zorganizowane młodzieży ze szkół powiatowych oraz stowarzyszenia sportowe i rekreacyjne, a nawet organizacje młodzieżowe, które w statutach mają zapisane zadania z kultury fizycznej.

Sprawy nauczycieli
Całkiem niedawno, bo 30 marca, Rada uchwaliła regulamin wynagradzania nauczycieli. Po siedmiu miesiącach już należało go zmienić. Zapisy są w nim bowiem bardzo precyzyjne, a radni zdążyli już zlikwidować jeden zespół szkół ponadgimnazjalnych i powołać do życia bursę. Z tabeli dodatków funkcyjnych wykreślono więc jedne zapisy, a wprowadzono nowe. Przy okazji rozszerzono zakres przyznawania dodatku funkcyjnego oraz dodatku dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Pokazali majątek
Radni i liczni pracownicy samorządowi mają obowiązek składania oświadczeń majątkowych. Z informacji przedstawionych na sesji wynika, że w powiecie wszyscy obowiązku dopełnili. Inna rzecz, że sporo oświadczeń było wadliwych. Osoby, które je złożyły, musiały dokonać korekt i uzupełnień. Ostatecznie wszystkie uwagi Urzędu Skarbowego zostały uwzględnione i wyjaśnione. Oświadczenia majątkowe można znaleźć na stronie internetowej www.powiat-tomaszowski.pl w biuletynie informacji publicznej (BIP).

Dziwna zmiana
przeznaczenia działki
Sesję tradycyjnie zakończyły interpelacje i wnioski radnych. Punkt ten zdominował radny Marcin Witko, który przedstawił krótką historię pewnej nieruchomości - dawniej przy ul. Majowej 1/9, a obecnie przy ul. Nowowiejskiej, którą przed dwoma laty sprzedał powiat. Zdaniem radnego powiat stracił na tej transakcji ponad milion złotych, choć sprzedana została w przetargu. Działkę kupiła firma Ezbud-Interster za 293.270 zł, ale był to wtedy teren zalewowy przy rzece Wolbórce. Później nastąpiła zmiana przeznaczenia i właściciel buduje tam bloki. Gdyby działka była zakwalifikowana jako budowlana, to powinna kosztować blisko 1,5 mln zł. Więcej o sprawie czytaj na stronie 22.
Ryszard Pożyczka


16:07 2009-11-05
Za bycie pod wpływem w szkole

Skończyło się na naganie
Przed sześcioma tygodniami miasto obiegła wiadomość, że dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 był w pracy pijany. Pijany to może było za dużo powiedziane, ale w stanie po spożyciu był. Stwierdzili to policjanci, którzy sprawdzili stan jego trzeźwości. Badanie alkomatem wykazało w wydychanym powietrzu blisko 0,4 promila alkoholu, a kolejne 0,3 promila. Był więc, jak to się u nas mówi, wczorajszy.
Policjanci zostali wezwani do szkoły przez pracownika firmy, prowadzącej niewielkie prace termomodernizacyjne budynku dydaktycznego. Doszło do kłótni między nim a dyrektorem, w czasie której ów człowiek poczuł woń alkoholu.
Dyrektor Rupniewski wyjaśnił nam, że tego dnia nie był w pracy. Rano poczuł się na tyle źle, że postanowił wybrać się do lekarza. Dlatego z rana odwołał zajęcia. Jednak później został wezwany do szkoły przez pracowników z powodu konfliktu z wykonawcą.
Decyzja co do dalszych losów dyrektora „mechanika” należała do władz powiatu, które najpierw chciały przeprowadzić z nim rozmowę. Trwało to długo, bo dyrektor był chory. Ostateczną decyzję Zarząd Powiatu podjął w piątek. Jak powiedział nam starosta Piotr Kagankiewicz, Ryszard Rupniewski nadal będzie kierował ZSP nr 1. Został ukarany naganą i pozbawieniem dodatku motywacyjnego. Przy wymierzaniu kary uwzględniono długoletnią i nienaganną pracę dyrektora, wcześniej nauczyciela tej szkoły.
(poż)


16:07 2009-11-05
Gmina 2009
Targi o takiej nazwie to najnowsza propozycja Międzynarodowych Targów Poznańskich. Adresowane są do samorządów terytorialnych, stowarzyszeń oraz organizacji odpowiedzialnych za kształtowanie i rozwój polskich regionów, miast i wsi. To także inspiracja dla wprowadzenia rozwiązań zmierzających do polepszenia jakości życia lokalnych społeczności.
Podczas targów zaprezentowane zostaną rozwiązania o różnej tematyce. Dotyczyć będą one m.in. infrastruktury technicznej gmin, a zatem dróg, ulic, mostów, parkingów, placów, ścieżek spacerowych, dróg rowerowych, chodników. Planowanie infrastruktury technicznej, wykonawstwo robót drogowych, planowania, budowy i konserwacji przestrzeni urbanistycznej, oświetlenia, obiektów usługowych, organizacja parkingów, hal, targowisk.
Oddzielnym blokiem będą projekty dotyczące planowania infrastruktury społecznej.
Piszemy o targach, licząc, że może ktoś z naszego miejskiego, a jeszcze lepiej, powiatowego samorządu wybierze się po wzory, przykłady i wiedzę. Właściwie wszystkie realizowane dotychczas w mieście i powiecie przedsięwzięcia i to nie tylko z zakresu tzw. infrastruktury twardej obarczone są błędami. Przykład ostatni to los przyszłorocznych schetynówek. Fachowców w mieście - jak na lekarstwo. Korzystanie z wiedzy ekspertów i doświadczenia innych też nam idzie kiepsko. Może warto popatrzeć, jak radzą sobie inni.
Targi odbywać się będą na terenie MTP w Poznaniu w dniach 24-27 listopada.


(ał)   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 44 (1007) z dnia 5 Listopada 2009r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator