tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
Sprzedaż Choinek Świątecznych. Tomaszów ul. ...
czytaj dalej »

GABINET pediatryczno-pneumonologiczno-alergologicz ...
czytaj dalej »

UROLOG SPECJALISTA DR N. MED. K. DĄBROWSKI. USG. ...
czytaj dalej »
 
Różności

 Godna praca w domu

 

Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do ratyfikacji konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej godnej pracy dla osób pracujących w gospodarstwie domowym z 2011 r.
Kraje, które ratyfikują konwencję MOP, zobowiązują się do zapewnienia uczciwych i przyzwoitych warunków dla osób pracujących w gospodarstwie domowym poprzez ochronę ich podstawowych praw związanych z pracą, zapobieganie wykorzystywaniu i przemocy oraz ustalenie zabezpieczeń dla młodych osób pracujących w gospodarstwie domowym.
Sama UE nie może ratyfikować konwencji MOP, ponieważ stronami tej konwencji mogą być jedynie państwa.
Państwa ratyfikujące konwencję są zobowiązane do zastosowania środków zapewniających uczciwe i przyzwoite warunki pracy i zapobiegających wykorzystywaniu, przemocy i pracy dzieci w ramach pracy w gospodarstwie domowym. Państwa te muszą zapewnić równe traktowanie osób pracujących w gospodarstwie domowym z innymi pracownikami pod względem wynagrodzenia i korzyści, np. w zakresie macierzyństwa. Konwencja wprowadza także obowiązek informowania pracowników o zasadach i szczegółach dotyczących ich zatrudnienia. Kolejne klauzule zapewniają ochronę osób pracujących w gospodarstwie domowym przed dyskryminacją, gwarantują im godne warunki życia i łatwy dostęp do mechanizmów składania skarg. Konwencja określa ponadto zasady rekrutacji za granicą.
Prawodawstwo UE reguluje niektóre dziedziny, których dotyczy konwencja MOP. Przepisy konwencji i prawodawstwo unijne są wyrazem podobnego podejścia i są zasadniczo zgodne.

Źródło: Komisja Europejska
Przedstawicielstwo w Polsce


war   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 14 (1185) z dnia 5 Kwietnia 2013r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator