tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
JERZY RATAJSKI - pediatra, neurolog dziecięcy, ...
czytaj dalej »

FHU REMONT - PROFI* remontowo-wykończeniowe, ...
czytaj dalej »

BICOM mgr. E. RUSINEK Komputerowe testowanie i ...
czytaj dalej »
 
Aktualności

  Pięknieją ulice na peryferiach

 

W tegorocznym budżecie miasta na inwestycje drogowe zapisano ponad 9,5 miliona złotych. Miało być realizowane 15 zadań. Część z nich dotyczyła dokończenia inwestycji rozpoczętych w ubiegłym roku, część to zaledwie przygotowanie dokumentacji. Po sześciu miesiącach okazało się, że kilka zadań trzeba przenieść na lata przyszłe. Pozostałe są w trakcie realizacji, a niektóre właśnie zostały zakończone.
W Tomaszowie jest ponad 150 kilometrów ulic, które mają pięciu właścicieli. Są więc drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i miejskie. Pięciu gospodarzy ulic oznacza najczęściej problemy z utrzymaniem ich w dobrej jakości. Mieszkańców jednak mało interesuje, do kogo należy dana droga. Zainteresowani są przede wszystkim tym, by była równa, najlepiej wyasfaltowana i miała chodniki.
Przez dziesiątki lat nasze ulice były niedoinwestowane, a o tomaszowskich dziurach już krążyły legendy w całej Polsce. Ostatnio w naszym mieście coś się w tej materii zmieniło. Dziewięćdziesiąt pięć procent ulic należy do powiatu i miasta. Obydwa te samorządy w ostatnich latach poczyniły znaczne nakłady drogowe.
Władze Tomaszowa nie mają zbyt wielu ważnych arterii. Dlatego od kilku lat inwestują w drogi na osiedlach domków jednorodzinnych i na peryferiach miasta. Dla ruchu miejskiego nie ma to większego znaczenia, ale dla mieszkańców ulic, długie lata zapomnianych przez władze, to szczęście wprost niewyobrażalne. Przejście ulicą w czasie szarugi dotychczas wymagało kaloszy. Teraz są wygodne chodniki, deszczówka odpływa kanalizacją, a koła samochodów nie zapadają się po osie.

Na osiedlu Kanonierów
Właśnie zakończyła się jedna z większych tego typu inwestycji, która została rozpoczęta latem ubiegłego roku. To budowa ulic: Bezdomnej, Kanonierów, Sobieskiego i Chodkiewicza, łącznej długości ok. 1180 m. Powstały tam jezdnie szerokości 5,5-6 m z mieszanki mineralno-asfaltowej, na podbudowie z kamienia łamanego wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz chodniki z kostki betonowej. Przebudowane zostały napowietrzne linie energetyczne i telekomunikacyjne. Termin oddania ulic do użytku upłynął 30 czerwca. Wszystko jest gotowe, choć były problemy z projektem. Firma uporała się z tym we własnym zakresie.
Wykonawcą inwestycji była tomaszowska spółka cywilna Asdrog, która wygrała przetarg ceną 2.249.198,69 zł brutto. Rywalizowało 10 firm. Najdroższa oferta to 3.343.764,03 zł.

Na Rolandówce
Powoli zbliża się do końca rozpoczęta w ubiegłym roku budowa siedmiu ulic w osiedlu Rolandówka. Ulice: Żytnia, Środkowa, Rybaki, Chłodna, Obwodowa, Spacerowa i Zdrojowa zyskały jezdnie szerokości 5 m z kostki betonowej na podbudowie z tłucznia z kanalizacją burzową. Są też chodniki z kostki. Zmodernizowane też ma być oświetlenie. Znikną np. rozkraczne słupy linii energetycznej, pojawią się też nowe latarnie.
Inwestycję realizuje firma Dombruk Tomasza Bończaka z Ożarowa Mazowieckiego, która wygrała przetarg ceną 2.087.638 zł. Najwyższa oferta konkurentów opiewała na 3.359.226,09 zł.
Inwestycja ma być zakończona do 15 sierpnia.

Na Niebrowie
Remont ul. Paszkowskiego na Niebrowie prowadzi Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów w Tomaszowie, który zaproponował cenę 371 tys. zł. Oferty złożyły cztery firmy.
Za te pieniądze tomaszowska firma ma praktycznie zbudować nową ulicę długości niespełna trzystu metrów. Będzie nowa nawierzchnia asfaltowa na solidnej podbudowie wraz z kanalizacją deszczową oraz nowe chodniki z kostki brukowej.
Zadanie ma być wykonane do 31 sierpnia.

Pod lasem
Niedawno rozpoczęła się budowa ulicy Kalinowej. Zwycięzcą przetargu zostało PPUH Rembor. Tomaszowska firma zgłosiła ofertę z ceną 386 tys. zł.
Za te pieniądze będzie zbudowana ulica długości ok. 175 m. Będzie tam jezdnia z kostki szerokości 5,5 m zakończona łopatką nawrotną, bo to ślepa ulica, odchodząca od Podleśnej.
Dwumetrowe chodniki też będą z kostki. Nie zabraknie kanalizacji deszczowej. Będzie też poprawione oświetlenie uliczne.
Wykonawca na realizację zadania ma cztery miesiące.

Poczeka
osiedle piastowskie...
Obecny budżet dość istotnie różni się od uchwalonego na początku roku przez Radę Miejską. Najważniejsze zmiany dotyczą właśnie inwestycji drogowych. Z programu inwestycyjnego wypadła budowa ulic: Skłodowskiej-Curie, Narewskiego i Chrobrego. To spore zadanie, warte około miliona złotych, zostało odłożone na 2013 rok.
Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej musi tam najpierw zbudować kanalizację sanitarną. Ale to zadanie jest w ramach wielkiej inwestycji - modernizacji oczyszczalni ścieków i budowy kanalizacji w aglomeracji Tomaszów, na co miasto poprzez spółkę ma otrzymać potężną dotację z Unii Europejskiej. Termin zakończenia części inwestycji, które obejmuje prawie trzydzieści ulic, to luty 2013 rok.

...i okolice Wierzbowej
Na inwestycje drogowe będą musieli poczekać także mieszkańcy osiedla domków jednorodzinnych wzdłuż ulicy Wierzbowej. Uliczki osiedlowe miały być pokryte kostką, na co zaplanowano 1,1 mln zł. Jednak i to zadanie wypadnie z tegorocznego budżetu. Na szczęście nie całe. Prawdopodobnie jeszcze latem będzie ogłoszony przetarg na budowę ulicy Bursztynowej. Pozostałe drogi poczekają na przyszły rok.

Nowe ulice czekają na dotację
Nie będzie w tym roku budowy nowych ulic, dla których obecnie funkcjonują robocze nazwy: Biblioteczna, Nowomurarska i Zachodnia. Miały powstać w ramach programu rewitalizacji centrum Tomaszowa. Straciliśmy obiecaną dotację unijną (ok. 80 mln zł) i teraz będziemy szukać pomocy finansowej w konkursach ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski.
Powstałe w ten sposób oszczędności postanowiono w części skierować na drogi. Do budżetu i programu inwestycyjnego wprowadzono budowę ulic: Szarotki, Konwaliowej i Jagodowej oraz niewielki odcinek ul. Cegielnianej.
Polna za droga
W tym roku rozpoczęto przygotowania do dużej inwestycji w centrum miasta, czyli przebudowy ulic Szkolnej, Polnej, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego. Były pieniądze tylko na opracowanie dokumentacji technicznej, a roboty miały ruszyć w przyszłym roku. Wiadomo już, że się nie rozpoczną. Mimo że w Wydziale Inwestycji jest już gotowa dokumentacja, to inwestycja ruszy najprawdopodobniej dopiero w 2014 roku. Jej koszt oszacowano na ponad 6,5 mln zł, a zdaniem władz, miasto ma pilniejsze wydatki.


(poż)   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 26 (1093) z dnia 1 Lipca 2011r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator