tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
JERZY RATAJSKI - pediatra, neurolog dziecięcy, ...
czytaj dalej »

PRYWATNY gabinet ginekologiczno-położniczy KAMILA ...
czytaj dalej »

UWAGA. DO TEJ KATEGORII OGŁOSZENIA BĘDĄ ...
czytaj dalej »
 
Aktualności

 Pieniądze na Źródła

 

16 lutego prezydent Rafał Zagzodon podpisał umowę z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie na realizację projektu pn. „Modernizacja infrastruktury ograniczającej nadmierną presję turystów w Rezerwacie Niebieskie Źródła”.
Środki zostaną przekazane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V - Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.1 - Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, konkurs 5.1.3 - Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów.
Całkowita wartość projektu wynosi 714 tys. zł, a wartość dofinansowania 564 tys. zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.
Projekt rozpoczął się w 2009 roku od modernizacji szaletu na parkingu przy Skansenie Rzeki Pilicy.
Kolejny etap to: zagrodzenie i likwidacja nielegalnych ścieżek (nasadzenie drzew i krzewów, spulchnienie wierzchniej warstwy gruntu na wyłączonych ścieżkach i przejściach), przygotowanie ścieżki dydaktycznej oraz zaktualizowanie tablicy informacyjnej przy wejściu do rezerwatu. A także ograniczenie ruchu turystycznego przy głównej alei spacerowej i zagospodarowanie terenu rezerwatu (umocnienie brzegów, utwardzenie ścieżki na skarpie wzdłuż niebieskiego szlaku turystycznego i wykonanie podjazdów na przepuście wodnym, uporządkowanie terenu rezerwatu ze śmieci, położenie siatki wzmacniającej zachodni brzeg grobli spacerowej, wymiana istniejących koszy na śmieci, wymiana istniejących lamp wraz z siecią elektryczną, wymiana istniejących ławek, zmodernizowanie ogrodzenia przy głównym basenie wywierzyskowym).
Prace na Niebieskich Źrółach rozpoczną się, gdy tylko warunki pogodowe pozwolą na to. Przewidywany termin ich zakończenia to wrzesień br.


(ał)   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 7 (1021) z dnia 18 Lutego 2010r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator