tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
BICOM mgr. E. RUSINEK Komputerowe testowanie i ...
czytaj dalej »

OSUSZACZE - wynajem, usuwanie wilgoci, tel. ...
czytaj dalej »

PRYWATNY gabinet ginekologiczno-położniczy lek. ...
czytaj dalej »
 
Aktualności

 Działkowa wróci na mapy

 
Obecnie do Józefowa jeździmy ulicami, których formalnie nie ma, ale za dwa lata ma się to zmienić.

Jedną z najdłuższych, jeśli nie najdłuższą, ulicą Tomaszowa jest Działkowa. Tak przynajmniej wynika ze wszystkich popularnych map i planów naszego miasta. Ma ponad 2,5 km długości. Przy Działkowej mieszkają ludzie i ma siedziby kilka znanych (nawet w całej Polsce) firm. I tylko jest jeden poważny problem. Ta ulica nie istnieje. Problem ten w końcu dostrzegły władze miasta i postanowiły Działkową zrobić drogą gminną. W tym celu zamierzają skorzystać ze specustawy drogowej. Może to się stać już w przyszłym roku.
Działkowa to piaszczysta polno-leśna droga wiodąca od ul. Wodnej (lub jak kto woli od ujęcia wody na Pilicy) przez Józefów do ulicy Pod Grotami (skrzyżowanie koło grot nagórzyckich). Przez prawie cały XX wiek była to droga publiczna łącząca Tomaszów z Józefowem, w którym już w XVIII wieku powstała fabryka. W 1987 roku stała się drogą czysto miejską, gdyż podtomaszowskie wsie Nagórzyce, Józefów i część Woli Wiadernej zostały włączone do Tomaszowa. Droga należała (i należy) do Skarbu Państwa, z tym że od 10 lat oficjalnie jej nie ma, a przed czterema laty zniknęły z ksiąg wieczystych i rejestrów ostatnie jej ślady.
O sprawie pisaliśmy przed rokiem. Jakież było zdziwienie kilku właścicieli działek w Józefowie, gdy dowiedzieli się, że nie mają dojazdu do swych nieruchomości, bo droga, którą dojeżdżają, nie istnieje. Sprawa wyszła na jaw, gdy kilku tomaszowian postanowiło dokonać podziału gruntów tak, by stworzyć kilkanaście działek budowlanych. Okazało się jednak, że podziału nie można dokonać bez dróg dojazdowych, a ul. Działkowa nie jest drogą, tylko terenem Lasów Państwowych. Tymczasem prawie wszyscy tomaszowianie wiedzieli, że Działkowa jest ulicą miejską. Zdanie to podzieliła Rada Miejska, podejmując 3 czerwca 2005 roku uchwałę nr XL/382/05 w sprawie zaliczenia dróg na terenie Tomaszowa do kategorii dróg gminnych. W wykazie dróg gminnych znalazła się, oczywiście, Działkowa.
W myśl ustawy z 21 marca 1985 r. droga zaliczona do dróg gminnych jest drogą publiczną. Nie wiadomo tylko, czy Rada Miejska miała prawo Działkową zaliczyć do dróg gminnych. Dla Lasów Państwowych jest to droga wewnętrzna.
Powstaje też pytanie, czy Rada Miejska miała prawo nadać tej ulicy nazwę. Dziś trudno ustalić, kiedy polną drogę nazwano Działkową, ale na pewno zrobiono to, nie pytając o zgodę właściciela terenu, na którym jest zlokalizowana. A bez takiej zgody działanie Rady było bezprawne. Czy zatem uchwała o nadaniu nazwy Działkowej jest ważna?
Jak się okazuje, Działkowa to tylko jeden z wielu podobnych problemów w mieście. Ulic gminnych z brakiem komunalnego prawa własności jest w Tomaszowie kilka, a kilkanaście innych nie ma uregulowanych praw własności. Nie są to sprawy łatwe, choć miasto zawsze może się starać o skomunalizowanie potrzebnych mu terenów. Jednak z reguły wiąże się to ze sporymi kosztami, w tym z wypłatą odszkodowań. Dlatego wszystkie takie decyzje od dawna są w naszym mieście odkładane, bo zawsze są pilniejsze wydatki.
Co będzie dalej z ul. Działkową? Miasto może ten teren po prostu wywłaszczyć. Treść wywłaszczenia nieruchomości określona jest przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Według brzmienia art. 112 wywłaszczyć można co do zasady nieruchomości położone: na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne albo dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Celem publicznym jest budowa drogi, a do tego funkcjonuje jeszcze drogowa specustawa.
Procedura takiego wywłaszczania nieruchomości uregulowana jest ustawą z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Jej przepisy stosuje się do dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Regulacja jest specyficzna, ponieważ z mocy samego prawa następuje przejęcie wszystkich nieruchomości objętych ostateczną decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi, które w zależności od kategorii drogi stają się własnością Skarbu Państwa w odniesieniu do dróg krajowych lub jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do pozostałych dróg. Dla dróg gminnych decyzje wydaje starosta.
To najprostsze rozwiązanie, które nie wymaga długiej drogi administracyjnej. Jednak zadanie najpierw musiało znaleźć się w budżecie miasta. Dopiero po sporządzeniu dokumentacji na budowę ulicy będzie można wystąpić do starosty o wydanie lokalizacji inwestycji.
W ubiegłym roku prezydent miasta sprawę bagatelizował, twierdząc że ma wiele ważniejszych spraw na głowie niż Działkowa. Dlatego sporym zaskoczeniem było wprowadzenie do tegorocznego budżetu miasta zadania pod nazwą ?Kompleksowa dokumentacja projektowa budowy ulicy Działkowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej?. Przetarg na sporządzenie tej dokumentacji został ogłoszony w ubiegłym tygodniu. Chodzi o wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ulic: Działkowej, Wodnej i Łąkowej (łącznej długości ok. 2.870 m) wraz z odwodnieniem, kanalizacją deszczową, wodociągiem oraz budową oświetlenia ulicznego.
Termin składania ofert minie 4 lipca. Zwycięzca przetargu będzie miał na przygotowanie dokumentacji 16 miesięcy.
Okazało się zatem, że sprawę trzeba załatwić jak najszybciej Ta ulica jest miastu potrzebna. To jedyny szlak łączący osiedle przy ul. Józefowskiej z resztą miasta. Jednak najpierw musi być uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego miasta, w którym ta droga będzie umieszczona. Konieczne też będzie przejęcie ul. Józefowskiej. W najbliższych latach w Józefowie powstanie spore osiedle domków jednorodzinnych i musi mieć dobrą komunikację z resztą miasta.
Z Działkową wiąże się jeszcze inna inwestycja. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej zamierza zbudować w Józefowie sieć kanalizacyjną (obecnie są tam szamba). Ma ona być włączona do kolektora biegnącego z Nagórzyc do centrum miasta najpierw w pasie drogowym Działkowej, później przez prywatne działki wzdłuż ulicy, a poza zabudowaniami przez teren Lasów Państwowych.


Ryszard Pożyczka   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 26 (1093) z dnia 1 Lipca 2011r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator