tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
Sprzedaż Choinek Świątecznych. Tomaszów ul. ...
czytaj dalej »

TRANSPORT - 1,5 t i 6,5 t, winda, przeprowadzki, ...
czytaj dalej »

BICOM mgr. E. RUSINEK Komputerowe testowanie i ...
czytaj dalej »
 
Teren

 Kanalizacja w Żelechlinie i w Modrzewku

 

Łagodna zima do połowy grudnia umożliwiała budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelechlinie i Modrzewku. W sołectwach leżących z dala od centralnej magistrali ściekowej budowane będą przydomowe oczyszczalnie.
Inwestycję wykonują Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Pol-Aqua” z Piaseczna i Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „Boltom” z Piotrkowa. Wartość całego zadania wynosi 3.057.928,85 zł. Za te pieniądze zostanie wybudowany kolektor kanalizacyjny oraz 50 przydomowych oczyszczalni ścieków w Budkach Łochowskich, Bukowcu, Bylinach Nowych, Czerwonce, Gutkowicach, Janowie, Lesisku, Łochowie, Naropnej, Nowinach, Sokołówce, Stanisławowie, Staropolu, Świniokierzu Dworskim, Świniokierzu Włościańskim, Teklinie, Władysławowie, Woli Naropińskiej, Wolicy i w Żelechlinie Małym.
W ramach umowy wykonawca dostarczy również ciągnik z ładowaczem, przyczepę oraz wóz asenizacyjny do obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków. Termin zakończenia robót wyznaczono na 31 sierpnia 2010 roku.
- Realizację tego zadania planowaliśmy dużo wcześniej. Przetarg na wykonanie tej inwestycji zależał jednak od terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - wyjaśnia Aneta Michniewska, sekretarz UG.
Żelechlinek złożył dokumenty do programu w maju br., we wrześniu zapadły decyzje o przydziale pieniędzy. Umowę o dofinansowanie inwestycji podpisano dopiero w grudniu. W międzyczasie do projektu przygotowano aneks, bowiem po przetargu zmieniła się wartość zadania. Dotacja ma stanowić prawie 1,9 mln zł, pozostałe środki zostaną wygospodarowane z budżetu gminy.
Samorząd przygotowuje kolejny wniosek do następnego rozdania finansów w ramach PROW. Tym razem zwróci się o pomoc niezbędną do ułożenia i montażu kanalizacji w Karolinowie oraz w samym Żelechlinku. Wybudowanie dużej sieci stworzy możliwości pełnego wykorzystania mocy przerobowej gminnej oczyszczalni ścieków.


Mich   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 51 (1014) z dnia 24 Grudnia 2009r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator