tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
UWAGA. DO TEJ KATEGORII OGŁOSZENIA BĘDĄ ...
czytaj dalej »

SYSTEMY Sygnalizacji Włamania i Napadu, Systemy ...
czytaj dalej »

CYKLINOWANIE, układanie parkietów, renowacja ...
czytaj dalej »
 
Teren

 Kanalizacja dla wsi

 
Gmina Tomaszów Mazowiecki inwestuje z pomocą Unii EuropejskiejOczyszczalnia ścieków w Zawadzie już nabrała kształtów.
Za trzy miesiące planowany jest jej rozruch.Największą inwestycją w gminie Tomaszów jest budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w tzw. aglomeracji Zawada. To zadanie wieloletnie, które ma być zakończone dopiero w połowie 2014 roku.
- Plany inwestycyjne gminy na ten rok są bardzo poważne - mówi wójt Franciszek Szmigiel. - Nakłady mają wynieść ponad 7,8 mln zł, czyli sięgną 30 procent wszystkich wydatków. Kosztowne są przede wszystkim inwestycje proekologiczne. Bez dotacji z funduszy unijnych ich realizacja nie byłaby możliwa jeszcze długie lata.

Powstaje oczyszczalnia
Roboty przy oczyszczalni w Zawadzie rozpoczęto wiosną ubiegłego roku i mają zakończyć się późnym latem. Wykonuje je konsorcjum firm, którego liderem jest Binstal Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław, a partnerem Binstal Bożena Tchórz. Realizacja zadania ma kosztować 7.309.149 zł brutto.
Docelowo oczyszczalnia ścieków koło Zawady ma mieć przepustowości 380 m3 na dobę. W tej części inwestycji powstanie jednak tylko jeden z dwóch reaktorów (objętych projektem budowlanym) o wydajności 190 m3 na dobę. Rozruch technologiczny urządzeń ma nastąpić do 30 czerwca 2013 r.
Jak zapewnia wójt i przedstawiciele wykonawcy, roboty prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Oczyszczalnia będzie gotowa na czas.
Aglomeracja Zawada
By można było uruchomić oczyszczalnię, potrzebne są ścieki, a zatem równolegle budowana jest sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Łączna długość w obecnym etapie inwestycji wyniesie 10.410,5 m. Do tego dojdzie kanalizacja tłoczna długości 3.574,5 m. Na kolektorach będzie 8 tłoczni ścieków.
Gmina złożyła wniosek o wsparcie inwestycji z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Łódzkiego z dotacją 3.846.000 zł.
Do uzyskania unijnych pieniędzy niezbędne było określenie aglomeracji wiejskich, które będą kanalizowane. Musiały mieć razem co najmniej 2 tysiące mieszkańców przy zagęszczeniu 120 osób na kilometr sieci kanalizacyjnej. Takie warunki spełnia kompleks wsi: Chorzęcin, Godaszewice, Zawada, Kolonia Zawada, Jadwigów i Łazisko.
Docelowo ma powstać zbiorcza sieć kanalizacyjna o długości 19,1 km z 17 przepompowniami. Przykanaliki do ok. 630 posesji mają mieć łączną długość ok. 4,5 km.
Obecnie kolektory sanitarne wraz z przyłączami układane są w Chorzęcinie. Gotowa kanalizacja jest w Godaszewicach i w części Zawady (do szkoły). Roboty w tym miejscu zostały przerwane, gdyż konieczne jest wprowadzenie zmian w projekcie, w związku z węzłem drogi szybkiego ruchu.
Aglomeracja Tomaszów
To nie cała kanalizacja, która powstanie w podtomaszowskich wsiach. Gmina jest partnerem miasta w realizacji zadania ?Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tomaszowie i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszów?, w skład której wchodzi Wąwał, a dalej Smardzewice, Tresta, Twarda oraz po drugiej stronie miasta Komorów i Zaborów.
Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie otrzymał na realizację tego zadania wsparcie z Unii, w wysokości około 90 mln zł.
W ZGWK zakończyły się przetargi na wykonawstwo inwestycji, którą podzielono na kilkanaście zadań. Kanalizację na terenach wiejskich zbuduje tomaszowskie konsorcjum z liderem, którym jest Binstal.
Inwestycja ma być realizowana w systemie zaprojektuj i zbuduj. Obecnie dobiegają końca prace projektowe. Wykonawca i inwestor są już po rozmowach z mieszkańcami. Zainteresowanie jest spore.
Jeszcze w tym roku mają rozpocząć się prace w Smardzewicach na ulicach: Piliczna, Jeneralska i Dziubałtowskiego. Rzecz w tym, że główny kolektor musi zostać przerzucony przez Pilicę i doprowadzony do kolektora K-0, prowadzącego z Nagórzyc do tomaszowskiej oczyszczalni.
Równolegle będą prowadzone prace na terenie Wąwału oraz Komorowa i Zaborowa.
ZGWK nie ma zbyt wiele czasu na realizację inwestycji. Powinna zostać zakończona i rozliczona do końca 2015 roku. Wygląda na to, że przynajmniej w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej nie będzie opóźnień.
Tę inwestycję realizuje Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej. Gmina nic nie dokłada.
Ale gmina Tomaszów też zainwestuje w kanalizację na terenie aglomeracji Tomaszów. - Program ZGWK zakłada budowę sieci wiejskiej długości około 40 km wraz z przyłączami, ale spółka nie pokryje siecią kolektorów całych wsi. Projekt nie obejmuje wielu mniejszych ulic, głównie na Wąwale i w Smardzewicach - dodaje wójt Szmigiel. - My zaś chcemy dotrzeć z kanalizacją do wszystkich zainteresowanych. Dlatego na swoją inwestycję zaplanowaliśmy w budżecie ponad 3 mln zł.
W pierwszym etapie, w tym roku, gmina wyda 200.000 zł na przygotowanie dokumentacji. Na przyszły rok zapisano wydatki przekraczające 2,1 mln, a na dokończenie inwestycji w 2015 roku zaplanowano ponad milion złotych.


Józef Michalik   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 16 (1187) z dnia 19 Kwietnia 2013r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator