tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
UWAGA. DO TEJ KATEGORII OGŁOSZENIA BĘDĄ ...
czytaj dalej »

JERZY RATAJSKI - pediatra, neurolog dziecięcy, ...
czytaj dalej »

BICOM mgr. E. RUSINEK Komputerowe testowanie i ...
czytaj dalej »
 
Opinie

 Kurs na język

 

Ograniczanie prawa do rozwiązania umowy? Wyższe niż dopuszczalne odsetki za opóźnienia w zapłacie za kurs angielskiego? To najczęściej spotykane niedozwolone praktyki szkół językowych. Chcesz podpisać umowę o kurs? Sprawdź, na co warto zwrócić wcześniej uwagę.
Podwyższanie ceny kursu, gdy zmniejszy się liczba uczestników czy wzrośnie inflacja, prawo do zmiany miejsca odbywania się zajęć i jednocześnie zatrzymania całej kwoty w przypadku rezygnacji uczestnika to niektóre postanowienia wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych dotyczące edukacji. W sumie jest ich 194. Obecnie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi pięć postępowań odnośnie przedsiębiorców oferujących różne zajęcia szkoleniowe.
W ostatnim czasie prezes UOKiK wydała decyzję dotyczącą jednej ze szkół językowych z Warszawy. We wszczętym na podstawie skarg kursantów postępowaniu zakwestionowała postanowienia ograniczające prawo konsumenta do rozwiązania umowy. Jak ustalił Urząd, szkoła językowa rezygnującym z kursu przed jego rozpoczęciem lub w trakcie uniemożliwiała zwrot zapłaconych pieniędzy. Ponadto, jeśli kursant za naukę płacił w ratach, po rezygnacji z nauki nadal musiał regulować opłaty mimo rozwiązania umowy. Zgodnie z prawem wypowiedzenie umowy możliwe jest w każdym momencie jej trwania. Jeśli występuje z ważnych powodów, np. zmiany miejsca zamieszkania, utraty pracy czy choroby - przepisy przewidują zwrot części poniesionych kosztów za niewykorzystane zajęcia. Obciążanie kursanta całą kwotą w przypadku jego wcześniejszej rezygnacji jest niezgodne z prawem. Ponadto UOKiK zakwestionował pobieranie przez szkołę wyższych niż dopuszcza prawo odsetek za nieterminowe regulowanie rat za naukę.
O czym jeszcze warto pamiętać wybierając kurs?
- zawsze podpisujmy umowę — sprecyzujmy miejsce odbywania kursu, termin zajęć i czas ich trwania. Określmy prawa i obowiązki obu stron oraz kary, które będziemy musieli zapłacić gdy spóźnimy się ze spłatą rat. Dowiedzmy się czy w cenę kursu wliczone są książki i płyty CD, z których mamy się uczyć. Bardzo dokładnie przeczytajmy regulamin. Im więcej szczegółów będzie zawierała umowa, tym łatwiej będziemy mogli dochodzić roszczeń, jeżeli pojawią się nieprawidłowości;
- kurs językowy to dla wielu konsumentów duże zobowiązanie, dlatego często decydują się na rozłożenie płatności na raty. Można na własną rękę postarać się o pożyczkę w banku lub innej instytucji finansowej, ale również skorzystać z pośrednictwa szkoły. Podpisują one z bankiem porozumienia o udzielenie pożyczki - pieniądze trafiają na konto szkoły, a zobowiązanie spłaca uczestnik kursu. Jeżeli rezygnujemy z tak zawartej umowy, bank może żądać zwrotu pieniędzy tylko od szkoły, na której konto trafiły pieniądze. W każdym przypadku zakupu na raty zawieramy umowę o kredyt konsumencki, od której możemy odstąpić w ciągu 10 dni. Warto pamiętać, że łączna kwota opłat i prowizji nie może być większa niż 5 proc. wartości kredytu, a odsetki karne nie wyższe niż czterokrotność stopy lombardowej NBP - obecnie 20 proc.;
- jeżeli szkoła nie uznaje złożonej reklamacji lub nie chce się zgodzić na wypowiedzenie umowy poprośmy o pomoc powiatowego rzecznika konsumentów. Udzieli on też porady, gdy nie jesteśmy pewni czy wszystkie postanowienia umowy są korzystne. Szczegółowych informacji udziela Federacja Konsumentów. Bezpłatne porady udzielane są również przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod numerem telefonu 0 800 800 008.

Na podstawie komunikatu UOKiK z 26.10.


wk   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 44 (1007) z dnia 5 Listopada 2009r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator