tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
Sprzedaż Choinek Świątecznych. Tomaszów ul. ...
czytaj dalej »

FHU REMONT - PROFI* remontowo-wykończeniowe, ...
czytaj dalej »

UROLOG SPECJALISTA DR N. MED. K. DĄBROWSKI. USG. ...
czytaj dalej »
 
Aktualności

 Pieniądze dla niepełnosprawnych

 

W miniony wtorek odbyła się nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa
Łódzkiego. Powodem była konieczność rozdysponowania dodatkowych środków, jakie województwo otrzymało z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Dodatkowe środki to ponad 3,7 mln zł. W lutym, według algorytmu jaki stosuje PFRON, województwo łódzkie otrzymało na ten cel 4,6 mln zł. Odnotowujemy więc
znaczny wzrost środków.
Dodatkowe pieniądze sejmik podzielił następująco: ponad 1,4 mln zł z przeznaczeniem na dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz ponad 2,3 mln zł na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych organizacji pozarządowych. Jest to ważna informacja, gdyż o dofinansowanie zadań statutowych mogą ubiegać się fundacje i stowarzyszenia z całego województwa łódzkiego, które realizują tego typu zadania. Tomaszowskie organizacje pozarządowe są jak dotychczas notowane bardzo nisko w wojewódzkim rankingu pozyskiwania środków z PFRON na różne formy wspierania ich działalności.
Jest okazja, by poprawić nieco statystykę.


(ał)   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 37 (1104) z dnia 16 Września 2011r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator