tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
PEDIATRA A. ŚMIETANKA. Wizyty domowe, tel. 44 ...
czytaj dalej »

SKUP AUT, kupię każde auto uszkodzone, rozbite ...
czytaj dalej »

REUMATOLOG specjalista internista ANNA GŁOWA - ...
czytaj dalej »
 
Relacje

 Czy fundusze unijne uratują szkolnictwo zawodowe?

 
Środki unijne, które w regionach przeznaczone są na szkolnictwo zawodowe, nie są wykorzystywane w wystarczającym stopniu - to wniosek płynący m.in. z konferencji, która została zorganizowana 21 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6. Na urozmaicenie oferty edukacyjnej szkół zawodowych w latach 2007-2013 zaplanowano ponad 515 mln euro.Pracownia fryzjerska w ZSP 6 stworzona dzięki środkom unijnym do złudzenia przypomina profesjonalny zakład fryzjerski.


Włókiennik jest jedną z nielicznych szkół w naszym regionie, która postanowiła sięgnąć po środki unijne, aby podnieść atrakcyjność swojej oferty edukacyjnej. - Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, od 1 września ub.r. w technikum fryzjerskim, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.2 „Podniesienie aktywności i jakości szkolnictwa zawodowego” realizowany jest projekt pn. „Szkoła stylizacji i wizażu” - mówi Magdalena Fałek, dyrektorka ZSP 6 i koordynatorka projektu. - Adresowany jest on zarówno do aktualnych pierwszo- i drugoklasistów, jak i do tych, którzy do szkoły przyjdą od września 2010 roku. Przy pisaniu wniosku jest sporo pracy, ale efekty wszystkie te wysiłki rekompensują - dodaje.
Chcąc pochwalić się nowoczesnymi pracowniami i zachęcić inne szkoły do korzystania z pieniędzy, które Unia Europejska przeznacza na szkolnictwo zawodowe, placówka zorganizowała po koniec kwietnia konferencję ph. „Rozwój szkolnictwa zawodowego przy wsparciu środków europejskich i rola organizacji wspierających pracodawców”. Zaproszono na nią m.in. dyrektorów gimnazjów i szkół ponagimnazjalnych, przedstawicieli organów prowadzących, pracodawców, Powiatowej Rady Zatrudnienia.
Wysłuchali oni prelekcji zaproszonych specjalistów. O możliwościach wsparcia szkolnictwa zawodowego przez EFS w ramach POKL działanie 9.2 mówił m.in. Jakub Głębowski - animator Regionalnego Ośrodka EFS w Piotrkowie Tryb. - W czasach, gdy szkoły borykają się z problemami finansowymi, sięganie po środki unijne, to lek na wiele problemów - przekonywał Głębowski. - Szkół nie stać na nowoczesne sprzęty, środki dydaktyczne, zatrudnienie doradcy zawodowego. Projekty unijne dają taką możliwość. Pozwalają też na wprowadzenie innowacyjnych form nauczania. Problem w tym, że większość placówek boi się po te pieniądze sięgnąć.
Na dzień dzisiejszy w województwie łódzkim podpisano tylko 30 umów w ramach działania 9.2, w tym niewielki odsetek ze szkołami. Pojawia się jednak wkrótce nowa szansa, bo od 1 czerwca w ramach tego działania ogłoszony zostanie kolejny konkurs. Jak zapewnia Głębowski, w piotrkowskim Regionalnym Ośrodku EFS można uzyskać pomoc przy pisaniu wniosków. - Unijne środki finansowe nie będą do nas płynąć w nieskończoność. Z biegiem lat będą ograniczane, aż wygasną - przestrzega Marek Szymański z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. - Dlatego tak ważne jest, aby jak najszybciej starać się złożyć wnioski w PKOL. Jeśli szkoły boją się startować w konkursach, jest wiele projektów systemowych, które są realizowane bezkonkursowo.
Część konkursów i projektów systemowych opracowywanych jest z myślą o planowanej przez MEN reformie szkolnictwa zawodowego. Ministerstwo proponuje np. tworzenie powiatowych branżowych centrów kształcenia zawodowego, które mają skupiać m.in. czteroletnie technika i trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe, placówki kształcenia praktycznego i ustawicznego, formy kursowe kształcenia ustawicznego. Z danych MEN wynika bowiem, że rośnie zainteresowanie młodzieży szkołami zawodowymi, a maleje liceami profilowanymi. Zmienić ma się też sam sposób zdobywania wiedzy. Kształcenie w zawodzie ma zostać zastąpione kształceniem w zdobywaniu kwalifikacji (w tej chwili uczniowie, mimo że kształcą się w różnych zawodach, zdobywają takie same lub bardzo podobne kwalifikacje). Planowane są też zmiany w podstawach programowych. - Programy będą miały charakter ogólny, uzupełnione będą tylko wskazówkami dla szkół, które same będą je musiały wypełnić treściami - wyjaśnia M. Szymański. Trwają również prace nad modernizacją egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. W wybranych szkołach od września 2010 roku MEN będzie nowe pomysły testował. - W trakcie całego cyklu nauczania będzie kilka egzaminów, które przeprowadzi szkoła, a nie jeden końcowy jak to jest obecnie - dodaje kierownik Wydziału Egzaminów Zawodowych z łódzkiej OKE.
Resort w ramach zmian w obszarze szkolnictwa zawodowego chce wreszcie dostosować kształcenie zawodowe do potrzeb pracodawców. Rozważany jest m.in. system zachęt dla pracodawców w postaci ulg podatkowych. - Rynek pracy jest organizmem żywym, który reaguje natychmiast na wszystkie zmiany ekonomiczno-gospodarcze, czemu współczesna edukacja, w takim kształcie jak obecny, nie jest w stanie sprostać - twierdzi Maria Michalak, konsultant łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. - W tej chwili to dyrektorzy szkół decydują jakie programy kształcenia są w ich placówkach realizowane, dlatego tak ważne jest podjęcie przez nich współpracy z pracodawcami, którzy w zamian mogliby dołożyć się do tworzenia baz dydaktycznych i zapewniać uczniom praktyki zawodowe.
W tym kierunku idzie dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6. Uczestnicy konferencji mogli obejrzeć pracownie wyposażone dzięki środkom unijnym uzyskanym w związku z projektem „Szkoła stylizacji i wizażu”, w których zajęcia z uczniami prowadzi m.in. zawodowa fryzjerka, która doskonale zna potrzeby i wymagania tego rynku pracy. Dla części swoich podopiecznych na pewno znajdzie też w swoim zakładzie miejsce na odbycie praktyk zawodowych. - Tak wyposażona pracownia sprawia, że uczniowie naszego technikum fryzjerskiego już umieją znacznie więcej niż ich rówieśnicy z podobnych szkół - zapewnia Maria Szymczak, wicedyrektorka ZSP 6. - Zastanawiamy się też nad napisaniem kolejnego projektu, obejmującego jednak inny profil kształcenia, tak aby nasza oferta kształcenia była jak najciekawsza.


MarMajs    

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 19 (1034) z dnia 13 Maja 2010r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator