tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
Sprzedaż Choinek Świątecznych. Tomaszów ul. ...
czytaj dalej »

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI płynnych i stałych, Firma ...
czytaj dalej »

PRYWATNY gabinet ginekologiczno-położniczy lek. ...
czytaj dalej »
 
Opinie

 Ocena na pałę

 
Tomaszowscy urzędnicy opieki społecznej wykonali kawał nakazanej odgórnie roboty, której nikt do niczego nie zechce wykorzystać.

Ubiegłoroczna nowelizacja ustawy z marca 2004 r. o pomocy społecznej wprowadziła obowiązek przygotowywania corocznie przez gminy, powiaty i samorządy wojewódzkie oceny zasobów pomocy społecznej. W kwietniu tego roku ocena po raz pierwszy przedstawiana była radnym wszystkich szczebli. W mieście i powiecie dokumenty te nie wzbudziły najmniejszego zainteresowania.
Ocena zasobów pomocy społecznej zastąpiła dotychczas przygotowywany przez jednostki samorządu terytorialnego bilans potrzeb pomocy społecznej.
Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie w ramach projektu ?Koordynacja na rzecz aktywnej integracji? przygotował projekt narzędzia umożliwiającego ocenę zasobów pomocy społecznej w gminie i w powiecie. Ten dokument gromadzi wyniki przeprowadzonej analizy możliwości efektywnego wdrożenia tego narzędzia z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury i zasobów informatycznych w obszarze pomocy. Zgodnie z nim sporządzana była ocena.
Warto zauważyć, że jest ona bardzo rozbudowana, szczegółowa i wielostronna. W efekcie ma prowadzić do jednorodnego, standardowego ujęcia zgromadzonych danych tak, by móc ocenić zasoby opieki społecznej nakażdym szczeblu, również ogólnopol-skim.
Po lekturze dokumentów przygotowanych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie widać, że potraktowali oni to zadanie jako dopust boży. Dokumenty są obszerne (szczególnie miejski) i zawierają mnóstwo danych.
Dla przykładu. Na prace społecznie użyteczne (bardzo pożądana forma wsparcia bezrobotnych) wydaliśmy w ubiegłym roku zaledwie 73 tys. zł, na usługi opiekuńcze tylko 145 tys. zł, dożywianie (w tym dzieci i młodzieży) kosztowało 462 tys. zł. Za to rozdawnictwo, czyli zasiłki stałe, to 3,2 mln zł, na dodatki mieszkaniowe i ryczałty z kasy miasta przeznaczono 2,3 mln zł, a świadczenia rodzinne i alimenty pochłonęły 20,1 mln zł. By to wszystko obsłużyć, czyli na obsługę MOPS wydano 3,3 mln zł. To tylko ułamek danych, które można znaleźć w ?ocenie?.
Jednocześnie oba - miejski i powiatowy - dokumenty są straszliwie nieczytelne, co sprawia, że ich lekturze mogą się oddać jedynie mocno zdeterminowani.
W wielu miejscach dokument zawiera ewidentne błędy, które - jak widać - nikomu w niczym nie przeszkadzały. Przykładów jest bez liku. W tabeli ?poradnictwo specjalistyczne prowadzone przez PCPR? czytamy, że liczba objętych tym rodzajem pomocy rodzin wynosi 7. Jednocześnie liczbę osób w tych rodzinach zapisano jako... 2071. Niezłe rodziny.
Zdaniem urzędników MOPS w Tomaszowie nie ma żadnego klubu seniora, a Uniwersytet Trzeciego Wieku jest, ale nie wiadomo, ile osób skupia, choć to wiedza wymagająca wykonania jednego telefonu. W kosztach prowadzenia i utrzymania zasobów pomocy społecznej przy takich jednostkach jak schronisko dla bezdomnych, mieszkania chronione, klub seniora nie wpisano żadnych kwot, choć w innym miejscu jest informacja o ich funkcjonowaniu. Co do prognoz poczynionych w dziesiątkach tabel tego dokumentu to nawet laik dostrzeże, że robione są one ?na oko? albo jak wolą inni ?w cały świat?.
W sumie jednak dokumenty te zawierają bardzo wiele, bardzo cennych informacji. Nie sposób omawiać ?ocen? na łamach TIT, ale z pewnością będzie okazja wielokrotnie powoływać się na zawarte w nich dane. Wiedza płynąca z tych dokumentów to przede wszystkim to, że miasto nasze ubożeje. Liczba świadczeniobiorców różnych form usług całego systemu opieki społecznej rośnie w stosunku do ogółu mieszkańców naszego miasta.
?Oceny? powinny być podstawą planowania budżetu na następny rok, ale trudno w tym momencie stwierdzić, czy będą do tego wykorzystane.
Na pewno są też doskonałym narzędziem do poczynienia analiz bieżącej kondycji ubogiej części naszej społeczności, przewidywania potrzeb związanych z organizowaniem różnych form wsparcia i budowania związanej z tym infrastruktury technicznej i społecznej. Zebrany materiał mógłby posłużyć nie tylko do oceniania tego, co dzieje się w tym obszarze, do określenia skuteczności stosowanych dotychczas sposobów działania, ale i do budowania rzeczywistej strategii rozwiązywania problemów społecznych i w efekcie wskazywania konkretnych zadań.
No, ale u nas analiza czegokolwiek nie istnieje. U podstaw kluczowych decyzji są doraźne interesy i bieżąca sytuacja, by nie stwierdzić, że... atmosfera.
Kolejny, zapełniony nieczytelnymi literkami i rzędami liczb, dokument trafi więc do koszy, a w najlepszym razie do przepastnych urzędniczych biurek, by po roku stać się ściągą do wytworzenia kolejnego ?zadanego? dokumentu.


Agnieszka Łuczak   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 24 (1143) z dnia 15 Czerwca 2012r.
W dziale Opinie dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator