tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
TRANSPORT - 1,5 t i 6,5 t, winda, przeprowadzki, ...
czytaj dalej »

GABINET pediatryczno-pneumonologiczno-alergologicz ...
czytaj dalej »

JERZY RATAJSKI - pediatra, neurolog dziecięcy, ...
czytaj dalej »
 
Teren

 Przyszłość LEADERA

 


We wtorek, 4 września w Bukowcu nad Pilicą (gmina Mniszków) odbyła się konferencja dotycząca przyszłości programu LEADER w latach 2014-2020 i roli jaką ma odegrać w nim Stowarzyszenie ?Dolina Pilicy?.
LEADER jest programem bezzwrotnej pomocy dla społeczności wiejskich na terenie Unii Europejskiej. Jego pilotaż w Polsce został uruchomiony w latach 2004-2006. Zakładał stworzenie Zintegrowanych Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich i partnerstwa publiczno-prawnego, czyli Lokalnych Grup Działania, mających za zadanie aktywizację mieszkańców i środowisk lokalnych.
Pod koniec 2005 r. LEADER zaczął wkraczać na teren naszego powiatu. Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale wspólnie z gminami Tomaszów i Inowłódz zawiązały przymierze, zarejestrowane w maju 2006 r. jako Stowarzyszenie ?Dolina Pilicy?.
Od ponad pięciu lat jego głównym zadaniem jest pomoc społeczności wiejskiej (zarówno gminom, jak również beneficjentom indywidualnym) w sięganiu po środki unijne. Stowarzyszenie realizuje projekty uwzględniające rozwój turystyki, ochronę i promocję środowiska, zasobów historyczno-kulturowych, popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. Prowadzi też szkolenia i warsztaty oraz przyjmuje wnioski od beneficjentów starających się o pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2007-2013.
Stowarzyszenie ?Dolina Pilicy? stało się liderem dla społeczności wiejskiej (w dziesięciu gminach, w czterech powiatach) w staraniach o środki unijne. W najbliższych latach jego rola może być jeszcze większa. - Lokalne Grupy Działania uzyskają jeszcze wyższe kompetencje. Będą w nich potrzebni ekonomiści, prawnicy, specjaliści od finansów, ponieważ zakres ich działania będzie znacznie szerszy - uważa dr Leszek Leśniak, ekspert z krakowskiego oddziału Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, obecny na konferencji w Bukowcu.
CDR wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje rozporządzenia, projekty w perspektywie nowych funduszy unijnych dla polskiej wsi na lata 2014-2020.
- LEADER w nowym okienku programowym będzie programem skierowanym do lokalnych społeczności, stawiającym na jej aktywność - twierdzi dr L. Leśniak.
Nowy kierunek zakłada użycie środków z czterech funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Rybackiego i Morskiego, Europejskiego Funduszu Społecznego (Kapitał Ludzki) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (programy unijne w poszczególnych województwach). Z tych funduszy Lokalne Grupy Działania mają czerpać pieniądze na tworzenie swoich strategii rozwoju. - Uruchomienie mechanizmów finansowych z czterech funduszy pozwoli Stowarzyszeniu ?Dolina Pilicy? na uwzględnienie w swojej strategii np. Zalewu Sulejowskiego. Kwestii zagospodarowania zbiornika, możliwości oczyszczenia jego wód itd. - mówi dr L. Leśniak.
LEADER na lata 2014-2020 zakłada tworzenie umów partnerskich, sporządzanych przez państwa członkowskie we współpracy z władzami regionalnymi i innymi władzami publicznymi, partnerami gospodarczymi i społecznymi oraz podmiotami reprezentującymi społeczeństwo i organizacje pozarządowe. Kluczowa tutaj ma być rola Lokalnych Grup Działania, które będą reprezentantami lokalnej społeczności.
- Pojawią się też większe możliwości sięgania po unijne pieniądze. Zakłada się, że wszystkie operacje będą zaliczkowane do 50%. Tak więc beneficjenci, żeby realizować swój projekt, nie będą musieli brać kredytów. Rozliczane będą również granty nawet do 50 tysięcy złotych. Nie będzie też problemów z płatnościami. Jeśli dostaniemy 10 tysięcy na projekt, to nawet faktury na 9 tys. złotych wystarczą na całkowity zwrot kosztów - zapewnia ekspert z Centrum Doradztwa Rolniczego.


ag   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 36 (1155) z dnia 7 Września 2012r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator