tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
RTV Serwis D. Kurzyk naprawa telewizorów, kamer, ...
czytaj dalej »

CYKLINOWANIE, układanie parkietów, renowacja ...
czytaj dalej »

UWAGA. DO TEJ KATEGORII OGŁOSZENIA BĘDĄ ...
czytaj dalej »
 
Aktualności

 Cenne socjalne

 
Najniższy czynsz w mieście to 60 gr za 1 mkw. powierzchni mieszkalnej. Takie ceny obowiązują w lokalach socjalnych. W nowo zasiedlanych socjalnych na dziesięciu lokatorów czynsz płaci… jeden.

Lokale socjalne to mieszkania o obniżonym standardzie. Brak kanalizacji, ogrzewania, stare, często sięgające początków XX wieku budownictwo. Takie mieszkanie to minimum 6 mkw. powierzchni użytkowej na lokatora. Reszta w dużym stopniu zależy od niego samego.
Wszystkie lokale socjalne w mieście znajdują się w zasobach Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. - Wskazujemy lokale, które można zakwalifikować do tej kategorii. Komisja Mieszkaniowa działająca przy TTBS opiniuje wnioski. Ostateczna akceptacja należy do prezydenta miasta - mówi Artur Marek, prezes TTBS.
Co roku miasto dysponuje ok. 40 lokalami socjalnymi. Lokatorski przydział takiego mieszkania następuje maksymalnie na dwa lata. - Obecnie praktyka jest taka, że lokale socjalne przyznawane są wyłącznie osobom, z wyrokami eksmisyjnymi z innych mieszkań - mówi prezes.
Choć mieszkaniowe zasoby komunale są mocno niewystarczające i stanowią jedną z największych bolączek miasta, to i tak TTBS „dzielić” się nimi musi ze spółdzielniami mieszkaniowymi. Zgodnie z ustawowym wymogiem to na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia jej mieszkańcom zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Konsekwencją takiego zapisu jest to, że nie wykonuje się eksmisji „na bruk”. Eksmitowany musi otrzymać jakiś lokal.
- Dopiero w tej kadencji, na początku ubiegłego roku udało się nam podpisać w tej sprawie porozumienie z władzami miasta - mówi Jan Nowakowski, prezes SM „Przodownik”. - W myśl porozumienia TTBS przekazuje nam rocznie ok. 8-10 mieszkań socjalnych. Spółdzielnia zaś przekazuje TTBS odzyskane mieszkania na zasadzie odrębnej własności do wykupu. Nasze mieszkania wystawiane na przetarg są zwalniane również po eksmisji. Ilość pozyskiwanych mieszkań socjalnych nie do końca nas satysfakcjonuje, bo eksmisji jest orzekanych więcej, ale trzeba też przyznać, że świadomość wśród grupy mieszkańców, która nie płaci czynszu, że możliwość eksmisji jednak istnieje, działa na wielu mobilizująco - dodaje prezes Nowakowski.
- W umowie zapisane mamy przekazywanie naszej spółdzielni trzech mieszkań w ciągu roku - mówi Krzysztof Strucki, prezes SM „Grota”. - W tym roku będą to jednak cztery mieszkania. Dobrze się stało, że porozumienie z miastem w końcu zostało podpisane i zaczęło funkcjonować. Bez niego miasto musiałoby płacić spółdzielniom odszkodowania, ale to by problemu nie rozwiązało, bo nasza spółdzielnia nie dysponuje lokalami socjalnymi.
- Mamy świadomość, że spółdzielnie mieszkaniowe, korzystając z zawartej umowy, pozbywają się w ten sposób najtrudniejszych lokatorów - mówi Grzegorz Zań, wiceprezes TTBS. - Większość z nich po zasiedleniu lokalu socjalnego w dalszym ciągu nie płaci czynszu. Zaległości narastają.
Należności dłużników nie wnoszących opłat czynszowych wobec TTBS sięgają rocznie kilkuset tysięcy złotych. I z roku na rok rosną. TTBS jako spółka prawa handlowego powinna wypracowywać zysk. Z drugiej strony, pozostali lokatorzy nie mogą być karani za to, że sami płacą i to regularnie. W tej kwestii znów funkcjonuje porozumienie, na mocy którego to miasto utrzymuje tych, którzy nie płacą. TTBS otrzymuje z budżetu miejskiego rekompensatę za nieuregulowane czynsze.
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni zgodzili się, by kwotę zwiększyć w tym roku o kolejne 70 tys. zł w stosunku do wcześniejszych ustaleń.
- Miasto nie przewidziało, że skala problemu będzie tak znacząca i że będzie on narastał - mówi Artur Marek, prezes TTBS.
Efektem jest to, że w przyszłym roku TTBS będzie się ubiegało, by z naszych wspólnych pieniędzy otrzymać za tych co nie płacą 250-300 tys. zł. To oczywiście na razie tylko propozycja. Nie wiadomo, czy uwzględniona zostanie w budżecie. Warto uświadomić sobie fakt, że to kolejna forma ukrytej pomocy społecznej świadczonej bardzo wąskiej grupie osób.


(ał)   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 44 (1007) z dnia 5 Listopada 2009r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator