tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
PRYWATNY gabinet ginekologiczno-położniczy lek. ...
czytaj dalej »

TRANSPORT - 1,5 t i 6,5 t, winda, przeprowadzki, ...
czytaj dalej »

BIURO Podatkowe "Berry", księgi, ewidencje VAT, ...
czytaj dalej »
 
Teren

 Sesja w Ujeździe

 

Kolejna sesja ujezdzkiego samorządu przebiegła w tempie francuskiego ekspresu. Ale obrady poprzedziło wiele godzin szczegółowych dyskusji na posiedzeniach komisji gminnych.
Zaledwie w kwadrans uchwalono program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zatwierdzono zasady współfinansowania edukacji przedszkolnej. Rada Gminy upoważniła wójta do zaciągania kredytów na realizację inwestycji gminnych. Dokonała zmian w budżecie oraz kilku zapisów w statucie. Zatwierdziła roczne sprawozdanie i ocenę działalności świetlicy w Bukowie, przekazała w nieodpłatne użytkowanie stację wodociągową z siecią doprowadzania wody, uchwaliła zmiany numeracji działek tworzących targowisko oraz przyjęła „projekt sołecki”.
Wójt Włodzimierz Goździk przedstawił uczestnikom sesji niektóre szczegóły negocjacji z kierownictwem Zakładów Sprzętu Precyzyjnego, głównego dostawcy ciepła dla osiedla w Niewiadowie. Szaleństwem nazwał udział gminy i wspólnoty mieszkaniowej w negocjacjach z ZSP.
Od 12 marca zakłady ograniczają dostawę ciepłej wody na osiedle, gdyż nie mają węgla do kotłowni oraz możliwości jego nabycia. Decyzja zakładów postawiła gminę i mieszkańców bloków w Niewiadowie przed lodowatą ścianą. Żeby było jeszcze ciekawiej, ZSP proponuje (w ramach likwidacji zadłużenia) „sprzedaż” gminie swojej bardzo starej i wyeksploatowanej kotłowni.
Zdaniem wójta należy znaleźć rozwiązanie tej sytuacji. Potrzeba jednak na to sporych pieniędzy. Włodzimierz Goździk zwrócił się do Rady Gminy o wstrzymanie w tym roku przebudowy ulic Kuncewiczowej i Reymonta. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przeznaczy na wymianę części podziemnej sieci ciepłowniczej na osiedlu oraz odtworzenie gotowości do pracy wyłączonej z eksploatacji osiedlowej kotłowni gazowej.
Samorząd zaakceptował propozycję wójta. Zdecydowano, że do jesieni zostaną zakończone wszystkie prace związane z uruchomieniem ciepłowni osiedlowej. Rada Gminy sprzeciwiła się przyjęciu za długi kotłowni ZSP.
Rozprawiano o gruntownej przebudowie placu Kościuszki. Wykonawca zdjął już starą nawierzchnię, montuje w ziemi instalację kanalizacyjną, wodociąg i kable dostarczające prąd średniego napięcia.
Sporo zainteresowania wywołała modernizacja dróg W-713, W-715, budowa ronda i przebudowa mostu w Ujeździe koło cmentarza. To ostatnie zadanie ruszy lada dzień, zakłóci jednak komunikację w tym rejonie. Most będzie modernizowany „po połowie”, przy normalnym ruchu. Trwają uzgodnienia dokumentacji związanej z przebudową prawie dwóch kilometrów jezdni W-715 przez Zaosie oraz sieci energetycznej w tej miejscowości.
W lipcu rozpocznie się budowa ronda w Ujeździe obok kościoła. Przebudowa tego skrzyżowania zajmie drogowcom około trzech miesięcy. Zarząd Dróg Wojewódzkich nie wykona w tym roku przebudowy szosy W-713 od kościoła do końca wsi. Przeszkodę stanowią mocno rozbudowane instalacje wodne, kanalizacyjne i energetyczne ułożone pod jezdnią. To wszystko zostanie gruntownie przebudowane dopiero w roku 2011.
Gmina złożyła wnioski do funduszy unijnych o wsparcie modernizacji szkoły i domu kultury w Niewiadowie oraz budynku UG w Ujeździe. Istnieją realne szanse na pozyskanie kilku milionów złotych. Niedługo ruszy budowa orlika przy szkole w Ujeździe, który ma być przekazany dzieciom w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
Na zakończenie sesji Włodzimierz Goździk przedstawił wstępny zarys funkcjonowania nowej hali sportowej w Ujeździe i plany etatowe obsługi. Rada zobligowała wójta do rozmów z władzami sąsiednich gmin w sprawie dofinansowania transportu niepełnosprawnych do WTZ w Tomaszowie.
Sołtysi apelowali o szybką naprawę zniszczonych dróg i czyszczenie rowów zbierających wodę. Mieszkańcy Kolonii Ujazd i Stasiolasu domagali się utwardzenia drogi gruntowej w obydwu wsiach. Otrzymali zapewnienie, że na najbliższej sesji zostanie przedstawiona propozycja opracowania dokumentacji na wykonanie tego zadania.


Mich   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 11 (1025) z dnia 18 Marca 2010r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator