tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
FOTOWOLTAIKA dla Firm i Osób Fizycznych.
czytaj dalej »

Sprzedam Szczeniaki Amstaff ...
czytaj dalej »

RTV Serwis D. Kurzyk naprawa telewizorów, kamer, ...
czytaj dalej »
 
Aktualności

 Budowlanka na sprzedaż

 
Obrady powiatowego samorządu

W czwartek (28 lutego) odbyła się trzydziesta pierwsza w tej kadencji sesja Rady Powiatu. Spośród podjętych decyzji na czoło wybija się zwiększenie tegorocznych nakładów na drogi i pomoc dla pogorzelców z Konewki. Ważna jest też informacja, że władze powiatu przymierzają się do sprzedaży obiektów dawnej szkoły budowlanej.
Nie czytano sprawozdań
Początek roku to czas zajmowania się licznymi sprawozdaniami. Na czwartkowej sesji radni mieli wysłuchać pięć takich informacji. Ale nie wysłuchali, bo dostali je na piśmie. Ograniczyli się tylko do zadania nielicznych pytań. Najdotkliwiej brak zainteresowania radnych odczuł komendant tomaszowskiej policji. Podinspektor Mirosław Domański przygotował prezentację multimedialną o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu tomaszowskiego w 2012 roku. Przyniósł rzutnik, rozstawił ekran i gdy zamierzał wystąpić, na wniosek Ewy Wendrowskiej radni zrezygnowali z wysłuchiwania sprawozdań.
Poza informacją policji Rada przyjęła sprawozdania: o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie, o sytuacji pożarowej, z realizacji inwestycji w roku 2012, z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015.

Rada pożytku publicznego
W ubiegłym roku postanowiono powołać do życia Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego (PRDPP) w Tomaszowie. Taka rada może istnieć, ale nie musi. Tworzy się ją na wniosek co najmniej dwóch organizacji pozarządowych. Do starostwa w Tomaszowie wpłynęły wnioski aż dwudziestu organizacji. By PRDPP mogła działać, koniecznym było określenie przez Radę Powiatu trybu działania oraz trybu powoływania członków. Niezbędne uchwały zostały podjęte. Wejdą w życie po opublikowaniu ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego powinny odbyć się w maju.

Cztery szkoły do likwidacji
Rada Powiatu podjęła cztery tzw. intencyjne uchwały o zamiarze likwidacji szkół średnich. Chodzi o: VI Liceum Profilowane oraz Technikum Uzupełniające nr 5 dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 (włókiennik), Technikum Uzupełniające nr 1 w ZSP nr 1 (mechanik) i Technikum Uzupełniające nr 3 w ZSP nr 3 (samochodówka).
Likwidacja czterech szkół byłaby poważnym problemem, gdyby nie fakt, że placówki te od dawna nie działają. Nabór do pierwszych klas zakończono co najmniej siedem lat temu. Co więcej, ustawa o systemie oświaty z 2011 roku nakazuje stopniowe wygaszanie szkół tego typu. U nas zostały już dawno wygaszone. Z formalną ich likwidacją czekano pięć lat od ostatnich matur. Rzecz w tym, że przez ten czas absolwenci mieli prawo do poprawiania wyników egzaminów.

Po pożarze w Konewce
W ubiegłą niedzielę spłonął komunalny budynek mieszkalny w Konewce. Pięć rodzin straciło dach nad głową. Konieczne jest szybkie przygotowanie pomieszczeń zastępczych. Lokale są, ale wymagają poważnych remontów. Planowana jest też odbudowa spalonego domu. Gminie Inowłódz trudno sprostać tym niespodziewanym wydatkom. Dlatego wójt Zenon Chojnacki zwrócił się do ościennych samorządów z prośbą o pomoc finansową. Zarząd Powiatu przedstawił Radzie projekt uchwały o udzieleniu gminie wsparcia w wysokości 20.000 zł. Radna Barbara Klatka złożyła formalny wniosek, by dotację zwiększyć do 30.000 zł. Sprzeciwił się temu starosta, który przypomniał, że Rada nie może dokonywać zmian w budżecie bez akceptacji Zarządu.
- Jesteśmy w stałym kontakcie z władzami gminy i jeśli będzie potrzeba zwiększenia pomocy, to nad sprawą pochylimy się ponownie - powiedział Piotr Kagankiewicz. W sesji uczestniczył Jan Żerek, zastępca wójta gminy Inowłódz, który podziękował za udzielenie pomocy. Przedstawił też obecną sytuację pogorzelców i działania podjęte przez samorząd.

Więcej pieniędzy na drogi
Zaledwie po miesiącu od uchwalenia Rada dokonała pierwszych zmiany w tegorocznym budżecie. Zmiany są spore. Przede wszystkim zwiększono nakłady na drogownictwo. Na bieżące utrzymanie dróg dołożono 180 tys. zł. Będzie też więcej inwestycji. Do budżetu wprowadzono nowe zadania. Pierwsze to przebudowa ul. E. Orzeszkowej od ronda Andersa do ul. Zawadzkiej (220 tys. zł). Drugie to ?poprawa powiatowej infrastruktury drogowej pomiędzy gminami: Żelechlinek, Czerniewice, Lubochnia?. Na początek ma powstać dokumentacja przebudowy drogi z Olszowca do Brenicy. Trzecim zadaniem jest przebudowa chodników w Lubochni i w Glinniku. Obie te inwestycje będą realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania z gminy Lubochnia. Zarząd Dróg Powiatowych przymierza się też do budowy chodnika w ciągu drogi Zawada - Chorzęcin.
Rada postanowiła ponadto przekazać tomaszowskiej policji 15.000 zł na dofinansowanie zakupu radiowozu. Podobne uchwały podejmują też samorządy gminne. Oznakowany wóz policyjny ma kosztować około 60.000 zł. Ze zmianą budżetu wiąże się konieczność zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2013-2026. Wynika z niej, że na koniec roku powiat będzie miał ok. 58 mln zł długu. Zadłużenie będzie w miarę bezpieczne. Wyniesie ok. 54 procent dochodów własnych, a ustawa dopuszcza zadłużanie samorządów do 60 procent.

Skarga mieszkańców
Mieszkańcy gminy Budziszewice poskarżyli się wojewodzie łódzkiemu na naganne zachowanie wobec nich Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wojewoda, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, przekazał skargę Radzie Powiatu, jako organowi kompetentnemu do jej rozpatrzenia. Sprawą zajmie się teraz Komisja Rewizyjna, która po wysłuchaniu stron przedstawi Radzie projekt stosownej uchwały.

Budowlanka na sprzedaż
W punkcie interpelacje radny Mariusz Węgrzynowski zapytał, czy są już gotowe ekspertyzy stropów w budynku dawnej szkoły budowlanej przy ul. Farbiarskiej. Pytał też, czy są plany zagospodarowanie nieruchomości po opuszczeniu jej przez firmę budującą drogą ekspresową.
Starosta Kagankiewicz wyjaśnił, że eskpertyza jest niekorzystna. Budynek wymaga poważnych nakładów, na które powiatu nie stać, dlatego obecnie analizowany jest projekt sprzedaży nieruchomości. Wpierw należy dokonać podziału terenów. Konieczne jest wyłączenie części, na której stoi hala sportowa. Być może jej zagospodarowaniem będzie zainteresowane miasto. Prawdopodobnie sprawa sprzedaży budowlanki będziejednym z punktów obrad następnej sesji. Wcześniej radni otrzymają materiały, które będą analizować na posiedzeniach stałych komisji Rady.


Ryszard Pożyczka   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 10 (1181) z dnia 8 Marca 2013r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator