tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
Sprzedaż Choinek Świątecznych. Tomaszów ul. ...
czytaj dalej »

Zatrudnimy serwisantów instalacji:
czytaj dalej »

JAN MINCER - specjalista ginekolog, położnik, ...
czytaj dalej »
 
Teren

 Rzeczyca w medycznym impasie

 
2 stycznia mieszkańcy gminy Rzeczyca zastali zamknięte drzwi przychodni lekarskiej przy ul. Kitowicza. Atmosferę ?podgrzały? młode matki z małymi dziećmi. W poniedziałek rano nie mogły dostać się do lekarzy z dzieciakami, które w sylwestra i Nowy Rok nabawiły się kataru, przeziębienia, miały podwyższoną temperaturę i kasłały. Wójt zapewnił, że w poniedziałek po południu lekarz przyjmie pierwszych pacjentów. I tak się stało.Budynek przychodni w Rzeczycy. Poradnię stomatologiczną
wyremontowała na własny koszt gmina.
Poradnię ogólną ma remontować SP ZOZ z Nowego Miasta,
ale na razie uczyniła to... też gmina.


O tym, że gmina ogłosi przetarg na prowadzenie przychodni medycznej mówiło się w Rzeczycy od wiosny ubiegłego roku. Każdy mówił co innego. Jedni, że już wiadomo, kto przetarg wygra. W małej społeczności wiadomo, kto jest z kim rodzinnie powiązany i to przekłada się na interesy, a przychodnia to przecież interes. Inni, że zmiana prowadzącego przychodnię jest konieczna, bo dotychczasowa opieka jest niewystarczająca, nie ma lekarzy specjalistów, a prawie połowa mieszkańców gminy leczy się poza jej granicami.
Przychodnię w budynku gminnym w Rzeczycy prowadził przez pięć ostatnich lat NZOZ Kamed Katarzyny Kosiackiej. Pani doktor, jej mąż lekarz oraz zatrudniona lekarka w ramach kontraktu świadczyli usługi z zakresu podstawowej opieki medycznej. - Umowę na dzierżawę lokalu podpisywaliśmy każdego roku. Taka perspektywa czasowa nie służy planowaniu i czynieniu inwestycji w nie swoje mienie - mówi dr Kosiacka.
Kolejny, zapowiadany przetarg miał obowiązywać przez 20 lat. Gmina ogłosiła go we wrześniu ubiegłego roku. Nikt się nie zgłosił. Kolejny przetarg nieograniczony wyznaczono na 15 listopada. Przystąpiły do niego NZOZ Kamed, czyli dotychczasowy dzierżawca, oraz SP ZOZ w Nowym Mieście. Przetarg był dwuetapowy. Po pierwszym etapie komisja przetargowa uznała, że oba podmioty zostały zakwalifikowane do drugiej, niejawnej części. W drugim etapie, w trakcie zamkniętych obrad, komisja stwierdziła, że oferta NZOZ Kamed nie może podlegać ocenie w oparciu o kryteria zawarte w warunkach przetargu. W wyniku tego przetarg na prowadzenie poradni wygrał SP ZOZ w Nowym Mieście, który od początku tego roku miał przejąć opiekę medyczną nad mieszkańcami gminy Rzeczyca.
Z tą decyzją nie pogodzili się dotychczasowi dzierżawcy obiektu przy ul. Kitewicza. Kilka dni po rozstrzygnięciu przetargu zaskarżyli decyzję komisji przetargowej do wójta. Wójt zwlekał z udzieleniem odpowiedzi przez 27 dni. Rzoprządzenie mówi, że czas rozpatrzenia skargi wynosi 7 dni. W efekcie stwierdził (pisemnie), że wszystko odbyło się zgodnie z literą prawa. Sprawa znajdzie pewnie finał w sądzie, który będzie rozstrzygał, czy przetarg został przeprowadzony zgodnie z prawem. - Uważamy, że warunki przetargu ustalono tak, aby wyeliminować z nich nasz udział - uważają państwo Kościaccy. - I będziemy tego dowodzić w sądzie.
Nie zmienia to faktu, że na konflikcie między lekarzami a wójtem najbardziej ucierpieli mieszkańcy, dla których od początku stycznia w pośpiechu organizowano dyżury lekarza w miejscowej poradni.

Przegraliście, ale zostańcie
Jeszcze na początku października Katarzyna Kosiacka zwróciła się (na piśmie) do wójta i do Rady Gminy z prośbą o przedłużenie najmu lokalu dla NZOZ Kamed. Wójt nie przystał na to, wyjaśniając, że wkrótce odbędzie się przetarg na dalszą dzierżawę obiektu, co też nastąpiło. Tymczasem pismem z 29 grudnia, dostarczonym 30 grudnia, na dwa dni przed zakończeniem umowy dzierżawy między gminą, a Kamedem, jego właścicielkę wójt poinformował, że: w związku z wniesieniem skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, wstrzymuje się czynności związane z podpisaniem umowy dzierżawy z podmiotem wyłonionym w drodze przetargu w listopadzie. I zaproponował, by Kamed? poprowadził przychodnię jeszcze przez dwa miesiące.
Małżeństwo lekarzy ?zwinęło? już jednak działalność w Rzeczycy. Zamknęli przychodnię, zabezpieczyli i wywieźli do Spały karty pacjentów. Są to bowiem dokumenty niejawne i prawo nakazuje taką procedurę postępowania w sytuacji, gdy przychodnia przestaje istnieć. - Uczyniliśmy wszystko, by nasi pacjenci w jak najmniejszym stopniu odczuli dolegliwość związaną z zamknięciem przychodni w Rzeczycy. Chcemy nadal świadczyć wobec nich opiekę medyczną. To nie my, ale wójt i gmina narazili naszych pacjentów na niedogodności - uważają Kosiaccy.
Wójt Marek Kaźmierczyk twierdzi całkiem coś innego. - Coroczne podpisywanie umowy nie gwarantowało, że dzierżawca zainwestuje jakieś pieniądze w obiekt. Stąd decyzja, by ogłosić przetarg i ustanowić warunki dzierżawy na 20 lat. Już w kwietniu radni podjęli uchwałę w tej sprawie. Mieszkańcy gminy oczekują też, że na miejscu pojawią się lekarze specjaliści. Państwo Kosiaccy świadczyli zadania jedynie w zakresie podstawowej opieki medycznej. To samo zaproponowali przystępując do przetargu. Tymczasem w warunkach przetargu zawarliśmy punkt dotyczący usług specjalistycznych. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że lekarze specjaliści nie pojawią się w Rzeczycy 2 stycznia, ale z czasem mają tu działać choćby punkty konsultacyjne. To chwilowe zamieszanie jest następstwem zmian, jakie muszą nastąpić w zakresie obsługi medycznej mieszkańców gminy. Kamed, mimo zaleceń sanepidu, unikał prac remontowych w zajmowanym budynku. Odchodząc, pozostawił wyeksploatowane pomieszczenia, niespełniające norm sanitarnych - wyjaśnia wójt. - Od kilku dni piętro budynku przychodni odświeża ekipa naszego ZUK. Generalny remont wykona szpital z Nowego Miasta, który wygrał przetarg. Ta modernizacja stanowi jedno z głównych zadań najemcy. Kierownictwo szpitala z Nowego Miasta obiecuje, że to zadanie wykona jeszcze w tym roku. Szpital wynegocjował niewielki czynsz w zamian za deklarację wykonania tych remontów - mówi Marek Kaźmierczyk i deklaruje: - W krótkim czasie w poradni będą przyjmować kardiolog, okulista, ginekolog i być może diabetolog.

Tylko nadzieja?
Właściciel jednego z NZOZ działających w powiecie tomaszowskim uważa jednak, że dawanie mieszkańcom gmin nadziei na poradnie specjalistyczne nie ma realnych przesłanek. - Narodowy Fundusz Zdrowia stawia konkretne, bardzo wysokie wymagania przy podpisywaniu umów na tworzenie poradni specjalistycznych. Z mojej wiedzy wynika, że żaden NZOZ działający w gminie nie ma na to szansy. Taka przychodnia musi spełniać wymogi nie tylko co do lekarza specjalisty wystawiającego recepty, ale i sprzętu oraz działać minimum trzy dni w tygodniu. W żadnej gminie nie ma zapotrzebowania na taką skalę. Jedyne co można zrobić, to zapraszać specjalistów, którzy będą przyjmowali prywatnie. Ja nie pobieram od lekarzy w swojej przychodni opłat za wynajem lokali, co obniża cenę wizyty. Nie ma jednak mowy, aby przyjmowali u mnie specjaliści ze wszystkich dziedzin, na które jest zapotrzebowanie- mówi właściel poradni.

Równi i równiejsi?
W Rzeczycy w tym samym budynku co poradnia ogólna na parterze funkcjonuje gabinet stomatologiczny. Późną jesienią zakończył się w nim remont prowadzony na koszt gminy. Zainwestowano ok. 0,5 mln zł. Dotychczasowe nierówne traktowanie podmiotów świadczących usługi medyczne i stomatologiczne wójt Kaźmierczyk tłumaczy tym, że poradnia stomatologiczna działa na innych warunkach niż ogólnomedyczna. - Umowa w przypadku stomatologii jest krótkoterminowa, podpisana na czas obowiązującego z NFZ kontraktu. Może okazać się, że za dwa, trzy lata ktoś inny przejmie usługi stomatologiczne. Dlatego gmina zainwestowała środki w remont i sprzęt. Przy okazji wyremontowaliśmy całą kondygnację, założyliśmy ogrzewanie w całym budynku - wyjaśnia wójt i dodaje. - Właściciele NZOZ Kamed decyzją sanepidu już ponad rok temu mieli odmalować przychodnię, wymienić wykładzinę. Nie uczynili tego. Sanepid i tak nakazałby im zamknięcie przychodni.
Kosiaccy odpierają ataki, twierdząc, że nie wykonywali zaleceń sanepidu, gdyż nie mieli pewności, czy nadal będą prowadzić poradnię.
W ubiegłym tygodniu w opustoszałym obiekcie na koszt gminy dokonano szybko zalecanych przez sanepid prac. W środę, 4 stycznia ekipa remontowa kończyła malowanie korytarza i pomieszczeń piętra budynku.

Całkiem legalnie?
- Otworzyłam gabinet najszybciej jak było możliwe, po rozmowie z dyrektorem szpitala i po apelach pacjentów. Miejscowym wyjaśniam, że wszystkie nowe decyzje bywają początkowo uciążliwe, bowiem zmieniają dotychczasowe przyzwyczajenia. Sytuacja wróci do normy za kilkanaście dni - wyjaśnia dr Agnieszka Kaczmarek, która od kilku lat pracuje w tej gminie. - Dla dobra pacjentów przygotowaliśmy szczątkowy grafik dyżurów do południa i po południu, który uaktualniamy co 2-3 dni. Podtrzymujemy zwyczaj funkcjonowania poradni ?do ostatniego pacjenta?.
Nowy dzierżawca przychodni miał uruchomić ją z początkiem nowego roku, a jest dopiero na etapie załatwiania wszelkich formalności z sanepidem, NFZ, Urzędem Marszałkowskim w Łodzi i innymi instytucjami oraz gorączkowego przygotowywania się do przyjmowania pacjentów. Wszystko razem potrwa zapewne co najmniej kilka tygodni. Z formalnego punktu widzenia ta poradnia nie ma prawa na dziś świadczyć medycznych usług. Działa, bo wymogli to pacjenci. Gdyby jednak doszło do jakiegoś nieoczekiwanego zdarzenia, przyjmująca pacjentów lekarka mogłaby mieć duże problemy.
Ci, którzy dotychczas leczyli się w rzeczyckiej przychodni, są nadal pacjentami NZOZ Kamed, chyba że sami zdecydują inaczej. Jeśli nie złożą deklaracji w przychodni w Rzeczycy, na wizytę lub po receptę muszą udać się do Spały.
Pozostaje pytanie, kiedy w przychodni pojawią się lekarze specjaliści. Intencje były szczytne, ale władzom gminy chyba zabrakło wyobraźni.

Józef Michalik
Agnieszka Łuczak


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 2 (1121) z dnia 13 Stycznia 2012r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator