tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
RTV Serwis D. Kurzyk naprawa telewizorów, kamer, ...
czytaj dalej »

REMONTY, KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, glazura, ...
czytaj dalej »

FOTOWOLTAIKA dla Firm i Osób Fizycznych.
czytaj dalej »
 
Teren

 Przyszłe wybory i zmiany w budżecie

 
Lubochnia

?to najważniejsza tematyka sesji Rady Gminy, która odbyła się 31 sierpnia w Lubochni. Obrady rozpoczęto od powołania Władysławy Kukielak (radnej z Jasienia, wyłonionej niedawno w wyborach uzupełniających) do dwóch komisji stałych RG.
Samorząd zatwierdził również nowy podział gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze, które będą obowiązywały w wyborach w 2014 roku. Problem stanowił podział wojskowego osiedla w Nowym Glinniku i samej Lubochni, gdzie dotychczas mieszkańcy wybierali po trzech radnych. Nadchodzące wybory zmniejszą znacznie ilość głosujących na każdego z kandydatów. W obydwu skupiskach będzie maksymalnie po kilkaset osób uprawnionych do głosowania.
- Wybory za dwa lata zmienią układ sił w naszej gminie i w sąsiednich - podkreślił jeden z sołtysów. - Radni muszą czuć na plecach oddech ludzi, którzy ich wybierali i mieć świadomość, że społeczeństwo będzie ich rozliczać na bieżąco z podejmowanych decyzji.
Realizowane inwestycje oraz wydatki z tym związane zmusiły radnych do przesunięć finansowych w planowanym budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. Dochody po zmianach wynoszą 20.859,500 zł, wydatki 22.470.000 zł. Deficyt w wysokości 1,6 miliona zostanie pokryty pożyczkami i kredytami bankowymi.
Samorządowcy analizowali również pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, dotyczące ustalenia otoczki ochrony ekologicznej rzeczki Gać i zalewu Gać. Temat dotyczy 73 hektarów leżących na skraju otuliny Spalskiego Parku Krajobrazowego, w tym 10 hektarów ochrony czynnej i ścisłej. Po długiej debacie Rada Gminy większością głosów negatywnie zaopiniowała propozycje RDOŚ.
Wójt Tadeusz Józwik poinformował uczestników sesji o zmianach godzin pracy Urzędu Gminy. W każdy piątek urzędnicy będą pracować godzinę dłużej (do 16.30), by umożliwić pracującym petentom załatwienie spraw administracyjnych. Mówił też o rozmowach z wojskiem, zmierzających do przejęcia ?na garnuszek gminy? przedszkola w wojskowym osiedlu Nowy Glinnik. Armia sugeruje zakończenie terminu realizacji tego zadania do roku 2015. Podpisano też umowę z przewoźnikiem na transport dzieci autokarami do szkół w gminie. Usługa w roku szkolnym 2012/2013 będzie kosztowała 100.000 zł.
Trwają roboty modernizacyjne gminnej hydroforni w Lubochni i przepompowni ścieków przy wojskowym osiedlu na lotnisku. Rozpoczęto też negocjacje związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach oddalonych od głównego kolektora sanitarnego.
Radny Sławomir Ryś prosił o wyjaśnienie, dlaczego rada osiedla wojskowego w Nowym Glinniku (stanowiąca organ pomocniczy gminy) nie może korzystać ?z funduszu sołeckiego?, jak sołectwa typowo wiejskie. Skarbniczka wyjaśniła, że przekazywanie pieniędzy uniemożliwiają zalecenia organów kontrolnych. Zgodnie z przepisami, funduszem może dysponować tylko organ pomocniczy mający w nazwie ?sołectwo?. Jeśli rada osiedla zmieni nazwę i zapis w statucie na radę sołecką, otrzyma stosowną pulę pieniędzy do wykorzystania na swoim terenie.


Józef Michalik   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 36 (1155) z dnia 7 Września 2012r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator