tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
Sprzedaż Choinek Świątecznych. Tomaszów ul. ...
czytaj dalej »

JERZY RATAJSKI - pediatra, neurolog dziecięcy, ...
czytaj dalej »

UROLOG SPECJALISTA DR N. MED. K. DĄBROWSKI. USG. ...
czytaj dalej »
 
Aktualności

 Obliczą, ilu nas jeździ

 

We wtorek, 16 marca Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi rozpoczął akcję pomiarową natężenia ruchu na swoich drogach w całym województwie. Badania prowadzone są co pięć lat i mają na celu ustalenie, jaki jest rozkład ruchu w regionie, które drogi są narażone w sposób szczególny na uszkodzenia, gdzie jest najniebezpieczniej, ale również, które ciągi komunikacyjne mają największy (negatywny) wpływ na środowisko.
Pomiary wykonane zostaną w 110 punktach, przez kilka miesięcy, za dnia i w nocy aż do końca roku, z wyróżnieniem ilości i rodzaju pojazdów. Poznamy więc liczbę przejeżdżających rowerów, motocykli (skuterów), samochodów osobowych (z rozbiciem na te z przyczepą), również te do 3,5 ton i różne rodzaje samochodów ciężarowych.
- Uzyskane dane pozwolą wyliczyć tzw. średni dobowy ruch w roku na poszczególnych trasach - mówi Marcin Nowicki, kierownik zespołu ds. informacyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. - A także aktualizację informacji na temat modelowania prognozy ruchu, obliczeń przepustowości dróg, skrzyżowań i węzłów, obliczeń konstrukcji nawierzchni drogowych, analiz w zakresie ochrony środowiska, w tym obliczeń hałasu i zanieczyszczeń powietrza, i tych ekonomicznych.
W naszym powiecie badania odbywać się będą na kilku odcinkach. Oczywiście najwięcej parametrów poznamy z najniebezpieczniejszej drogi W-713. Tam wytyczono aż cztery odcinki pomiaru: Rokiciny - Ujazd, Ujazd - Tomaszów, miasto Tomaszów i Tomaszów - Januszewice. Kolejne pomiary odbędą się na drodze W-715 od Koluszek do Ujazdu. Na W-716 Koluszki - Rokiciny i Rokiciny - Piotrków Tryb. Natomiast badania na W-726 obejmą odcinki Rawa Mazowiecka - Inowłódz i Inowłódz - Opoczno.
Specjaliści nie mają jednak złudzeń. Po pięciu latach wyniki będą z pewnością wyższe, bo widoczny jest potężny wzrost ilości pojazdów.
W 2005 roku przez badane odcinki na W-713 przejechało 34.037 pojazdów (największe natężenie było w obrębie miasta - 13.466 pojazdów, co ma związek z trasą K-8), w 2000 roku było to 22.966 pojazdów (największe natężenie w okolicach miasta - 8.414). W 2005 r. przez drogę W-715 przez nasz powiat przejechało 2.320 pojazdów, 10 lat temu 1.992.
Przez W-716 w 2005 r. przewinęło się 5.640 pojazdów, w 2000 r. 3.612 pojazdów. Większe natężenie odnotowano na W-726, pięć lat temu były to 4.532 pojazdy, w 2000 r. 3.178.
Nie wiadomo, jakie będą liczby po tegorocznych badaniach, Wiadomo jednak, że łódzka firma za liczenie zainkasuje 217 tys. zł.


war   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 11 (1025) z dnia 18 Marca 2010r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator