tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
Sprzedaż Choinek Świątecznych. Tomaszów ul. ...
czytaj dalej »

BIURO Podatkowe "Berry", księgi, ewidencje VAT, ...
czytaj dalej »

UWAGA. DO TEJ KATEGORII OGŁOSZENIA BĘDĄ ...
czytaj dalej »
 
Różności

 "Konwencja" pod choinkę

 

W Polsce rocznie przemocy doświadcza od około 700 tysięcy do niemal miliona kobiet. 150 ginie na skutek zabójstw. Tymczasem przyjęcie "Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej" wywołało w niektórych polskich środowiskach oburzenie i sprzeciw. Czym jest "Konwencja" i czemu każda rozumna kobieta powinna ją znać i akceptować?
Po wielu miesiącach i zabiegach postępowych środowisk "Konwencja" została podpisana w Strasburgu przez Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz, pełnomocniczkę rządu ds. równego traktowania. Wcześniej rząd jednomyślnie wyraził zgodę na jej podpisanie, zdecydował też o złożeniu oświadczenia, że będzie stosować "Konwencję" zgodnie z zasadami polskiej konstytucji. Polska jest 26. państwem, które podpisało ten dokument.
"Konwencja" ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji.
Dokument uznaje m.in., że: przemoc wobec kobiet jest manifestacją nierównego stosunku sił pomiędzy kobietami, a mężczyznami na przestrzeni wieków, który doprowadził do dominacji mężczyzn nad kobietami i dyskryminacji tych ostatnich, a także uniemożliwił pełną poprawę sytuacji kobiet,
uznaje strukturalny charakter przemocy wobec kobiet za przemoc ze względu na płeć oraz fakt, że przemoc wobec kobiet stanowi jeden z podstawowych mechanizmów społecznych, za pomocą którego kobiety są spychane na podległą wobec mężczyzn pozycję,
uznaje, że kobiety i dziewczęta są bardziej niż mężczyźni narażone na przemoc ze względu na płeć,
uznaje, że przemoc domowa dotyka kobiety w większym stopniu oraz że mężczyźni mogą również być jej ofiarami,
uznaje, że dzieci są ofiarami przemocy domowej, również jako świadkowie przemocy w rodzinie.
W "Konwencji" podana jest definicja przemocy wobec kobiet, w której wymienia się nie tylko przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną, ale również przemoc ekonomiczną. Rozumiana jest ona m.in. jako sytuacja, w której mąż/partner, jako jedyny zarabiający pieniądze członek rodziny, decyduje wyłącznie o ponoszonych wydatkach lub też pozbawia rodzinę w tym partnerkę/żonę normalnego funkcjonowania, przepijając większość z tego, co zarobi.
Celem "Konwencji" jest dążenie do stworzenia Europy wolnej od przemocy wobec kobiet. Dokument nakłada więc na państwa, które ją podpisały konkretne obowiązki. Są nimi m.in.: zapewnienie oficjalnej infolinii działającej 24 godziny na dobę dla ofiar przemocy, portalu z informacjami, a także odpowiedniej liczby schronisk oraz ośrodków wsparcia, przygotowanie procedur przesłuchań policyjnych chroniących przed wtórną wiktymizacją (procesem ponownego wpadania w rolę ofiary), monitorowanie, zbieranie danych na temat przestępstw z uwzględnieniem płci, a także prowadzenie akcji informacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, w tym szkoleń i informacji dla chłopców i mężczyzn.
Podpisanie "Konwencji" jest pierwszym etapem w drodze do ostatecznego wyrażenie przez państwo woli, którą usankcjonuje podpisując ratyfikację. Wcześniej parlament przyjmie ustawę, która upoważni prezydenta do ratyfikacji. Droga do samej ratyfikacji dokumentu wydaje się więc jeszcze daleka i usłana przeszkodami. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz liczy ten czas na 2 lata. Może to być jednak wersja nazbyt optymistyczna. Konwencja dotycząca praw osób niepełnosprawnych czekała na ratyfikację sześć lat.
Niemniej jednak w okresie pomiędzy podpisaniem "Konwencji" a ratyfikacją państwo nie może podejmować działań sprzecznych z podpisaną umową ani takich, które uniemożliwią jej ratyfikację w przyszłości.
Na podpisanie "Konwencji" natychmiast zareagowali polscy biskupi. Uznając, że dokument dotyczy ważnego problemu, uważają oni, że niezgodne z prawdą są założenia, że źródłem przemocy wobec kobiet są religia, tradycja i kultura. To zdumiewająca ocena ignorująca historię i gromadzoną przez wieki wiedzę. Wszak przed oświeceniem wszystkie kultury kształtowane były przez jakieś religie.
Kościół obawia się również, że będą promowane "niestereotypowe role płci", mówiąc wprost - związki homoseksualne. Trudno pojąć czemu zagrożenie stwarza jednopłciowa para, a oprawca gwałcący żonę i znęcający się nad dziećmi już nie.
Zdaniem hierarchów kościelnych, nowe przepisy są niepotrzebne, ponieważ polskie prawo wystarczająco chroni kobiety. Liczby przytoczone na początku artykułu wskazują jednak dobitnie, że prawo kobiet nie chroni, a przynajmniej nie wszystkie. Chyba, że mówimy o prawie pięści, które to dla wielu rodzin jest codziennością.
Tomaszowianki powinny znać zapisy "Konwencji" i tym samym znać swoje prawa. Dane tomaszowskiej policji z ośmiu lat, do 2010 r., dotyczące przemocy w rodzinie są najlepszym na to argumentem. Średnia ilość interwencji domowych rocznie: 3.835, średnia ilość sporządzonych "Niebieskich Kart" rocznie: 313, średnia liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy w rodzinie rocznie: 498. Średnia liczba sprawców przemocy w rodzinie rocznie: 313. 97% sprawców to mężczyźni, 3% kobiety, 93% sprawców działało pod wpływem alkoholu. Przemoc w rodzinie nasila się w czasach kryzysu.
W Tomaszowie przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa ośrodek interwencji kryzysowej. Czynny jest w dni robocze do godziny dwudziestej. W powiatowym programie przeciwdziałania przemocy sprzed 3 lat zapisano konieczność stworzenia w mieście ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy. Miał działać w byłej budowlance. Ośrodka nie ma i nikt o nim nie wspomina. W województwie łódzkim jak dotychczas działa tylko jedna taka placówka, w samej Łodzi.
Na razie przed świętami kobiety dostały od rządu prezent w postaci podpisanej "Konwencji". Od czegoś trzeba było zacząć, ale pamiętać muszą, że to wciąż tylko papier. Ile z nich po świętach i sylwestrze skryje opuchniętą od pięści i płaczu twarz za ciemnymi okularami?


Agnieszka Łuczak   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 1 (1172) z dnia 4 Stycznia 2013r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator