tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
Sprzedaż Choinek Świątecznych. Tomaszów ul. ...
czytaj dalej »

Zatrudnimy serwisantów instalacji:
czytaj dalej »

BICOM mgr. E. RUSINEK Komputerowe testowanie i ...
czytaj dalej »
 
Relacje

 Kawalerzyści pod wodą

 
W wodach Zalewu Sulejowskiego, przy tamie w Smardzewicach szkolą się płetwonurkowie 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Również te umiejętności są niezbędne u współczesnego kawalerzysty.

Rolnicy mogą korzystać z preferencyjnych kredytów inwestycyjnych i klęskowych, do których oprocentowania dopłaca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do końca lipca przyznała na ten cel ponad 37 mln zł. Decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje bank, zgodnie ze swoimi procedurami i oceną wiarygodności kredytobiorcy oraz w ramach przyznanego przez ARiMR limitu akcji kredytowej. O kredyty można ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości, Banku Gospodarki Żywnościowej, Mazowieckim Banku Regionalnym, SGB Gospodarczym Banku Wielkopolski, ING Banku Śląskim, Banku Zachodnim WBK, Banku Polska Kasa Opieki SA, Banku BPH, a także w bankach spółdzielczych zrzeszonych w BPS, SGB GBW i MR Bank.
Preferencyjne oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę nie może wynosić mniej niż 2% w skali roku. Banki mogą udzielać w bieżącym roku kredytów tak oprocentowanych w ramach następujących linii:
1. na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych,
2. na zakup użytków rolnych,
3. na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia,
4. na zakup użytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego,
5. na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu,
6. na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa, zaakceptowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
7. na realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw,
8. w ramach "Branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych",
9. w ramach "Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce",
10. na realizację inwestycji w ramach "Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce",
11. na realizację inwestycji w ramach "Branżowego programu mleczarstwa",
12. dwie linie kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę - kredyt inwestycyjny i kredyt obrotowy.
Kwota kredytu udzielonego rolnikowi prowadzącemu gospodarstwo nie może być większa niż 4 mln zł. Nie może też przekraczać 80% wartości inwestycji w gospodarstwie rolnym, a w przypadku kredytu na zakup użytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego (nGR) jest to 90% wartości inwestycji, a dla kredytów na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa (nOR) nawet 95% wartości inwestycji.
Osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej mogą otrzymać kredyt nie większy niż 8 mln zł. Kwota udzielonego kredytu nie może być większa niż 70% wartości inwestycji. Wysokość kredytu udzielonego na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych nie może przekraczać 70% wartości i nie może być wyższa niż 8 mln zł.
W przypadku kredytów klęskowych kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie 100% nakładów (wkład własny kredytobiorcy nie jest wymagany). Kredyty preferencyjne należy rozliczyć w całości, z wyjątkiem kredytu klęskowego obrotowego gdzie wystarczające jest udokumentowanie 50% kwoty kredytu.
Maksymalny okres spłaty kredytu w zależności od linii kredytowej wynosi od 4 do 20 lat, w tym karencja w spłacie kredytu nie może być dłuższa niż 2 lub 3 lata.
Przy ubieganiu się o kredyt objęty dopłatami ARiMR do jego oprocentowania należy przygotować plan inwestycji (nie dotyczy linii nKL02) oraz złożyć w banku współpracującym z ARiMR wniosek o kredyt wraz z planem inwestycji i kompletem innych załączników określonych przez Agencję lub wymaganych przez bank. W przypadku kredytów z linii nKL01 i nKL02 dołączyć również opinię wojewody zawierającą określenie zakresu i wysokości szkód.
Wnioskodawcy ubiegający się o kredyt mogą posłużyć się Wzorcowym Planem Inwestycji, który dostępny jest na stronie internetowej Agencji pod adresem www.arimr.gov.pl w zakładce "pomoc krajowa".

Departament Komunikacji Społecznej ARMiR


Mich   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 19 (982) z dnia 15 Maja 2009r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator