tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
Sprzedaż Choinek Świątecznych. Tomaszów ul. ...
czytaj dalej »

OSUSZACZE - wynajem, usuwanie wilgoci, tel. ...
czytaj dalej »

UROLOG SPECJALISTA DR N. MED. K. DĄBROWSKI. USG. ...
czytaj dalej »
 
Teren

 Co mają do rozdzielenia i ile zarabiają?

 
Samorządy rozpoczynają nowy rok budżetowy, a jednocześnie rok wyborczy. Mieszkańcom Tomaszowa i wszystkich gmin podajemy wysokość budżetów lokalnych oraz uposażeń prezydenta Tomaszowa, starosty, wójtów, a także ryczałtów przewodniczących i radnych.

Dane z gmin naszego powiatu ukazują rozpiętości finansowe po stronach dochodów i wydatków budżetowych. Publikowane kwoty bazowe zależą od powierzchni oraz ilości mieszkańców gminy. Podobnie prezentują się wynagrodzenia lokalnej władzy, chociaż nie wszędzie. Są przypadki, gdzie wójtowie gmin mniej zasobnych zarabiają proporcjonalnie więcej od wójtów gmin bardziej zamożnych. Wysokość przyznawanych im uposażeń regulują odgórne przepisy, wobec których samorządy mają niewiele do powiedzenia.
Tegoroczny budżet powiatu tomaszowskiego wyniesie po stronie dochodów 96.510.884 zł, a wydatków 117.847.707 zł.
Zadaliśmy przedstawicielom władz samorządowych pytania o miesięczne apanaże. Kierownictwo powiatu przesłało nam jedynie informacje z kwotami brutto: starosta Piotr Kagankiewicz 12.000 zł, wicestarosta Karol Staroń 8.920 zł, członkowie Zarządu Powiatu - Bogdan Kącki, Jacek Kowalewski i Kazimierz Baran po 7.300 zł.
Andrzej Barański, przewodniczący Rady Powiatu dostaje ryczałt w wysokości 2.119,75 zł, wiceprzewodnicząca Anna Król-Pospieszny 1.589,81 zł. Taką samą kwotę jak wiceprzewodnicząca samorządu pobiera przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący komisji stałych oraz członkowie Komisji Rewizyjnej dostają po 1.509,49 zł. Pozostali radni odbierają 1.148,20 zł ryczałtu miesięcznie.
Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nieobecność radnego na posiedzeniach Rady Powiatu oraz komisjach problemowych skutkuje potrąceniem 15% należnego ryczałtu miesięcznego.
Bardziej wyczerpująca informacja wpłynęła do redakcji z magistratu i gmin wiejskich. Dochody budżetu miasta w roku 2010 zamkną się kwotą 143.129.512,85 zł, wydatki 185.578.389,72 zł.
Uposażenie prezydenta Tomaszowa Rafała Zagozdona, podobnie jak wójtów, to kilka składowych. Wynagrodzenie zasadnicze 6.000 zł, dodatek funkcyjny 1.975 zł, dodatek specjalny w wysokości 40% łącznego wynagrodzenia i dodatku funkcyjnego w kwocie 3.190 zł, dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.
Wiceprezydent Grzegorz Haraśny zarabia netto 6.908,81 zł, (brutto 9.818,70 zł), a wiceprezydent Waldemar Wendrowski netto 7.003,46 zł (brutto 9.955,52 zł). Zenon Łaski, przewodniczący Rady Miejskiej otrzymuje ryczałtem co miesiąc 1.987 zł. Jego zastępcy Tadeusz Adamus, Wacława Bąk i Tomasz Kumek po 1.590 zł. Każdy przewodniczący komisji RM 1.490 zł, pozostali radni bez określonych funkcji po 993 zł miesięcznie. Każdorazowo za nieobecność na posiedzeniu Rady Miejskiej potrąca się 15% diety.
Będków. Dochody gminy szacowane są na 8.666.858 zł. Wydatki na 12.307.516 zł.
Wójt Lesław Kołodziejczyk zarabia miesięcznie netto 5.329,70 zł (brutto 7.554 zł). Przewodniczący RG Andrzej Badek pobiera miesięczny ryczałt 1.101,21 zł zł. Pozostali radni mają jednorazowe diety. Przewodniczący komisji 120 zł, a radni po 110 zł za każde posiedzenie.
Budziszewice. Dochody zaplanowano w wysokości 7.130.536 zł, wydatki 9.878.139 zł.
Pensja wójta Mariana Holaka wynosi netto 5.100 zł. Przewodniczący Marek Owczarek pobiera ryczałt miesięczny w wysokości 800 zł. Każdy radny otrzymuje 130 zł diety za udział w sesji lub posiedzeniach komisji.
Czerniewice. Tegoroczne dochody gminy wyniosą 11.647.740 zł. Wydatki 13.547.876 zł.
Wójt Edward Pietrzyk zarabia netto 6.390 zł (brutto 9.840 zł). Przewodnicząca RG Wiesława Koczywąs ma 1.371,70 zł ryczałtu miesięcznego. Zryczałtowani są również radni, którzy otrzymują po 446,60 zł miesięcznie.
Inowłódz. Planowane dochody ustalono na kwotę 10.373.592 zł, wydatki 11.163.648 zł.
Wójt Cezary Krawczyk otrzymuje 6.298 zł netto (8.989 zł brutto). Ryczałt Marka Leszczyńskiego, przewodniczącego RG wynosi 1.238 zł miesięcznie. Z ryczałtu korzystają pozostali radni. Wysokość kwot zależy od pełnionej funkcji. Przewodniczący komisji gminnych mają po 450 zł, radni po 370 zł.
Lubochnia. Planowane dochody to 18.494.601,40 zł, a wydatki 27.783.463,37 zł.
Pensja wójta Andrzeja Popłońskiego wynosi netto 7.719 zł (brutto 9.710 zł). Przewodniczący RG Maciej Kamyk pobiera ryczałt 1.200 zł miesięcznie. Ryczałt dostają również radni, którym UG wypłaca co miesiąc po 500 zł.
Rokiciny. Dochody 15.907.295,35 zł, wydatki 20.298.451,42 zł.
Wójt Jan Klepacz dostaje gażę 6.299,65 zł netto (9.000 zł brutto). Kierująca samorządem Teresa Rudzińska ma wypłacany ryczałt miesięczny w wysokości 600 zł. W tej gminie radni nie mają ryczałtów. Za udział w każdej sesji lub naradach komisji wiceprzewodniczący samorządu i przewodniczący komisji dostają po 120 zł, szeregowi radni po 100 zł.
Rzeczyca. Rada nie uchwaliła jeszcze tegorocznych dochodów i wydatków budżetowych.
Pensja wójta Marka Pałasza wynosi netto 6.641,56 zł (brutto 9.429,70 zł). Przewodniczący samorządu Andrzej Gwizdoń wynagradzany jest ryczałtem 1.376,51 zł miesięcznie. Wiceprzewodniczący RG i przewodniczący komisji problemowych dostają po 191 zł, a pozostali radni po 160 zł za udział w sesji lub posiedzeniach komisji gminnych.
Tomaszów Mazowiecki. Planuje dochody na poziomie 21.880.697,03 zł, a wydatki 31.222.469,92 zł.
Wójt Ignacy Niedziałkowski zarabia netto 6.974,75 zł (brutto 9.975 zł). Przewodnicząca Regina Dziubałtowska ma ryczałt miesięczny w wysokości 1.376,51 zł. Radnym wypłaca się po 263,40 zł za każdy udział w sesji lub posiedzeniu komisji gminnej.
Ujazd. Dochody 26.410.064,86 zł, wydatki budżetowe 32.039.792,27zł.
Uposażenie wójta Włodzimierza Goździka wynosi netto 6.891,79 zł (brutto 10.590 zł) Przewodniczący RG Leszek Kobacki dostaje ryczałt miesięczny w wysokości 1.000 złotych. Ryczałt przewodniczącego komisji wynosi 550 zł, radnego 450 zł.
Żelechlinek. Miejscowy samorząd nie uchwalił jeszcze budżetu na rok 2010.
Wójt Bogdan Kaczmarek zarabia 5.902,10 zł netto (brutto 9.125 zł). Ryczałt Andrzeja Dziedzianowicza przewodniczącego RG wynosi 1.140 złotych miesięcznie. Radni dostają diety po 150 zł za udział w sesji lub komisji problemowej.


Mich   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 3 (1017) z dnia 22 Stycznia 2010r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator