tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
PEDIATRA A. ŚMIETANKA. Wizyty domowe, tel. 44 ...
czytaj dalej »

FOTOWOLTAIKA dla Firm i Osób Fizycznych.
czytaj dalej »

JERZY RATAJSKI - pediatra, neurolog dziecięcy, ...
czytaj dalej »
 
Teren

 Jesienią spis na wsi

 
We wrześniu i w październiku w całym kraju przeprowadzony zostanie powszechny spis rolny.

Od 1 września do 31 października w całym kraju przeprowadzony zostanie powszechny spis rolny. Będzie to pierwszy spis realizowany od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Podobne spisy zostaną przeprowadzone we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.
Powszechnym spisem rolnym objętych zostanie około 1,8 mln gospodarstw rolnych. W poprzednim powszechnym spisie rolnym, przeprowadzonym w 2002 roku, przebadano około 3 mln gospodarstw. Tym razem pełne badanie obejmie około 1,7 mln gospodarstw rolnych o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha, prowadzących działalność rolniczą oraz około 10 tys. gospodarstw rolnych o powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha, prowadzących uprawę roślin lub chów zwierząt gospodarskich. Dodatkowo badaniem reprezentacyjnym zostanie objętych około 150 tys. gospodarstw małych oraz nie prowadzących działalności rolniczej. W ramach spisu przeprowadzone zostanie również badanie metod produkcji rolnej w 200 tysiącach wylosowanych gospodarstw rolnych.
Spisane zostaną podstawowe dane gospodarstwa rolnego, m.in. informacje o użytkowniku gospodarstwa, strukturze własnościowej użytków rolnych, działalności rolniczej i innej niż rolnicza prowadzonej w gospodarstwie rolnym. Spis obejmie również dane dotyczące powierzchni i użytkowania gruntów, liczebności i gatunków zwierząt gospodarskich, ilości i stanu ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, stosowanych nawozów, metod produkcji rolniczej, osób pracujących w gospodarstwie oraz uzyskiwanych z niego dochodów i korzystania z programów wsparcia dla rolnictwa.
Ostatni spis rolny został przeprowadzony w 2002 roku. Wówczas dane bezpośrednio od rolników były zbierane przez rachmistrzów spisowych. W tym roku po raz pierwszy wykorzystane zostaną informacje pochodzące ze wszystkich dostępnych źródeł administracyjnych (m.in. z rejestrów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, KRUS, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji).
W planowanym spisie nie przewiduje się użycia formularzy papierowych. Zostaną one zastąpione formularzami elektronicznymi. Dane od rolników zostaną zebrane poprzez samospis internetowy, w trakcie wywiadu telefonicznego prowadzonego przez ankietera statystycznego oraz poprzez bezpośredni wywiad rachmistrza spisowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 11 (1025) z dnia 18 Marca 2010r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator