tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
Sprzedaż Choinek Świątecznych. Tomaszów ul. ...
czytaj dalej »

REUMATOLOG specjalista internista ANNA GŁOWA - ...
czytaj dalej »

BIURO Podatkowe "Berry", księgi, ewidencje VAT, ...
czytaj dalej »
 
Relacje

 Podziękowanie - list do Przyjaciół Dzieci

 

Niedawno minął mały jubileusz 15-lecia mojej pracy w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Zbiegła się z nim smutna dla mnie konieczność niezwłocznego zaprzestania wszelkiej działalności (podyktowana złym stanem zdrowia).
Ponieważ na moją prośbę redakcja TIT zgodziła się jeszcze ten raz zamieścić kilka moich refleksji związanych z wyżej wspomnianą okolicznością - skwapliwie z tej możliwości korzystam, aby zwrócić się do szerokiej rzeszy mieszkańców naszego miasta i powiatu z podziękowaniem za 15 minionych lat współpracy, za życzliwość i zaufanie, których doświadczyłam podejmując każde przedsięwzięcie na rzecz dzieci - od pierwszych dni do dnia dzisiejszego.
Mogłam dzięki Państwu zrealizować wszystkie swoje zamierzenia, plany i pomysły, a przez to zrealizowałam mój pomysł na własne życie, które dokładnie w tej postaci sama sobie wybrałam. Wracając myślą do początków mojej działalności z satysfakcją przypominam sobie jak wielkim kredytem zaufania obdarzali mnie kolejni decydenci, akceptując z góry przedstawione im wizje i plany. Z wdzięcznością wymienię tych z samego szczytu - osoby, z którymi miałam zaszczyt współpracować - prezydentów i starostów: Jerzego Adamskiego, Tomasza Kumka, Mirosława Kuklińskiego, Rafała Zagozdona, Andrzeja Barańskiego, Stefana Gołaszewskiego, Piotra Kagankiewicza. Od żadnego z nich nigdy nie usłyszałam słowa „nie”. Bardzo im za to dziękuję!
Gdybym miała wskazać, które z moich osiągnięć cieszyły mnie najbardziej, to bez wahania wymieniłabym utworzenie przed 12 laty pierwszej w województwie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej „Krasnoludek”. Ta placówka, jej podopieczni i personel są moim śladem na ziemi, który, mam nadzieję, widoczny będzie jeszcze długie lata. Nie każdemu jest dane taki wspaniały ślad po sobie zostawić. Pamiętajmy jednak wszyscy, że dziesiątki ludzi były współtwórcami „Krasnoludka” i ta świetlica to również pamiątka ich pracy i zaangażowania. Pozwolę sobie wymienić kilka osób spośród najbardziej zasłużonych w tym dziele: Waldemar Wendrowski, Jan Nowakowski, Edward Muszyński, Jakovos Myaris, Sławomir Szewczyk, Cezary Kopycki, Ewa Podpora, Tomasz Grejber, Mikołaj Kamiński - wszyscy oni mają osobisty wkład w utworzenie, urządzenie i wyposażenie placówki.
Zawsze osobiście sama decydowałam o doborze personelu pedagogicznego świetlicy i udawało mi się to na tyle dobrze, że nikogo nigdy nie trzeba było wymieniać - zostawali bowiem sami najlepsi. Spośród nich wymienię kierowniczkę świetlicy Marię Zientarę, którą darzę całkowitym zaufaniem - osobę kompetentną, której cechy osobowe i kwalifikacje gwarantują utrzymanie pracy placówki na niezmiennie wysokim poziomie. Życzliwie wspominam pracę świetnych wychowawczyń: Alicji Sęk, Urszuli Robak i Marii Kusideł. Tej ostatniej niestety nie ma już wśród nas. Jej postać przywołuje pamięć o innych osobach, które odeszły: uroczego i zawsze życzliwego Grzegorza Kubackiego, utalentowanego Stefana Sobieszczańskiego, sponsora z dalekiego Opola - Władysława Bartkiewicza, a także gorliwych fundatorów „Mikołaja dzieciom” - Stanisława Sęka i Krystynę Kałużę.
Aby zagłuszyć smutną nutę pozwolę sobie wymienić inne postaci, które spotkałam na swej drodze, a których rady, pomoc i zaangażowanie były i są dla mnie bardzo cenne. Są nimi niezawodni w swej życzliwości księża: Stanisław Grad i Henryk Kowaliński, a także dawne pracownice biura - Jadwiga Radomska i Danuta Szałapska oraz nestorzy tomaszowskiego TPD - Alicja Sapieżyńska i mój poprzednik - prezes Eugeniusz Muszyński, który niestety jest obecnie ciężko chory. Wszystkim im życzę wiele zdrowia i radości.
Pragnę pozdrowić przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń, z którymi łączyły mnie miłe i owocne kontakty. Należą do nich: stowarzyszenia „Ala” i „Azyl”, Towarzystwo. Charytatywne „Sosenka”, Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, Dom Dziecka, „Arka Noego”, świetlice parafialne i wiele innych jednostek, których cele są zbieżne z celami, jakie stawia sobie TPD.
Idąc szlakiem wspomnień, nietrudno nie zauważyć 10 wielkich wydarzeń, jakimi były kolejne edycje Koncertu „Serce na dłoni”. Zanim zorientowałam się z radością, że są one z góry „skazane na sukces” - trzeba było, abym przeżyła wielki stres związany z oczekiwaniem jaka będzie reakcja tomaszowian na występy artystyczne znanych osobistości, czy swymi popisami zdobędą oni sympatię i uznanie społeczeństwa. Na szczęście już wyniki pierwszego koncertu rozwiały moje obawy i wątpliwości - i tak to potem trwało kolejnych dziesięć razy - rok po roku. Skoro już piszę o „Sercu na dłoni” to symbolicznie chociaż zacytuję kilkanaście nazwisk osób, które zapracowały na bezprecedensowy sukces tej sztandarowej imprezy: Jerzy Zysiak, Stanisława Kopińska, Marek Galicki, Edward Muszyński, ks. Roman Pawlas, Andrzej Kobalczyk (kolejni Tomaszowianie Roku). Inne osoby, bez których nic nie byłoby tak dobre jak to zdarzyło się w kolejnych koncertach to: Grzegorz Przedbora, Mirosław Zieliński, Jolanta Olczyk, Urszula Stefaniak, Łukasz Boroński, Beata Będerz, Jadwiga Milczarek, Ryszard Goździk, Anna Janik, Alina i Grzegorz Rybiccy, Anna Zając, Andrzej Kucharczyk, Iwona Mejzel, Agnieszka Łuczak, Tomasz Zdonek, Henryk Lis, członkowie zespołu muzycznego RODIAN i Kapeli Podwórkowej z Polnej.
Skoro nie potrafię się ustrzec przed wymienieniem choćby niektórych postaci, z którymi zetknął mnie dobry los, to jeszcze podziękuję dyrektorom szkół, którzy gościnnie całymi latami użyczali Towarzystwu Przyjaciół Dzieci swoich pomieszczeń, sprzętu i obiektów na imprezy i zawody, półkolonie i spotkania. Są nimi: Marek Hertel, Anna Węgrzynowska, Tomasz Zdonek, Tadeusz Kotela, Ewa Męcina, Mariola Przybylska, Marek Parada, Stanisława Pietruszczak-Wąchała, Tomasz Węgrzynowski, Ewa Biazik i Ryszard Rupniewski - gospodarz mego ukochanego „mechanika”.
W ciągu minionych 15 lat miałam okazję poznać wielu otwartych, szlachetnych i życzliwych właścicieli firm i dyrektorów zakładów. Było ich naprawdę bardzo wielu. Trzeba by odwołać się do piętnastu Złotych List Przyjaciół Dzieci, aby wszystkich odszukać. Dlatego wymienię choć tych ulubionych: Ice Ful (Dominik Adamczyk), Tompol (E.S. Burianowie, Star Fods (E. Muszyński, Epaminontas Mitzaelis), FM Polska Platforma Logistic (Yan Belgy, Aymeric Chandawoine, Piotr Ruszkiewicz, Marek Podsiadło), Frito Lay (Jakovos Myaris), Ezbud (Zenon Łaski), Ceramika Paradyż (L. Wysocki, S. Tępiński, P. Tokarski), Redakcja TIT (J. Mrozowicz, A. Kucharczyk, A. Łuczak), Telewizja Tele Top (Paweł Zysiak, Agnieszka Kaczmarek, Janusz Pająk) i na tym muszę poprzestać.
Mój list do Państwa muszę powoli kończyć. Pragnę więc w tym miejscu podziękować jeszcze za współpracę członkom zarządu powiatowego TPD, pracownicom biura i obsługi i przede wszystkim ponad 40 opiekunkom kół terenowych naszego stowarzyszenia, które swą codzienną, mozolną pracą budują w efekcie ostatecznym dzieło monumentalne, które stanowi istotna pomoc skierowana do dzieci.
Szczególne pozdrowienia i podziękowania przekazuję moim najbliższym koleżankom: Lucynie Zysiak, Annie Kieliszek, Grażynie Rusin, Marii Jędryce, Ewie Podporze i Elżbiecie Galickiej, które okazały mi pomoc i serce w najtrudniejszych chwilach - udowadniając słuszność przysłowia mówiącego o tym, kiedy poznaje się prawdziwych przyjaciół. Najbliżej współpracującej ze mną i dobrze znającej moje sposoby działania - Lucynie Zysiak, dziękując za wszelką pomoc - życzę serdecznie, aby podjęła się przejęcia mojej funkcji, co jest zresztą naturalne jako że od lat rzetelnie pełniła funkcję wiceprezesa.
W ciągu minionych lat zebrałam komplet wszelkiego rodzaju odznaczeń i wyróżnień, osiągając maksimum osobistej satysfakcji. Nigdy nie zapomniałam jednak o tym, że sama nie osiągnęłabym nawet małej części tych sukcesów. Dlatego też moje dwa najbardziej miłe sercu wyróżnienia, jakimi są zdobycie w pierwszych wyborach tytułu Tomaszowianina Roku 1997 oraz otrzymanie w 2006 roku Orderu Uśmiechu - dedykuję z największą radością i szacunkiem wszystkim, którzy w tych wspólnych osiągnięciach mieli jakikolwiek udział.
Kochani Państwo, drodzy Przyjaciele Dzieci!
Mam nadzieję na to, że jeszcze nie raz będzie mi dane spotykać się z wami przy różnych okazjach, na co dzień - w urzędach, na ulicy czy od święta - na różnych uroczystościach i spotkaniach.. Myślę, że zawsze będziemy się witać jak dobrzy znajomi ze szczerym uśmiechem, tak jak to było przez całe ostatnie 15 lat.
Życzę Państwu w Nowym Roku wiele szczęścia a przede wszystkim zdrowia. Dziękuję za to, że było mi dane spotkać w życiu takich właśnie ludzi jak Wy, którzy podarowali mi swoje zaufanie i zechcieli wierzyć w słuszność przedsięwzięć do jakich zachęcałam Was przez minione lata.
Myślę, że nikt z nas nie żałuje trudu jaki ofiarował najmłodszym tomaszowianom.
Patrząc wstecz - z rozrzewnieniem wspominam naszą wspólnie przebytą drogę, mając przekonanie, że warto było to wszystko robić i że nawet gdybym mogła, to nic z tego czego razem dokonaliśmy nie chciałabym zmienić.
Teresa Zając


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 3 (1017) z dnia 22 Stycznia 2010r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator