tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
OSUSZACZE - wynajem, usuwanie wilgoci, tel. ...
czytaj dalej »

PARKIECIARSTWO, CYKLINOWANIE - fachowo i ...
czytaj dalej »

SYSTEMY Sygnalizacji Włamania i Napadu, Systemy ...
czytaj dalej »
 
Aktualności

 Pieniądze mamy zapewnione

 Oczyszczalnia ścieków. Ten obiekt czeka od lat na modernizację.


Twierdzi Ryszard Grudziński, wiceprezes Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej, po spotkaniu z grupą unijną Jaspers. Dwa tygodnie temu informowaliśmy, że w Zakładzie Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej przebywał zespół Jaspers, przedstawiciele Komisji Europejskiej, który lustrował stan przygotowań tomaszowskiej inwestycji oczekującej na wsparcie środkami z Funduszu Spójności. Chodzi o skanalizowanie aglomeracji - części miasta Tomaszów Maz. i gminy Tomaszów w następujących miejscowościach: Wąwał, Smardzewice, Komorów, Zaborów I i II oraz modernizację oczyszczalni ścieków, które to zadania łącznie kosztować mają ok. 186 mln zł, z czego Unia Europejska dofinansuje je kwotą 107 mln zł w formie dotacji.
Delegacja Jaspers w składzie: Ken Valentine (specjalista ds. ekonomiczno-finansowych), Sergio Carpano Neuschuler (specjalista ds. ochrony środowiska) i Magnus Emanuelsson (specjalista ds. technologicznych) oceniała tomaszowską inwestycję pod kątem ekonomicznym, technologicznym i ekologicznym. Przez dwa dni goście zapoznawali się z terenem, na którym mają być prowadzone inwestycje i analizowali dotychczas zgromadzoną dokumentację.
- Wizyta grupy Jaspers, formalnie rzecz biorąc, nie skończyła się - mówi Ryszard Grudziński, wiceprezes ZGWK. - Jaspers ocenia i bardzo wnikliwie analizuje złożone dotychczas w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aplikacje ubiegające się o unijną dotację. Na tym etapie jest to zespół pomocowo-doradczy, a nie oceniający i decydujący o dostępie do środków unijnych. Na dziś, po wizycie w Tomaszowie, opinia Jaspers jest taka, że nasz projekt jest dobry i bardzo potrzebny. Oczywiście, nie wszystko jest w nim idealne. Czekają nas poprawki w samej aplikacji i w studium wykonalności. Od strony ekonomicznej musimy ponownie przeliczyć wartość wszystkich zadań, bowiem wyliczenia wykonywane były w 2008 r., a zatem koszty ulegną zmianie. To wynika również ze zmian technologicznych, jakie najprawdopodobniej nastąpią. Pierwszy wniosek dla nas jest taki, że cała dokumentacja musi być sporządzona nie tylko prawidłowo, co jest oczywiste, ale w sposób prosty, jednoznaczny i zrozumiały, tak by nawet laik, po przeczytaniu jej, był przekonany o słuszności wniosku. Musimy przeredagować w zasadzie całą dokumentację. Z naszego punktu widzenia dużo ważniejsze jest jednak to, że ustaliliśmy, jakich należy dokonać zmian założeń technologicznych przy modernizacji oczyszczalni ścieków. Myślenie idzie w tym kierunku, by bieżące osady komunalne potraktować jako alternatywne paliwo wykorzystywane m.in. przez cementownie. By cementownie mogły odbierać osady z Tomaszowa, trzeba wybudować takie instalacje, by można je było wysuszyć do odpowiedniego poziomu wilgotności. Drugi ważny element to zmiany w projektach liniowych. Chodzi o wyłączenie z projektu tej kanalizacji, która już została wybudowana, a w jej miejsce ?włożenie? innych ?fragmentów miasta?, które będą kanalizowane, a które w tym projekcie nie były brane pod uwagę np. część Ludwikowa.
To, o czym mówię, to nie są zalecenia, ale wnioski po spotkaniach i rozmowach na temat projektu. Po zaktualizowaniu danych kosztowych, poprawieniu dokumentacji dojdzie z pewnością do kolejnego spotkania z grupą Jaspers. Mamy też możliwość bieżącego konsultowania wprowadzanych zmian.
Oczywiste jest, że gdy ostateczna opinia grupy Jaspers w odniesieniu do naszego projektu będzie przychylna, to możemy oczekiwać pozytywnej oceny ze strony Komisji Europejskiej i podpisania umowy o uruchomieniu środków.
ZGWK nadal jest związany z NFOŚiGW umową o pożyczce pomostowej na poczet środków unijnych. Dotychczas jednak z tej pożyczki nie korzystał. Jak twierdzi Ryszard Grudziński, pieniądze unijne wciąż na nas czekają. Granicznym terminem na zrealizowanie wszystkich zaplanowanych w projekcie zamierzeń jest koniec 2013 roku.
***
ZGWK rozstrzygnął podstawowy przetarg na wyłonienie inżyniera kontraktu dla projektu modernizacji oczyszczalni ścieków i skanalizowania części aglomeracji. Przetarg był dwustopniowy. Do pierwszego etapu zgłosiło się dziesięciu oferentów, w tym również firmy zagraniczne. Do drugiego etapu zakwalifikowano pięć firm, z których wszystkie spełniały wymagania formalnoprawne. Po ocenie merytorycznej i rozpatrzeniu oferty finansowej wybrano konsorcjum, które tworzą trzy podmioty: Ekocentrum Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych, Janusz Rybka - Biuro Inwestycyjne z Wrocławia oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji z Pabianic. Umowa została podpisana 22 czerwca br. Wartość kontraktu wynosi 1,7 mln zł netto i zaliczana jest w poczet tzw. kosztów kwalifikowanych projektu.
- Inżynier kontraktu to nie jest pojedyncze stanowisko pracy, ale instytucja, która będzie zajmowała się bezpośrednim nadzorem nad realizacją projektu. Uczestniczyła będzie m.in. w ocenie projektów technicznych, uzyskiwaniu pozwoleń na budowę, na bieżąco monitorowała wykonywanie zadania i składała raport końcowy do Komisji Europejskiej - mówi R. Grudziński.
- Po podpisaniu umowy przekazaliśmy konsorcjum pełną dokumentację projektu. W najbliższym czasie będzie ono współpracowało z ZGWK w przygotowaniu pierwszych przetargów na zadania liniowe, które zamierzamy ogłosić już niebawem. Być może jeszcze w tym miesiącu. Pierwsze przetargi, a co za tym idzie prace inwestycyjne, obejmą ulice m.in. w obrębie ?starych? Starzyc. W projekcie ujęte zostały one w zadaniach pod numerami 2, 3 i 4, łącznie ok. 21,5 km kanalizacji sanitarnej.
Zdaniem Ryszarda Grudzińskiego, zadania i prace, które zlecone zostaną inżynierowi kontraktu nie będą się dublować z tym co wykonywać będzie Jednostka Realizująca Projekt, wewnętrzna komórka ZGWK. Drobiazgowa dokumentacja towarzysząca realizacji projektu, bezustanny monitoring, analiza i ocena wykonywanych prac i dokumentacji sprawiają, że pracy dla nikogo nie zabranie. JRP będzie sprawdzał wszystkie dokumenty przygotowane przez inżyniera kontraktu, bieżącą księgowość. - Będzie to krzyżowe sprawdzanie i pilnowanie całości - zapewnia wiceprezes. - Jesteśmy zszokowani poziomem biurokracji, której musimy sprostać, a jednocześnie wiemy, że wywiązanie się z tych wymogów nie podlega z naszej strony dyskusji.


Agnieszka Łuczak   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 28 (1095) z dnia 15 Lipca 2011r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator