tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
REUMATOLOG specjalista internista ANNA GŁOWA - ...
czytaj dalej »

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI płynnych i stałych, Firma ...
czytaj dalej »

UWAGA. DO TEJ KATEGORII OGŁOSZENIA BĘDĄ ...
czytaj dalej »
 
Teren

 Absolutorium w gminie Tomaszów

 Wójt Franciszek Szmigiel odbiera gratulacje po absolutoryjnej sesji.


30 czerwca obradował samorząd wiejskiej gminy Tomaszów. Najważniejszym zadaniem było udzielenie absolutorium wójtowi Franciszkowi Szmiglowi za realizację budżetu z ubiegłego roku. Przed głosowaniem RG wysłuchała sprawozdań i rozliczeń wykonanych zadań w roku 2010 oraz opinii Komisji Rewizyjnej i stanowiska RIO. Niespodzianki nie było, opinie organów nadzoru były pozytywne, za skwitowaniem głosowali wszyscy radni.
- Dziękuję za aprobatę zadań przeprowadzonych w ubiegłym roku. Zasadniczą część programu dochodów i wydatków zrealizował mój poprzednik wójt Ignacy Niedziałkowski. Miałem w tym również niewielki udział, bowiem byłem wówczas jego zastępcą - powiedział wójt. - Jestem przekonany, że decyzja, którą podejmiecie za rok wobec mojej osoby będzie identyczna i pozbawiona zastrzeżeń.
Pozostała część narady toczyła się normalnym trybem. RG zdjęła z porządku obrad projekt uchwały sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Ludwików, pole C. Za przesunięciem tematu głosowali wszyscy radni, bowiem zastrzeżenia do projektu zgłaszają mieszkańcy Wąwału i miejscowości sąsiadujących z wyrobiskiem żwirowni. Temat powraca do dalszych negocjacji i trafi pod obrady na jednej z kolejnych sesji.
Samorząd uchwalił zmiany w tegorocznym budżecie. Dochody ustalono na poziomie 23.633.497 zł, wydatki - 28.294.127 zł. Zgodnie z nową ustawą dokonano również korekty wieloletniej prognozy finansowej gminy.
Rada wybrała zespół do opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Tomaszowie i Sądu Okręgowego w Piotrkowie. Kandydatów wyłonią: Zbigniew Gacek, Eugeniusz Gaworzyński, Stanisław Król i Jerzy Polak pod kierunkiem sędziego Sądu Rejonowego Henryka Krakowiaka.
RG przyjęła sprawozdanie GOPS z wykonania zadań w roku 2010 i wykorzystania środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Wójt Szmigiel przedstawił wykaz decyzji gospodarczych i administracyjnych, które podejmował między sesjami. Z długiej listy wykonywanych zadań wybraliśmy kilka: podpisanie umowy na wykonanie remontów świetlicy w Smardzewicach (za ok. 21 tys. zł) i Domu Ludowego w Kwiatkówce (ponad 39 tys. zł). Dobiega końca remont Domu Ludowego w Ciebłowicach Dużych (39,6 tys. zł), rozpoczęto modernizację podobnej placówki w Komorowie (647,2 tys. zł).
Gmina przystępuje do naprawy dróg i budowy chodników. Podpisała umowę z tomaszowskim ZBiEDiM-em na bieżące remonty dróg gminnych. Za kwotę prawie 203 tys. zł firma ułoży w kilku sołectwach nowe odcinki dywaników asfaltowych na zniszczonych odcinkach jezdni. Prace mają być zakończone do końca sierpnia. Za 88,1 tys. zł kupiła kostkę i elementy betonowe do remontu chodników wiejskich. Trwa montaż oświetlenia ulicznego Zawada - Łagiewniki (prawie 21 tys. zł) i w Treście na ulicy Kościelnej (30,7 tys. zł).
W piątek, 1 lipca wójt podpisał umowę na remont kilku pomieszczeń szkoły w Komorowie z przeznaczeniem ich na przedszkole dla dzieci w wieku 3-5 lat. Przebudowa ma być zakończona do połowy sierpnia br.
Rada Gminy upoważniła Franciszka Szmigla do ustalenia cen i opłat za wykorzystywanie świetlic i sal OSP na imprezy ślubne, komunijne, imieninowe i inne. Wójt ma przygotować w najbliższym czasie kalkulację i zasady rozliczania użytkowania obiektów gminnych na prywatne spotkania mieszkańców.
Samorząd pochylił się nad uchwałą o nadaniu nazwy nowej ulicy w Treście. Od 1 lipca droga będzie nosić nazwę ulicy Oliwkowej. Dotknął również tematu budowy orlika w Smardzewicach, boisko ma powstać w przyszłym roku.
Zakończenie obrad zdominowały problemy społeczno-gospodarcze. Rozważano, jak zmobilizować starostwo do poprawiania coraz gorszego stanu dróg powiatowych w gminie Tomaszów, takich jak Zawada - Wolbórz, przejazdu przez Łazisko, odcinków jezdni w Jadwigowie, Kolonii Zawadzie i Wiadernie. Radni zgłosili potrzebę nazwania nowej ulicy w Smardzewicach, prosili o utwardzenie drogi i oświetlenie uliczne w Starej Wsi.
Niektórzy uczestnicy sesji domagali się od przewodniczącej wyjaśnień dlaczego nie zaprosiła sołtysów do udziału w majowej sesji objazdowej. Mówili o podtopieniach w Komorowie. Przy intensywnych opadach wieś zalewają wody rzeczki Piasecznicy płynącej wąskim kanałem przez tereny Ceramiki Paradyż. Apelowali do wójta o pozyskiwanie destruktu z gierkówki do utwardzania poboczy dróg wiejskich. Wskazywali potrzeby równania nawierzchni dróg gruntowych i poboczy dróg gminnych. Domagali się wykaszania rowów wzdłuż jezdni i usuwania porastających je krzewów, udrożniania kanałów odwadniających, czyszczenia przepustów i odnawiania przystanków autobusowych dla dzieci dowożonych do szkół.


Mich   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 27 (1094) z dnia 8 Lipca 2011r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator