tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
Sprzedaż Choinek Świątecznych. Tomaszów ul. ...
czytaj dalej »

PRYWATNY gabinet ginekologiczno-położniczy lek. ...
czytaj dalej »

JAN MINCER - specjalista ginekolog, położnik, ...
czytaj dalej »
 
Różności

 Czy spółdzielnie przetrwają?

 

Grupa posłów obecnej koalicji rządowej przygotowuje projekt nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która zakłada likwidację spółdzielni i powołanie w ich miejsce wspólnot mieszkaniowych. Jeśli pomysł zostanie zaakceptowany, spółdzielnie zostaną rozwiązane w ciągu pięciu lat. Ich majątek mają przejmować wspólnoty, które będą musiały utworzyć własną administrację.
Projekt wywołał oburzenie i protesty wśród spółdzielców, którzy podjęli własną akcję propagandową. 10 grudnia Forum Zarządów Nieruchomości Spółdzielczych zwołało wojewódzką konferencję pod nazwą "Likwidacja spółdzielni mieszkaniowej? i co dalej?".
W centrum konferencyjnym Międzynarodowych Targów Łódzkich obradowało prawie 800 członków spółdzielni mieszkaniowych, przedstawiciele zarządów i rad nadzorczych oraz prezydenci i burmistrzowie miast z województwa łódzkiego. Wśród gości było dwóch senatorów i jeden poseł ziemi łódzkiej.
- Organizatorzy przedstawili proponowane zmiany, które władze państwa chcą narzucić spółdzielcom. Dokonanie poprawek mających wpływ na lepszą pracę spółdzielni jest konieczne, lecz po co psuć dobrze funkcjonujący mechanizm zarządzania substancjami mieszkaniowymi? - pyta Ryszard Męcina, prezes SM "Nasza Chata". - Uczestnicy rozważali propozycje zmian w przepisach, których część zdezaktualizowały postępujące zmiany polityczne. Duża część spółdzielni w Polsce zarządza mieszkaniami własnościowymi, lecz ich lokatorzy wolą pozostać członkami spółdzielni, niż tworzyć odrębne wspólnoty mieszkaniowe.
Proces likwidacji prywatnych podmiotów gospodarczych (spółdzielni) grozi poważnymi następstwami. Przestaną istnieć świetlice, domykultury, place zabaw oraz inne elementy infrastruktury finansowane przez spółdzielnie. Trzeba będzie sprzedać wszelkie nieruchomości i tereny, których nie będą chcieć wspólnoty. Nieruchomości, których nie uda się sprzedać, będą musiały przejąć gminy.
Podczas zjazdu pytano, komu zależy na likwidacji dobrze prosperujących i właściwie zarządzanych podmiotów gospodarczych? Budżet państwa nie dopłaca do spółdzielni, a podatek dochodowy i podatek VAT wzmacniają budżety samorządowe? Korzyści mają też członkowie spółdzielni, płacąc niższe czynsze i opłaty administracyjne.
Terenami budowlanymi zainteresowany jest polski i zagraniczny kapitał prywatny, bowiem nowa ustawa pozwoli im korzystać z zasobów spółdzielczych.
- Prawnicy wskazują, że wiele rozwiązań przygotowywanej ustawy jest sprzeczne z Konstytucją RP oraz międzynarodowymi zasadami funkcjonowania spółdzielczości - dodaje R. Męcina.
Warto pamiętać, że spółdzielnie w Polsce funkcjonują na podstawie przepisów z roku 1920. Ważne miejsce w tej grupie zajmują spółdzielnie mieszkaniowe, które od lat budują nowe domy i zabezpieczają ich eksploatację. Mocne notowania mają spółdzielnie niewielkie, gdzie lokatorzy znają swoje kierownictwo. Mieszkańcy budynków kontrolują pracę administracji i analizują ponoszone wydatki. Zdaniem spółdzielców to zamach na dobrze pracujące administracje budynków mieszkalnych, dlatego wystosowali protest do parlamentu i rządu.
Sprzeciwiają się projektowi koalicji rzadowej, która zamierza dokonać likwidacji spółdzielni mieszkaniowych. Domagają się, by prawo nie narzucało tworzenia wspólnot, które można powoływać, lecz na zasadach dobrowolności.
Apelują, by zgodnie z cytowaną wcześniej ustawą dokonać modernizacji przepisów umożliwiająchch lepsze funkcjonowanie krajowego ruchu spółdzielczego. Chcą klarownego prawa, które winno uwzględniać interesy ośmiu milionów członków spółdzielni mieszkaniowych w Polsce.
Pomysł "upolitycznienia" spółdzielczości uważają za absurdalny i oderwany od rzeczywistości.
Organizatorzy konferencji wydadzą w styczniu bezpłatną gazetkę, która trafi do wszystkich lokatorów spółdzielni mieszkanowych województwa łódzkiego. Na jej łamach przedstawią najważniejsze zapisy projektu ustawy oraz argumenty za i przeciw.


MarMajs    

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 1 (1172) z dnia 4 Stycznia 2013r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator