tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
Sprzedaż Choinek Świątecznych. Tomaszów ul. ...
czytaj dalej »

RTV Serwis D. Kurzyk naprawa telewizorów, kamer, ...
czytaj dalej »

TRANSPORT - 1,5 t i 6,5 t, winda, przeprowadzki, ...
czytaj dalej »
 
Teren

 Połączył nas żubr!

 
Spała. W minioną niedzielę w Spale, podpisana została deklaracja współpracy między gminami Inowłódz i Białowieża, przy udziale spalskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.Honorowi ambasadorowie Spały:
Zbigniew Buczkowski oraz Michał Fajbusiewicz.


Puszcza Białowieska, odwieczne miejsce łowów królów polskich i książąt litewskich, po trzecim rozbiorze Polski stała się też miejscem carskich polowań.
Słynne białowieskie polowanie cara Aleksandra odbyło się w dniach 6 i 7 października 1860 roku i przeszło do historii jako pierwsze carskie polowanie w tych lasach.
Łowy zorganizowano na wzór tych, które w tym miejscu w 1752 roku przeprowadził król Polski August III Sas. Odnotowano skrupulatnie, że car i goście ustrzelili 28 żubrów, 2 łosie, 20 danieli, 11 dzików, 16 wilków i tyleż saren, 7 lisów, 4 borsuki i 2 zające.
Powyższe wyliczenie jest o tyle istotne, że znalazło się na licu podstawy pomnika, jaki na pamiątkę tych łowów z inicjatywy cara wystawiono w 1862 roku w osadzie Zwierzyniec. Autorem projektu pomnika był prawdopodobnie nadworny plastyk carski M. Ziczi. Żeliwny odlew zwierza naturalnej wielkości wykonano w fabryce Ogariowa w Petersburgu.

Przez ponad pół wieku pomnik żubra w Zwierzyńcu stanowił atrakcję dla odwiedzającyh to miejsce. W czasie wycofywania się wojsk rosyjskich, w trakcie pierwszej wojny światowej, Rosjanie zabrali żubra z Puszczy Białowieskiej. Na mocy traktatu ryskiego zawartego przez Polskę i Rosję bolszewicką, w drodze rewindykacji zabytków historycznych w 1924 r. żubr wrócił do Polski, na dziedziniec zamku królewskiego w Warszawie. Był potem krótko w Muzeum Ziemi, a następnie w 1928 r., decyzją prezydenta RP Ignacego Mościckiego pojechał do Spały, by stanąć przed pałacem prezydenckim. Pałacu nie ma, ale żubr, stoi do dziś na swoim, spalskim miejscu.
Białowieżanie zgłaszali do żubra pretensje, ale na przełomie wieków, podczas dożynek prezydenckich w 2000 roku, ostatecznie sprawę żubra załatwiono polubownie. Oryginał zostaje w Spale, do Białowieży powędruje kopia. Powędrowała w 2001 roku, ale mało dokładna, i nie do Białowieży, lecz do Hajnówki. W Zwierzyńcu, z inicjatywy dyrektora Ośrodka Hodowli Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego, stanął w 2004 roku pomnik żubra, ale też nie na wzór spalskiego. Dopiero teraz ma w Puszczy Białowieskiej stanąć wierna kopia spalskiego pomnika. Za sprawą myśliwych polskich, którzy w ten sposób chcą uczcić także pamięć Jana Sztolcmana, pierwszego redaktora naczelnego ukazującego się od 108 lat miesięcznika ?Łowiec Polski? i od dłuższego czasu gromadzą mosiężne łuski, z których, po przetopieniu, żubr ma być odlany. Koniec końców wychodzi na to, że białowieżanie będą mieli trzy żubry za jednego.

Żubr staje się symbolem współpracy obu gmin, białowieskiej i inowłodzkiej. Patronuje tej rodzącej się przyjaźni Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale. W niedzielę, w hotelu ?Mościcki? spotkały sie delegacje obu gmin z wójtami Albertem Litwinowiczem z Białowieży i Cezarym Krawczykiem z Inowłodza. W deklaracji podpisanej także przez prezesa LOT w Spale Michała Słoniewskiego napisano m.in.: Świadomi tradycji wywodzących się ze wspólnej historii oraz szacunku do otaczającej nas przyrody deklarujemy chęć współpracy w zakresie rozwoju turystyki i aktywnego wypoczynku. (...)

Za szczególnie ważne uznajemy; stałą wymianę doświadczeń i opinii, budowanie więzów między naszymi środowiskami, pielęgnowanie tradycji historycznych i spuścizny materialnej, promocje walorów i atrakcji turystycznych, dbałość o prawidłową koegzystencję i szacunek mieszkańców i turystów do otaczającej przyrody, budowanie wspólnych programów i produktów turystycznych, inspirowanie wydawnictw i produkcje pamiątek.

Świadkami podpisania międzygminnej deklaracji byli m.in. posłanka Jolanta Szymanek-Deresz, gen. dyw. Roman Polko, wiceprezes zarządu Mennicy Polskiej Barbara Sissons, członek zarządu powiatu tomaszowskiego Jacek Kowalewski, a także honorowi ambasadorowie Spały Zbigniew Buczkowski oraz nowo mianowany Michał Fajbusiewicz, któremu przy okazji tej uroczystości wręczono odpowiedni certyfikat. Z wdzięczności ofiarował gminnym i spalskim archiwom filmy o Spale, Inowłodzu i Sulejowie, zrealizowane przed ćwierćwieczem w cyklu ?Klejnoty kultury polskiej? oraz z własnych zbiorów, wydany w 1938 roku przewodnik ?Kościół romański św. Idziego w Inowłodzu?.
Barbara Sissons była w tym dniu w Spale nie bez powodu. Do obiegu wchodził właśnie okolicznościowy dukat spalski o nominale 4 i 40 żubrów.

To turystyczna ciekawostka przygotowana przez LOT wraz z Mennicą Polską. - Będzie ona promowała Spałę i jej atrakcje - zapowiada prezes Michał Słoniewski. Od 10 maja do 9 sierpnia Spała ma własny środek płatniczy - dukat lokalny 4 żubry. Dla kolekcjonerów jest srebrne 40 żubrów! Emitentem monet jest gmina Inowłódz, organizatorem akcji promocyjnej - spalska LOT. Mennica wybiła 20 tys. sztuk monet o nominale 4 żubrów i 500 srebrnych czterdziestożubrówek. Są one w sprzedaży od 1 maja br., ale oficjalnie weszły do obiegu w minioną niedzielę. Żubry nie zastępują oficjalnych środków płatniczych. Są przyjmowane na zasadach dobrowolności przez firmy, sklepy, lokale uczestniczące w akcji. 4 żubry mają nominał odpowiadający 4 złotym, a 40 żubrów kosztuje złotych 200.
W pierwszych dniach sprzedaży żubrów do rąk nabywców trafiło ok. 6 tys. tańszej i 200 sztuk droższej monety.


Marek Miziak   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 19 (982) z dnia 15 Maja 2009r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator