tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
Sprzedaż Choinek Świątecznych. Tomaszów ul. ...
czytaj dalej »

PEDIATRA A. ŚMIETANKA. Wizyty domowe, tel. 44 ...
czytaj dalej »

PRYWATNY gabinet ginekologiczno-położniczy KAMILA ...
czytaj dalej »
 
Teren

 Podatki gmin powiatu tomaszowskiego

 

Powiat tomaszowski skupia dziesięć gmin: Będków, Budziszewice, Czerniewice, Inowłódz, Lubochnię, Rokiciny, Rzeczycę, wiejską gminę Tomaszów, Ujazd i Żelechlinek. Każdy z samorządów ustala własne podatki i opłaty stałe, które kształtują wysokość budżetu gminnego najbliższych dwunastu miesięcy.
Mizeria ogarniająca większość miejscowości całego powiatu zmusza niektóre gminy do utrzymania podatków na poziomie lat ubiegłych. Tylko w paru przypadkach dokonały niewielkich kosmetycznych wręcz zmian.
Poniżej prezentujemy tabelę zasadniczych kwot podatkowych uchwalonych przez wszystkie gminy. Pozwoli ona mieszkańcom naszego powiatu dokonać porównania, jak te same wydatki kształtują się w miejscowościach sąsiednich.
Odstąpiliśmy od publikacji wysokości podatku od ciężarówek, ciągników siodłowych, przyczep, naczep i autobusów. W każdej z gmin obejmują one około 50 pozycji. Porównaliśmy wykazy z dużą skrupulatnością. Zapewniamy, że w tabelach opłat od środków transportu ciężarowego, nie znaleźliśmy znaczących rozbieżności.
Pisząc o wysokościach budżetów samorządowych i wysokościach stawek podatkowych, warto pamiętać, na co są przeznaczane społeczne pieniądze. Lwią część, bo 30 do 45% rocznego budżetu każdej gminy, pochłania utrzymanie szkół i uposażenia dla pedagogów. Podobny procent zasobów, a nieraz znacznie większy, gminy przeznaczają na realizację swoich inwestycji strategicznych: wodociągowanie, układanie kanalizacji sanitarnych, budowę i naprawę dróg, modernizację budynków szkolnych oraz innych poważnych prac remontowych.
Większość zadań poprawiających gospodarczy standard życia mieszkańców wspierają fundusze strukturalne oraz środki „unijne”. Unia Europejska nie robi tego automatycznie. Każda gmina musi intensywnie zabiegać o pomoc z SAPARD-u, ARiMR-u, Urzędu Marszałkowskiego, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i podobnych funduszy.
Przygotowuje odpowiednią dokumentację techniczno-finansową, którą ocenia specjalna grupa ekspertów. Jeśli dokumenty spełniają zakładane kryteria, komisja podejmuje decyzję ustalającą odpowiedni procent współfinansowania. Są to pokaźne kwoty, o które wszyscy ostro walczą. Pokrywają one od 45 do 70% wartości inwestycji, na którą zostały przyznane.
Dużo pieniędzy, od 8 do 12% rocznych środków budżetowych, pochłania utrzymanie urzędów gmin i cała administracja samorządowa. Analizując wydatki, należy pamiętać, że gminy przeznaczają poważne pieniądze na wciąż okrawaną przez państwo, zupełnie niewystarczającą pomoc społeczną.


Mich   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 3 (1017) z dnia 22 Stycznia 2010r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator