tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
REUMATOLOG specjalista internista ANNA GŁOWA - ...
czytaj dalej »

KARDIOLOG dziecięcy prof. doc. dr hab. med. JERZY ...
czytaj dalej »

PRYWATNY gabinet ginekologiczno-położniczy lek. ...
czytaj dalej »
 
Aktualności

  Planista zdrożał trzykrotnie

 
Kiedy powstanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Nie mamy szczęścia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Poprzedni plan, uchwalony przez Radę Miejską 5 października 2005 r., dwa lata później został unieważniony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Od czterech lat trwają prace nad nowym mpzp, ich końca nie widać.
Na środowej sesji Rady Miejskiej pojawił się temat kolejnych problemów z tworzeniem planu, który już jest na etapie opiniowania. Tym razem mpzp wykonuje firma zewnętrzna Autorska Pracownia Architektury i Planowania Przestrzennego z Podkowy Leśnej. Kwota przeznaczona na sporządzenie planu wrastała już kilkakrotnie, ale teraz planista Piotr Sudra zaskoczył władze miasta żądaniem. Zgłosił roszczenia finansowe w związku ze zwiększeniem zakresu prac nad planem, nieobjętych dotychczasowymi umowami. Wartość opracowania projektu wycenił na 1.460.162 zł netto.
Prezydent miasta takiego wydatku nie zaakceptował, gdyż zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz zapisami umowy nie ma podstaw prawnych do zawierania kolejnej umowy na opracowania planistyczne.
Ponadto poinformowano projektanta o konieczności wywiązania się z podpisanej w 2008 r. umowy. Termin zakończenia prac upłynie 30 czerwca. Wiadomo jednak, że termin ten należy zmienić aneksem do umowy z powodu przedłużającego się etapu uzgodnień (uzyskanie których jest obowiązkiem projektanta) oraz toczącej się procedury uzyskania zgody ministra środowiska na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne (zadanie Urzędu Miasta).
Projektant, w trakcie prowadzonych dotychczas negocjacji, odmówił podpisania kolejnego aneksu do czasu uregulowania jego żądań finansowych. Wygląda na to, że sprawę będzie musiał rozstrzygnąć sąd.


(poż)   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 26 (1093) z dnia 1 Lipca 2011r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator